Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

0

logo_eae
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κηφισίας 27, 115 23 Αθήνα
Τ: 210 72 11 806 / F: 210 64 66 288
www.eae.gr / info@eae.gr, infohaema@eae.gr

Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία (ΕΑΕ) ιδρύθηκε το 1961. Είναι η εποχή που
από τον κορμό της παθολογίας αναδύονται οι διάφορες ειδικότητες, ως αποτέλεσμα της αύξησης της ιατρικής γνώσης, της ανάπτυξης της ιατρικής τεχνολογίας και της οργάνωσης των συστημάτων υγείας. Η αναγνώριση ότι τα προβλήματα υγείας ασθενών με αιματολογικά νοσήματα χρήζουν ειδικών γνώσεων, δεξιοτήτων και μέσων, οδήγησε ιατρούς της εποχής εκείνης που κατείχαν θέσεις σε παθολογικές κλινικές του Πανεπιστημίου Αθηνών και σε κέντρα αιμοδοσίας να ιδρύσουν την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία.

Ως ιδρυτικά μέλη αναφέρονται οι: Αρκάγαθος Γούττας, Βασίλειος Μάλαμος, Κάρολος Αλεξανδρίδης, Κωνσταντίνος Γαρδίκας, Μικές Παïδούσης, Ηλίας Πολίτης, Αντώνιος Κωδούνης, Δημήτριος Μπάκαλος, Φαίδων Φέσσας, Ανδρέας Σταματελάκης, Ιπποκράτης Τσεβρένης, Κωνσταντίνος Ρόμπος, Σωτήριος Παπαγεωργίου, Γεώργιος Δεληγιάννης, Κωνσταντίνος Μακρυκώστας, Τιτίκα Μανδαλάκη, Αθηνά Παπασπύρου, Αριστομένης Φλώρος, Αικατερίνη Φλώρου, Ιωάννης Πριόβολος, Ιπποκράτης Γιατζίδης, Ε.Σ. Παναγιωτόπουλος, Ε. Δανόπουλος, Γ. Τριανταφυλλίδης και Π. Καλπατσόγλου.
Κύριοι σκοποί της εταιρείας ορίστηκαν αφενός η αξιοποίηση της αιματολογίας για τους αρρώστους, την κοινωνία και την επιστήμη και αφετέρου η διαφώτιση της κοινής γνώμης και των αρμοδίων για τη σημασία των νοσημάτων του αίματος.

Αρχικά οι επιστημονικές συνεδριάσεις της ΕΑΕ ελάμβαναν χώρα σε άτακτα χρονικά διαστήματα, από το 1965 οι συνεδριάσεις της ΕΑΕ ήσαν δύο ετησίως, από το 1974 συμμετείχε στο ετήσιο πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο και από το 1983 ξεκίνησε ο θεσμός του πανελληνίου αιματολογικού συνεδρίου.

Αν και οι κύριοι σκοποί της ΕΑΕ παραμένουν σταθεροί, έχουν εμπλουτιστεί και έχουν επικαιροποιηθεί, ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές επιστημονικές, επαγγελματικές και κοινωνικές ανάγκες.
Η ΕΑΕ σήμερα στηρίζει:
1. Τη μελέτη όλων των αντικειμένων που περιλαμβάνει η αιματολογία, δηλαδή: κλινική αιματολογία, εργαστηριακή αιματολογία, αιμοδοσία, αιμοθεραπεία, μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, κυτταρική και γονιδιακή θεραπεία
2. Την εκπόνηση, εκτέλεση και εποπτεία προγραμμάτων συνεχιζόμενης και μεταπτυχιακής ιατρικής εκπαίδευσης
3. Τη συμβολή και συνεργασία ξένων επιστημόνων και οργανώσεων
4. Την ενημέρωση των γιατρών άλλων ειδικοτήτων στα θέματα της αιματολογίας
5. Την υπεράσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των αιματολόγων
6. Τη σωστή ενημέρωση του κοινού και των ασθενών με αιματολογικά νοσήματα σε θέματα πρόληψης και θεραπείας
7. Τη διαφώτιση της κοινής γνώμης και των αρμοδίων αρχών για την κοινωνικοοικονομική σημασία των νοσημάτων του αίματος και της αιμοδοσίας.

Λόγω της ευρύτητας του αντικειμένου της αιματολογίας, η ΕΑΕ δημιούργησε ειδικά επιστημονικά τμήματα των μελών της που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς, ώστε να υπάρχει στενότερη συνεργασία μεταξύ τους.
Τα τμήματα αυτά είναι τα: αιμοδοσίας/αφαίρεσης, αιμόστασης, εργαστηριακής διάγνωσης και ελέγχου ποιότητας, ερυθροκυττάρου και αιμοσφαιρινοπαθειών, λεμφοϋπερπλαστικών νόσων, μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων και μυελικής ανεπάρκειας, οξειών λευχαιμιών και μυελοϋπερπλαστικών νεοπλασμάτων, παιδιατρικής αιματολογίας καθώς και το τμήμα Μακεδονίας – Θράκης. Τα τμήματα οργανώνουν επιστημονικές ημερίδες, πρωτόκολλα συνεργασίας, ερευνητικές μελέτες και επεξεργάζονται κατευθυντήριες οδηγίες θεραπειών.

Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό μέλημα της ΕΑΕ και συντονίζεται από την επιτροπή εκπαίδευσης της ΕΑΕ. Η ιλιγγιώδης αύξηση της ιατρικής πληροφορίας και τα επιτεύγματα της βιοτεχνολογίας, που βρίσκουν άμεση εφαρμογή σε όλα τα πεδία της αιματολογίας (όπως πχ οι μοριακές τεχνικές που είναι απαραίτητο διαγνωστικό εργαλείο για την πλειονότητα των αιματολογικών νοσημάτων) καθιστούν απαραίτητη τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Η ΕΑΕ ανταποκρίνεται με κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης των ειδικευομένων αιματολογίας, την οργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων με ειδικά θέματα και την οργάνωση του ετήσιου αιματολογικού συνεδρίου.

Επίσης, από το 1998 εκδίδεται το περιοδικό της ΕΑΕ HAEMA/AIMA στο οποίο αρχικά δημοσιεύονταν άρθρα και εργασίες Ελλήνων και αλλοδαπών επιστημόνων. Τα τελευταία χρόνια αυτά κυκλοφορούν ως μονοθεματικά τεύχη, με υπεύθυνο σύνταξης μέλος της εταιρείας αποδεδειγμένα εξειδικευμένο στο υπό ανάλυση θέμα.

Το 2009 δημιουργήθηκε από την ΕΑΕ «Ακαδημία Αιμοδοσίας», μετά από απόφαση του ΔΣ, λόγω της ανάγκης συνεχούς εκπαίδευσης του ιατρικού, νοσηλευτικού και τεχνικού προσωπικού, αλλά και όσων γενικότερα ασχολούνται με τη συλλογή, επεξεργασία, συντήρηση και διάθεση του αίματος και των παραγώγων του.
Το 2003 ιδρύθηκε από μέλη της ΕΑΕ το «Ίδρυμα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας», με στόχο την ενίσχυση των σκοπών της EΑΕ, την προβολή της δραστηριότητας της και τη σύνδεσή της με την κοινωνία.
Στόχοι του ιδρύματος αποτελούν επίσης:
⦁ Η υιοθέτηση, η παραγωγή και εκπόνηση βασικής και κυρίως εφαρμοσμένης έρευνας που αφορά την αιματολογία.
⦁ H ενίσχυση της σύνδεσης με την κοινωνία και τις επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο τη στήριξη της αιματολογίας.
⦁ H εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενημέρωση, κατάρτιση και εξειδίκευση των γιατρών με ειδικότητα την αιματολογία.
⦁ H μελέτη των οικονομικών, κοινωνικών και ψυχολογικών επιπτώσεων στα άτομα που πάσχουν από αιματολογικά προβλήματα.
⦁ H παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, ειδικευόμενους και ειδικευμένους, που ασχολούνται ή έχουν ιδιαίτερες επιδόσεις στην αιματολογία.

Η ΕΑΕ σε συνεργασία με το ίδρυμα της ΕΑΕ δημοσίευσε πληροφορίες και οδηγίες προς τους πολίτες και τους ασθενείς σχετικά με την αιμοδοσία, τις μεταμοσχεύσεις και τα αιματολογικά νοσήματα. Επίσης, αναπτύχθηκε πανελλήνια εκστρατεία με τίτλο «πάρε μέρος στην αλυσίδα» που προέτρεπε σε εθελοντική προσφορά αίματος και αιμοποιητικών κυττάρων.

Η ΕΑΕ διοικείται από δεκαμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τα μέλη της εταιρείας ανά διετία.

Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας
(2014-2016)

Πρόεδρος
Δημήτριος Καρακάσης

Αντιπρόεδροι
Παναγιώτης Παναγιωτίδης,
Γεώργιος Πατεράκης

Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Μπαλταδάκης

Ειδ. Γραμματέας
Μαρία Γκανίδου

Ταμίας
Μαρία Παγώνη

Μέλη
Άννα Κολοβού
Ιωάννης Μπάτσης
Ευάγγελος Τέρπος
Παναγιώτης Τσιριγώτης

Share.

About Author

Comments are closed.