H Έρευνα και Ανάπτυξη στην AstraZeneca Ελλάδας Κλινικές Μελέτες

0

Δώρα Τουρτόγλου

Country Head SMM,Greece

 

Ζωή Παπαρέπα

Senior Evidence Project Manager

 

Σκοπός της AstraZeneca είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής χιλιάδων ανθρώπων και η συνεισφορά στην κοινωνία, με την ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων φαρμάκων. Με οδηγό την επιστήμη, επενδύει σε πολυετείς έρευνες και κλινικές μελέτες και αξιοποιεί τα επιστημονικά επιτεύγματα αιχμής, θέτοντας έτσι νέα δεδομένα στην πρόληψη και θεραπεία σημαντικών παθήσεων, όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης, οι καρδιακές, οι νεφρικές και οι αναπνευστικές παθήσεις. Κινητήριος δύναμη για την Εταιρεία είναι οι άνθρωποί της, που ακολουθούν τις αξίες της και εργάζονται με πάθος και αφοσίωση. Η AstraZeneca Ελλάδας είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης και σημαντικός σύμμαχος στον αγώνα για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών προκλήσεων στη δημόσια υγεία.

Η AstraZeneca Ελλάδας απασχολεί συνολικά περίπου 192 άτομα, εκ των οποίων, περισσότεροι από 30 είναι εξειδικευμένα στελέχη στο Ιατρικό & Κλινικό Τμήμα, με σπουδές, ειδικότητες και προϋπηρεσία στον κλάδο της υγείας. Τα στελέχη αυτά πραγματοποιούν ολιστικά το σχεδιασμό της στρατηγικής, των τεχνικών πρωτοκόλλων, την κριτική διερεύνηση καθώς και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που διέπουν την στρατηγική της ανάπτυξης. Συνεπώς, η έρευνα αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την εισαγωγή των φαρμάκων σε εμπορία, στην σημαντική βελτίωση των υφιστάμενων φαρμάκων που δοκιμάζονται στους ασθενείς κατά τη διεξαγωγή των κλινικών δοκιμών, στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων που αποτυγχάνουν κατά τη διάρκεια αυτών και εν γένει, στην επικύρωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των φαρμάκων για χρήση από τον ασθενή. Επίσης, μέσω των Μη Παρεμβατικών Μελετών, γίνεται δημιουργία τοπικών δεδομένων σχετικά με τη συνήθη κλινική πρακτική στην Ελλάδα, τη θεραπευτική στρατηγική που ακολουθείται, το προφίλ των ασθενών και διάφορες εκβάσεις των υπό μελέτη νοσημάτων. Τα δεδομένα αυτά, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνονται στους φακέλους που υποβάλλονται στις ρυθμιστικές αρχές για αποζημίωση νέων φαρμάκων.

Για τους σκοπούς των κλινικών δοκιμών και λόγω της πολυπλοκότητάς τους, η εταιρεία εκτιμάται ότι θα προβεί το 2023 σε αύξηση κατά 30% του προσωπικού των κλινικών μελετών. Ενώ σημαντική είναι και η απασχόληση μεγάλου αριθμού, ιδιαίτερα έμπειρων επιστημόνων υγείας και συνεργατών, από επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες (όμιλος επιχειρήσεων) με την ΑstraΖeneca, όποτε απαιτείται, κατά τη διεξαγωγή των κλινικών μελετών.

Σημειώνεται επίσης ότι η AstraZeneca στο πλαίσιο των ερευνητικών της δραστηριοτήτων συνεργάζεται με Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία, Υγειονομικούς Φορείς, Συνεργαζόμενες Ερευνητικές Ομάδες, Ομάδες Ασθενών και Υγειονομικές Αρχές.

Στρατηγική Έρευνας και Ανάπτυξης

Για να συμβαδίσει με τις ταχέως μεταβαλλόμενες προκλήσεις και ευκαιρίες, η AstraZeneca έχει υιοθετήσει μια δυναμική στρατηγική Έρευνας & Ανάπτυξης, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να την καθοδηγεί στην λήψη έξυπνων και ολοκληρωμένων επιλογών που αντικατοπτρίζουν την σημερινή πραγματικότητα και μας καθιστά προσαρμοστικούς στις εξελίξεις των καιρών.

Αξιοποιώντας την πολύχρονη εξειδίκευση και βαθιά γνώση της στην καινοτομία της επιστήμης και της βιοτεχνολογίας, η εταιρεία μπορεί να προσφέρει λύσεις που θα αγκαλιάσουν οι ασθενείς και η κοινωνία. H στρατηγική Έρευνας & Ανάπτυξης της AstraZeneca συντίθεται από τις κατωτέρω 5 βασικές συνιστώσες:

Σωστός Στόχος: Ανακαλύπτουμε, επιλέγουμε και επικυρώνουμε νέους στόχους άμεσα, σχετιζόμενους με την ασθένεια

Σωστός Ιστός: Βεβαιωνόμαστε ότι τα νέα υποψήφια φάρμακα έχουν καλή βιοδιαθεσιμότητα και εμφανίζουν το σωστό αποτέλεσμα στον ιστό στόχο

Εμπορική αξία: Αναπτύσσουμε μια μοναδική πρόταση αξίας για νέα φάρμακα με βάση το μέγεθος και τις ανεκπλήρωτες ανάγκες των ασθενών

Κατάλληλος Ασθενής: Αναγνωρίζουμε ότι οι ασθενείς έχουν μοναδικά, γενετικά, μοριακά και λειτουργικά προφίλ ασθένειας και σχεδιάζουμε φάρμακα σε πληθυσμούς ασθενών που θα αποκομίσουν το μεγαλύτερο όφελος

Ασφάλεια: Διασφαλίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την ασφάλεια των ασθενών μας μέσω εξανθρωπισμένων συστημάτων πριν από την έναρξη κλινικών δοκιμών

Δραστηριοποίηση της Εταιρείας

Η AstraZeneca είναι μία από τις 15 κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως και εστιάζει κυρίως σε προϊόντα για τους ακόλουθους βασικούς τομείς ασθενειών: καρκίνο, καρδιαγγειακό, γαστρεντερικό, νευροεπιστήμες, αναπνευστικές και λοιμώξεις. Η εταιρεία στο βάθος των ετών δραστηριοποίησής της έχει διεξάγει πληθώρα κλινικών μελετών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίες οδήγησαν στα πιο αντιπροσωπευτικά και αναγνωρίσιμα φάρμακα, για ασθένειες όπως ο καρκίνος, νευρολογικές, καρδιαγγειακές και γαστρεντερικές παθήσεις. H εταιρεία διεξήγαγε κατά το έτος 2021 στην Ελλάδα περίπου 12 κλινικές δοκιμές, όπου συνέβαλε στην ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων. Σε αυτές τις μελέτες συμμετείχαν δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία όλης της επικράτειας, ύστερα από έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών. Το τμήμα Κλινικών Δοκιμών της Διεύθυνσης Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευνας του Ε.Ο.Φ είναι υπεύθυνο για την έγκριση και τον έλεγχο κάθε κλινικής μελέτης.

Οι κλινικές μελέτες που διενεργεί η Εταιρεία διακρίνονται σε 2 δύο (2) κατηγορίες

Κλινικές Μελέτες (Δοκιμές)-Παρεμβατικές (εγκρίνονται από τον ΕΟΦ)

Μη Παρεμβατικές Μελέτες (εγκρίνονται από Ε.Σ./Δ.Σ. Νοσοκομείων)

Τέλος, η Εταιρεία υποστηρίζει και Mη Eμπορικές (ESRs) μελέτες, οι οποίες μπορεί να είναι Παρεμβατικές ή Μη Παρεμβατικές, διεξάγονται με στόχο να απαντήσουν σε σημαντικά επιστημονικά ερωτήματα και διενεργούνται από ανεξάρτητους φορείς, όπως ακαδημαϊκούς και ιατρικές εταιρείες, χωρίς της συμμετοχή της φαρμακοβιομηχανίας στο ρόλο του χορηγού. Επιπλέον, η Εταιρεία το τρέχον έτος υλοποιεί περισσότερες από 12 διεθνείς κλινικές μελέτες στην Ελλάδα, με περισσότερους από 198 ασθενείς να συμμετέχουν σε αυτές, και 132 και πλέον συνεργαζόμενους Επιστήμονες Υγείας ενώ παράλληλα διεξάγονται ή βρίσκονται υπό σχεδιασμό 13 τοπικές ή regional Μη Παρεμβατικές Μελέτες.

Κατά το έτος 2021, η AstraZeneca παγκοσμίως διέθεσε περίπου έξι δισεκατομμύρια δολάρια για Έ&Α και διεξήγαγε 177 Παρεμβατικές Κλινικές και Μη Παρεμβατικές Μελέτες, δίνοντας πρόσβαση σε πάνω από 31.532 ασθενείς σε καινοτόμα φάρμακα. Οι μελέτες αφορούσαν τις εξής θεραπευτικές περιοχές:

Καρδιαγγειακές, Νεφρικές & Μεταβολικές Παθήσεις

Ογκολογικές Παθήσεις

Παθήσεις του Αναπνευστικού και Ανοσοποιητικού.

 

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.