ΕΜ-ΚΑΠΕΣ – Εταιρεία Μελέτης Καρκίνου Πεπτικού Συστήματος

0

emkapes-logo_fmtΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Μιχελιδάκη 19, Ηράκλειο, 71202, Κρήτη
www.emkapes.gr / www.facebook.com/emkapes
info@emkapes.gr

Σκοπός – Στόχος της επιστημονικής εταιρείας
Η ΕΜ – ΚΑΠΕΣ είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία οι σκοποί της οποίας είναι αποκλειστικώς επιστημονικοί, κοινωφελείς και ανθρωπιστικοί. Ενδεικτικώς περιλαμβάνει:
α) Την προαγωγή της ιατρικής επιστήμης, ως προς την αντιμετώπιση του καρκίνου του πεπτικού συστήματος (ΚΑΠΕΣ) και την άμεση ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου
β) Την μελέτη των μεθόδων διαγνώσεως, θεραπείας και παρακολουθήσεως του ΚΑΠΕΣ
γ) Την καλλιέργεια και προώθηση της κλινικής και βασικής έρευνας και των εφαρμογών της στον ΚΑΠΕΣ στην Ελλάδα και διεθνή χώρο, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς
δ) Την οργάνωση και τον συντονισμό ερευνητικών προσπαθειών οι οποίες αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση της αιτιολογίας, παθοφυσιολογίας, ανοσοβιολογίας και επιδημιολογίας του ΚΑΠΕΣ, καθώς και την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπισή του
ε) Την διοργάνωση ενημερωτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων και επιστημονικών συμποσίων
στ) Την οργάνωση κάθε μορφής επιστημονικών εκδηλώσεων με θέμα τον ΚΑΠΕΣ, όπως: ανακοινώσεων, διαλέξεων, επιστημονικών συγκεντρώσεων, ελληνικών και διεθνών συνεδρίων
ζ) Την οργάνωση και επίβλεψη εθνικής βάσεως δεδομένων για την καταχώρηση – καταγραφή περιστατικών ΚΑΠΕΣ
η) Την οργάνωση διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου των παρεχομένων θεραπευτικών υπηρεσιών στον ΚΑΠΕΣ με βάση τα δεδομένα της εθνικής καταγραφής
θ) Την συμβολή στον εκσυγχρονισμό των νοσοκομειακών και άλλων δομών για την αντιμετώπιση των πασχόντων από ΚΑΠΕΣ
ι) Την ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση της κοινής γνώμης και των φορέων της δημοσίας διοικήσεως επί θεμάτων υγείας στον ΚΑΠΕΣ, καθώς και στην αναζήτηση πλέον ουσιαστικής και ηθικής τακτικής στην πρόληψη και επιτήρηση του ΚΑΠΕΣ
ια) Την σύνδεση και συνεργασία της εταιρείας με άλλες παρεμφερείς οργανώσεις, του ελλαδικού και διεθνούς χώρου
ιβ) Την οργάνωση και τον συντονισμό επιστημονικών ομάδων Ελλήνων και ξένων εμπειρογνωμόνων για την ανταλλαγή εμπειριών και την παρουσίαση γενικών και εξειδικευμένων εφαρμογών για την αντιμετώπιση του ΚΑΠΕΣ
ιγ) Την έκδοση ενημερωτικών – πληροφοριακών δελτίων ή βιβλίων με θέμα τον ΚΑΠΕΣ
ιδ) Την μέριμνα για την πρόσβαση όλων των πολιτών στην πληροφόρηση, σε ό,τι αφορά την πρόληψη, την διάγνωση, την θεραπεία, την ανακουφιστική φροντίδα ως και την ψυχολογική υποστήριξη των πασχόντων από ΚΑΠΕΣ
ιε) Την δημιουργία ιστού ενημερώσεως μέσω βιβλιοθήκης με τίτλους (έντυπα και βιβλία) και χρήσεως του διαδικτύου, καθώς και την δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου βιβλιογραφικών δεδομένων στον ΚΑΠΕΣ, και
ιστ) Την καταχώρηση στον ιστότοπο των δραστηριοτήτων της εταιρείας, των βιογραφικών των συνεργατών και τις αναφορές στο έργο της.

Ομάδες Εργασίας
● Ομάδα μελέτης κολο-ορθικού καρκίνου (ΟΜ – ΚΟΚ)
● Ομάδα μελέτης καρκίνου παγκρέτος
(ΟΜ – ΚΑΠΑ)
● Ομάδα μελέτης καρκίνου ήπατος – χοληφόρων (ΟΜ – ΗΧ)
● Ομάδα μελέτης γαστρικού καρκίνου
(ΟΜ – ΓΑΚΑ)
● Ομάδα μελέτης καρκίνου οισοφάγου
(ΟΜ – ΟΚΑ)
● Ομάδα Μελέτης Κολο-Ορθικού Καρκίνου

shutterstock_318944678_opt

Ομάδα Μελέτης Κολο-Ορθικού Καρκίνου
Ο στόχος της ΟΜ-ΚΟΚ είναι η προαγωγή της αντιμετωπίσεως του κολο-ορθικού καρκίνου (ΚΟΚ), η οποία περιλαμβάνει:
α) Την μελέτη των μεθόδων διαγνώσεως, θεραπείας και παρακολουθήσεως του ΚΟΚ,
β) Την προώθηση της κλινικής και βασικής έρευνας και των εφαρμογών της στον ΚΟΚ, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της αιτιολογίας, παθοφυσιολογίας, ανοσοβιολογίας και επιδημιολογίας του ΚΟΚ, καθώς και την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπισή του,
γ) Την οργάνωση κάθε μορφής επιστημονικών εκδηλώσεων με θέμα τον ΚΟΚ, όπως: ανακοινώσεων, διαλέξεων, επιστημονικών συγκεντρώσεων, ελληνικών και διεθνών συνεδρίων,
δ) Την οργάνωση και επίβλεψη εθνικής βάσεως δεδομένων για την καταχώρηση – καταγραφή περιστατικών ΚΟΚ,
ε) Την οργάνωση διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου των παρεχομένων θεραπευτικών υπηρεσιών στον ΚΟΚ με βάση τα δεδομένα της εθνικής καταγραφής,
στ) Την συμβολή στον εκσυγχρονισμό των νοσοκομειακών και άλλων δομών για την αντιμετώπιση των πασχόντων από ΚΟΚ,
ζ) Την σύνδεση και συνεργασία της εταιρείας με άλλες παρεμφερείς οργανώσεις, του ελλαδικού και διεθνούς χώρου.

Μέλη ΟΜ-ΚΟΚ
/ Ευάγγελος Ξυνός, χειρουργός (Συντονιστής)
/ Ηλίας Αθανασάκης, χειρουργός
/ Νικόλαος Γούβας, χειρουργός
/ Ζαχαρένια Σαριδάκη, παθολόγος-ογκολόγος
/ Ιωάννης Σουγκλάκος, παθολόγος-ογκολόγος
/ Μανούσος Χριστοδουλάκης, χειρουργός

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜ-ΚΑΠΕΣ
Προεδρεύων
/ Ιωάννης Σουγκλάκος
Γενικός Γραμματέας
/ Ευάγγελος Ξυνός
Ταμίας
/ Ηλίας Αθανασάκης
Μέλη
/ Αθανασιάδης Αθανάσιος
/ Νικόλαος Ανδρουλάκης
/ Χρήστος Δερβένης
/ Ιωάννης Μπουκοβίνας

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
/ Ηλίας Αθανασάκης, χειρουργός
/ Αθανασιάδης Αθανάσιος, παθολόγος – ογκολόγος
/ Νικόλαος Ανδρουλάκης, παθολόγος – ογκολόγος
/ Χρήστος Δερβένης, χειρουργός
/ Ιωάννης Μπουκοβίνας, παθολόγος-ογκολόγος
/ Ευάγγελος Ξυνός, χειρουργός
/ Ιωάννης Σουγκλάκος, παθολόγος-ογκολόγος

Share.

About Author

Comments are closed.