Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας

0

gcc-logo

Σκοπός του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας, σύμφωνα με το καταστατικό του, είναι η συνεχής και προγραμματισμένη επιμόρφωση των Ελλήνων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των γιατρών, επί των εξελίξεων στην προληπτική, θεραπευτική και ερευνητική καρδιολογία και καρδιοχειρουργική.

Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας

Μιχαλακοπούλου 93, ΤΚ 11528 Αθήνα,
Τ+F: 210 77 77 188,
www.greekcardiology.gr
info@greekcardiology.gr

Το προφίλ του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας
Το Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας ιδρύθηκε το έτος 2000. Διοικείται από δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ανανεώνεται ανά διετία, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας των μελών του και ασχολείται με επιστημονικά και διοικητικά θέματα όπως:
● Η διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, μετεκπαιδευτικών μαθημάτων και άλλων εκδηλώσεων επιστημονικής επικοινωνίας, αυτοδύναμα ή με άλλες Ελληνικές ή ξένες επιστημονικές οργανώσεις. Στόχος των εκδηλώσεων θα είναι η συνεχής βελτίωση του επιστημονικού επιπέδου των μελών του.
● Η ίδρυση Κέντρων Έρευνας, Ινστιτούτων, Εκπαιδευτικών ή Μετεκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η έκδοση βιβλίων ή περιοδικών με χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, η χορήγηση υποτροφιών για μετεκπαίδευση και εξειδίκευση επί των εξελίξεων στην καρδιολογία, η εκπόνηση ερευνητικών μελετών και η διενέργεια ερευνών που έχουν σχέση με τα επιστημονικά αντικείμενα των τομέων που καλύπτονται από το σκοπό του Σωματείου και ιδιαίτερα αυτών που παρουσιάζουν ευρύτερο ενδιαφέρον.
● Η συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια και πανεπιστήμια του εξωτερικού, με τις Ελληνικές η ξένες Καρδιολογικές Εταιρείες καθώς και κρατικούς φορείς, σε θέματα κοινών στόχων, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.
● Η οργάνωση συνεδρίων, και ιδιαίτερα διεθνών συνεδρίων, στην Ελλάδα με αντικείμενο σχετικό με τους σκοπούς του Σωματείου, που έχουν αναφερθεί παραπάνω.

Για την επίτευξη του σκοπού, και ειδικότερα για την ηθική και υλική ενίσχυση του έργου του, το Σωματείο μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη του, καθώς και από πρόσωπα που δεν είναι μέλη.

Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Πρόεδρος
/ Ιωάννης Λεκάκης

Επίτιμος πρόεδρος
/
Σπυρίδων Μουλόπουλος

Εκλεγής πρόεδρος
/
Χαράλαμπος Καρβούνης

Γενικός διευθυντής
/
Δημήτριος Κρεμαστινός

Γενικός γραμματέας
/
Θωμάς Αποστόλου

Οικονομικός σύμβουλος
/
Δημήτριος Φαρμάκης

Μέλη
/
Γεώργιος Θεοδωράκης
/
Ιγνάτιος Οικονομίδης
/
Ηλίας Τσούγκος
/
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Share.

About Author

Comments are closed.