Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία

0

Μπακοπούλου 15, Ν. Ψυχικό, 15451 Αττική
Τ: 210 7771 140 / F: 210 7771 663
www.e-child.gr / grammateia@e-child.gr

Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος Παγκόσμιας Παιδιατρικής Εταιρείας (International Pediatric Association) και Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Το όραμα της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας
•  Η προαγωγή της παιδιατρικής επιστήμης και η καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των παιδιάτρων, τόσο της χώρας μας, όσο και των παιδιάτρων άλλων χωρών.
• Η ενημέρωση των γονέων, των εκπαιδευτικών και του ευρύτερου κοινού σε θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού, με την παροχή σωστών κατευθύνσεων για τη σωστή ανατροφή τους.

Στόχοι της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας
• Η αναβάθμιση της δραστηριότητας της ελληνικής παιδιατρικής εταιρείας και της σχέσης της με τους παιδίατρους
• Η δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας με το ευρύτερο κοινό (γονείς – παιδιά)

Η ιστορία της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας
Η «Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία» ιδρύθηκε την 25η Φεβρουαρίου 1931 με το εξής αρχικό καταστατικό:
«Είκοσι και εις παιδίατροι των Αθηνών, έχοντες την συγκατάθεσιν και ετέρων πέντε συναδέλφων των, έθεσαν τας βάσεις, επί των οποίων εδραιώθη η προαγωγή της παιδιατρικής καθόλου και η στενωτέρα συναναστροφή των ειδικώς τον κλάδον τούτον της ιατρικής εξασκούντων ιατρών.
Το πρώτον διοικητικόν συμβούλιον της «Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας» υπό τον αείμνηστον Γεώργιον Μακκάν, ο οποίος είχε την πρωτοβουλίαν της ιδρύσεώς της, διήνοιξε πορείαν, ην επί τριάντα συναπτά έτη πιστώς ηκολούθησαν αλληλοδιάδοχα διοικητικά συμβούλια, ων πρόεδροι υπήρξαν διαπρεπείς της παιδιατρικής εργάται, ως οι: Απ. Δοξιάδης, Σ. Βέρας, Σπ. Λούρος, Στ. Διαμαντόπουλος, Κ. Χωρέμης, Ν. Σπυρόπουλος, Κ. Σαρόγλου, Σπ. Χαροκόπος, Κλ. Βουδούρης, Α. Ανδρουτσέλη, Σπ. Μπαρτσόκας, Α. Ιγγλέση και Ν. Ζερβός. Υπό την καθοδήγησιν των συμβουλίων τούτων η «Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία» ητοίμασε την οδόν, την οποίαν ως σταθεράν και μεστήν ελπίδων εν «κινήσει πορείαν» το διοικητικόν συμβούλιον, το έχον την ευθύνην κατά την τρέχουσαν περίοδον, φιλοδοξεί να συνεχίση».
Το πρώτο καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας συντάχθηκε το 1943, η πρώτη τροποποίηση έγινε το 1973 και η δεύτερη το 1993. Οι πρώτες συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας πραγματοποιούνταν σε ένα δωμάτιο του ΠΙΚΠΑ στην οδό Λυκαβηττού και στη συνέχεια στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1969, η Ε.Π.Ε. απέκτησε ιδιόκτητο γραφείο στην οδό Ιπποκράτους 65, όπου και συνεδρίαζε. Το 1993 απέκτησε και δεύτερο ιδιόκτητο κτήριο στην οδό Μιχαλακοπούλου 92, ενώ σήμερα στεγάζεται στα νέα της γραφεία στο Ν. Ψυχικό, όπου γίνονται οι συνεδριάσεις και εργάζεται το προσωπικό της εταιρείας. Το 1931 η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία αριθμούσε 26 μέλη και με συνεχείς αγώνες, ιδιαίτερα τα τελευταία έτη, αυτά ανήλθαν σε περίπου 2.500. Στόχος της εταιρείας είναι όλοι οι παιδίατροι της Ελλάδας να γίνουν μέλη της.

Οι δραστηριότητες
της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας
Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία έχει ενεργό ρόλο στους διεθνείς κύκλους της επιστημονικής δραστηριότητος και είναι ενεργό και ζωτικό μέλος των εξής ενώσεων:
1. Παγκόσμια Παιδιατρική Εταιρεία (IPA)
2. Ένωση Παιδιατρικών Εταιρειών Μεσογείου και Μέσης Ανατολής (UMEMPS)
3. Ευρωπαϊκή Παιδιατρική Εταιρεία (EPA/UNEPSA)
4. Ευρωπαϊκή Παιδιατρική Ακαδημία (EAP/CESP)

shutterstock_201630809
Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία εκδίδει επιστημονικό περιοδικό, το οποίο ονομάζεται από το 1973 «Παιδιατρική». Τα πρώτα ονόματα του περιοδικού, κατά την περίοδο 1932 – 1947 ήταν «Δελτίο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας» και κατά την περίοδο 1947 – 1973 «Αρχεία Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας». Από το 1961 καθιέρωσε το Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο (το οποίο από το 1961 μέχρι το 1975 ονομαζόταν «Παιδιατρικαί Ημέραι»).
Από το 2000, η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία διοργανώνει επίσης, το «Πανελλήνιο Συνέδριο Υποειδικοτήτων της Παιδιατρικής», μια πρωτοβουλία που κέρδισε εξαρχής το ενδιαφέρον και την αποδοχή των παιδιάτρων και γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Τα μέλη της Ελληνικής Παιδιατρική Εταιρείας συμμετέχουν σε συνέδρια, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού. Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία μέχρι το 1998 είχε μηνιαίες επιστημονικές εκδηλώσεις στην Αθήνα, παράλληλα με κοινωνικές εκδηλώσεις. Τα τελευταία χρόνια, η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία χορηγεί σε παιδιάτρους υποτροφίες και διάφορες δωρεές. Από το 1998 περιόρισε τον αριθμό των εκδηλώσεων στην Αθήνα σε δύο – τρείς τον χρόνο και καθιέρωσε τις μηνιαίες επιστημονικές εκδηλώσεις εκτός Αθηνών για τους παιδιάτρους της περιφέρειας. Το 1999 δημοσίευσε μία μονογραφία με θέμα «Διατροφή» και το «Λαογραφικό Λεξικό Μάνας – Παιδιού».

shutterstock_33279583
Οι πρόεδροι της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας από την ίδρυσή της, έως σήμερα

1931 – 1935 / Μ. Μακκάς
1936 – 1937 / Σ. Βέρας
1938 – 1939 / Απ. Δοξιάδης
1940 – 1941 / Εμ. Λαμπαδάριος
1942 – 1943 / Σ. Διαμαντόπουλος
1944 – 1945 / Κ. Χωρέμης
1946 – 1947 / Ν. Σπυρόπουλος
1948 – 1949 / Κ. Σαρόγλου
1950 – 1951 / Κλ. Βουδούρης
1952 – 1953 / Σπ. Χαροκόπος
1954 – 1955 / Αν. Ανδρουτσέλη
1956 – 1957 / Σπ. Μπαρτσόκας
1958 – 1959 / Α. Ιγγλέση
1960 – 1961 / Ν. Ζερβός
1962 – 1963 / Β. Κωνσταντινίδης
1964 – 1965 / Στ. Κιριμλίδης
1966 – 1967 / Σ. Χατζηδάκις
1968 – 1969 / Ι. Δαβάκης
1970 – 1971 / Ν. Ματσανιώτης
1972 – 1973 / Λ. Ζάννου – Μαργιολέα
1974 – 1975 / Κ. Παπαδάτος
1976 – 1977 / Χρ. Καττάμης
1978 – 1979 / Χρ. Κασίμος
7/2 – 9/5/1981 / Κλ. Οικονόμου-Μαύρου
1981 – 1982 / Δ. Λιακάκος
1983 – 1984 / Ι. Καρπούζας
1985 – 1986 / Χρ. Τσεγκή
1987 – 1988 / Δ. Νικολόπουλος
1989 – 1990 / Π. Λαπατσάνης
1991 – 1992 / Ι. Μεσσαριτάκης
1993 – 1994 / Κ. Αναστασέα-Βλάχου
1995 – 1996 / Ν. Μπεράτης
1997 – 1998 / Ζ. Παπαδοπούλου-
Κουλουμπή
1998 – 2000 / Αν. Κωνσταντόπουλος
2000 – 2002 / Αικ. Μαλακά-Ζαφειρίου
2002 – σήμερα / Αν. Κωνσταντόπουλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας
Πρόεδρος:
Ανδρέας Κωνσταντόπουλος (Αθήνα)

Αντιπρόεδρος:
Δημήτριος Ζαφειρίου (Θεσσαλονίκη)

Γεν. Γραμματέας:
Ελένη Κόκκορη (Ηράκλειο)

Ταμίας:
Νικόλαος Βουδούρης (Αθήνα)

Μέλη:
Λωρέττα Θωμαϊδου (Αθήνα)
Αθανασία Λουρίδα (Αθήνα)
Νικόλαος Μυριοκεφαλιτάκης (Αθήνα)
Πολυτίμη Παναγιωτοπούλου-Γαρταγάνη (Αθήνα)
Μερόπη Τζούφη (Ιωάννινα)

Share.

About Author

Comments are closed.