Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS

0

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS η (Ε.Ε.Μ.Α.Α.) είναι μία επιστημονική εταιρεία (σωματείο) με έδρα την Αθήνα. Έχει ως σκοπό την προώθηση με κάθε μέσο της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την προληπτική και θεραπευτική αντιμετώπιση του AIDS και άλλων ιώσεων, που προκαλούνται από παρόμοιους ιούς.

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των σκοπών αυτών είναι η εφαρμογή κανόνων δικαίου, που προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και διέπονται από ανθρωπιστικές και ηθικές αρχές.

Για να εκπληρώσει το σκοπό της η Εταιρεία, χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:
• Οργανώνει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλες ενώσεις, εταιρείες ή οργανισμούς, επιστημονικές ανακοινώσεις, διαλέξεις ή συντονισμένες συζητήσεις.
• Οργανώνει ή συμμετέχει σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια.
• Συμμετέχει σε εθνικές εταιρείες ή σωματεία με ευρύτερο περιεχόμενο και σκοπούς. Επίσης, συμμετέχει και εκπροσωπεί τη χώρα μας σε συναφείς διεθνείς εταιρείες και σωματεία.
• Οργανώνει εκπαιδευτικά και ενημερωτικά σεμινάρια στην έδρα της εταιρείας, όσο και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας.
• Εκδίδει περιοδικό ή συμμετέχει σε εκδοτικές δραστηριότητες άλλων, ευρύτερου περιεχομένου, εταιρειών.
• Εκδίδει διάφορες μελέτες, μονογραφίες, ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, μαγνητοσκοπήσεις, ή ταινίες ή οτιδήποτε άλλο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγωγή υγείας και ειδική καθοδήγηση του γενικότερου πληθυσμού και των ομάδων υψηλού κινδύνου στην αντιμετώπιση του AIDS.
• Γνωματεύει για κάθε θέμα που έχει σχέση με τη μελέτη ή που προκύπτει από την πορεία της επιδημίας, καθώς και από την αντιμετώπιση του AIDS σε διάφορα επίπεδα.
• Αναλαμβάνει, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., την εκπόνηση ή συμμετέχει μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του ΚΕ.Σ.Υ., της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών, που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από τους οργανισμούς αυτούς.
• Στις δραστηριότητές της εμπίπτει η χορήγηση υποτροφιών γιατρών ή νοσηλευτών για εκπαίδευση στο αντικείμενο της HIV λοίμωξης – AIDS. Μέχρι τώρα έχουν χορηγηθεί 17 υποτροφίες.
• Στηρίζει οικονομικά αδύνατες ομάδες με HIV λοίμωξη, κυρίως παιδιά, μέσω της μονάδας λοιμώξεων του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».
Τα τελευταία έτη έχει γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια στην ενημέρωση του κοινού,μαθητών και στρατιωτικών, από την Ε.Ε.Μ.Α.Α. Επίσης, έχει ξεκινήσει πρόγραμμα στα σχολεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και στις σχολές της αστυνομίας – πυροσβεστικής και εμποροπλοιάρχων με επιτυχία.

• Τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υγειονομικοί, αλλά και επιστήμονες άλλων κλάδων, ως και πολίτες με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον και δραστηριότητες συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

• Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν πρόσωπα, τα οποία έχουν συμβάλλει σημαντικά στην προαγωγή του σκοπού της Εταιρείας και στην οικονομική ενίσχυσή της, ή έχουν προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στην Εταιρεία.

• Οι πόροι του σωματείου προέρχονται από την ετήσια συνδρομή των μελών του, τα δικαιώματα εγγραφής, έκτακτες εισφορές, δωρεές κάθε είδους, έσοδα από την κυκλοφορία επιστημονικού περιοδικού ή άλλης έκδοσης της Εταιρείας, έσοδα από άλλες συναφείς προς τους σκοπούς του σωματείου εκδηλώσεις, δάνεια των μελών του σωματείου ή τρίτων προς αυτό, ενισχύσεις από την Πολιτεία ή άλλους δημόσιους οργανισμούς, ως και κάθε άλλο νόμιμο πόρο.

Στις 16 Μαΐου 2014 στο 40ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, πραγματοποιήθηκε και στρογγυλό τραπέζι της Ε.Ε.Μ.Α.Α. με θέμα: HIV λοίμωξη και πρωτοβάθμια περίθαλψη με εστίαση στα:
• Πρωτολοίμωξη – Ο ρόλος του ιατρού της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην πρώιμη διάγνωση και παρακολούθηση του ασθενούς
• Υπάρχει έξαρση ή ανακοπή της επιδημίας;
• Χρήστες ενδοφλεβίων τοξικών ουσιών και συνοδά προβλήματα
• Επαγγελματική και σεξουαλική έκθεση – προφύλαξη
• Ηπατίτιδες και AIDS

Επίσης, η Ε.Ε.Μ.Α.Α, για το έτος 2014, προσέφερε οικονομική ενίσχυση σε τέσσερα οροθετικά παιδιά, τα οποία έλαβαν το επίδομα των 2.500€.

EEMAA 2012 EEMAA 2012 EEMAA 2012 EEMAA 2012 EEMAA 2012
Οι ενέργειες της Εταιρείας για το 2014

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ Ε.Ε.Μ.Α.Α.

• 10 Μαΐου 2014, Θεσσαλονίκη

«HIV Λοίμωξη – AIDS: Μια συνεχής απειλή»
• 31 Μαΐου 2014,
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

«Αντιρετροϊκή θεραπεία:
παρόν ή μέλλον»
• 13-15 Ιουνίου 2014, Καλαμάτα

«HIV Λοίμωξη: Εξελίξεις, λύσεις & προκλήσεις»
• 13 Σεπτεμβρίου 2014, Καβούρι

«Η έναρξη της αντιρετροϊκής αγωγής στην εποχή των αναστολέων ιντεγκράσης»
• 26 – 28 Σεπτεμβρίου 2014, Σούνιο

«Τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για την HIV λοίμωξη»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

• Λύκειο Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης,
4 Δεκεμβρίου
• 5ο Γενικό Λυκείου Ζωγράφου,
26 & 27 Μαρτίου
• Λύκειο Ξυλοκάστρου,
15 Μαΐου
• 2ο Λύκειο Θερμαϊκού-Θεσσαλονίκης,
30 Οκτωβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS
P.O. Box 140 85, Gr-11521
Τ: 210 69 83 945 / F: 210 69 83 945
www.aids.org.gr / eemaa@aids.org.gr

Share.

About Author

Comments are closed.