Θετική Φωνή σύλλογος οροθετικών Ελλάδας

0

H «Θετική Φωνή» είναι ο σύλλογος των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS, και έχει σαν σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών, την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του HIV/AIDS, καθώς και τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεών του στην Ελλάδα.

Ο σύλλογός μας με γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με 300 μέλη και περίπου 150 εθελοντές σε όλη την Ελλάδα, δραστηριοποιείται στην κατεύθυνση της εξασφάλισης καλύτερων πρακτικών πρόληψης, υπηρεσιών περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας των οροθετικών και ευάλωτων στον HIV/AIDS κοινωνικών ομάδων και εργάζεται για την κοινωνική αλληλεγγύη και την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος.

Οι βασικοί άξονες δράσης της «Θετικής Φωνής» είναι:
⦁ Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων που ζουν με HIV/AIDS, ιδιαίτερα των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως ομοφυλόφιλοι, χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, φυλακισμένοι, μετανάστες και εργαζόμενοι του σεξ.
⦁ Η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η προώθηση κάθε είδους έρευνας σε θέματα που αφορούν σε HIV/AIDS.
⦁ Η παροχή υπεύθυνης πληροφόρησης στα μέλη και στις ωφελούμενες ομάδες, ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα γνωστικά και ψυχολογικά εφόδια για να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών που άπτονται της υγείας τους και της θέσης τους στο κοινωνικό σύνολο.
⦁ Η ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού κατά των διακρίσεων και του φόβου απέναντι στα άτομα που ζουν με HIV/AIDS, ώστε να εκλείψει το στίγμα και ο αποκλεισμός τους.

Η «Θετική Φωνή» αναπτύσσει σειρά δράσεων όπως:
⦁ Συνεργασία με την πολιτεία και τις αρμόδιες αρχές για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS.
⦁ Παραγωγή και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού μέσα από τις μονάδες λοίμωξης (βιβλίο «Ζώντας με τον HIV»).
⦁ Εκστρατείες πρόληψης και αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού, του στίγματος και των διακρίσεων.
⦁ Συστηματικές και συντονισμένες παρεμβάσεις, καταγγελίες, συνεντεύξεις στα ΜΜΕ.
⦁ Διοργάνωση συναντήσεων ενδυνάμωσης των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS.
⦁ Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες επιτροπές, επιστημονικές ημερίδες.
⦁ Συστηματική καταγραφή και παρεμβάσεις σε φαινόμενα παραβίασης ιατρικού απορρήτου και δικαιωμάτων των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS.
⦁ Διεξαγωγή ερευνών (συμμετοχή στην πανευρωπαϊκή έρευνα EMIS και στην παγκόσμια έρευνα STIGMA INDEX).
⦁ Σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών που προωθούν την πρόληψη στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Οι παρεμβάσεις του συλλόγου μας
Συνηγορία: Η «Θετική Φωνή» διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με φορείς της πολιτείας και των οργανισμών που σχετίζονται με πολιτικές που επηρεάζουν την πρόσβαση σε φάρμακα για τον HIV και σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

Ενδυνάμωση: Μέσα στο 2014, το γραφείο της «Θετικής Φωνής» υποδέχτηκε και απάντησε σε περισσότερα από 800 αιτήματα (επισκέψεις, τηλέφωνο, e-mail) για βοήθεια σε θέματα που αφορούν την πρόσβαση στο σύστημα υγείας και σε υπηρεσίες πρόνοιας, αλλά και ενημέρωση για τον HIV/AIDS. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκαν πάνω από 100 ωριαίες συναντήσεις με εξυπηρετούμενους.
Παρεμβάσεις δρόμου & συνεργασίες: Η «Θετική Φωνή» κάνει τακτικές εβδομαδιαίες παρεμβάσεις δρόμου προς ευπαθείς ομάδες, όπως άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες, εργαζόμενους / εργαζόμενες στο σεξ, χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, εγκλείστους στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού.

Συνέδρια, εκδηλώσεις: Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού διοργανώνουμε συνέδρια, εκδηλώσεις και ενημερώσεις για τον HIV σε συνεργασία με φορείς της πολιτείας, την τοπική αυτοδιοίκηση, πανεπιστήμια και οργανώσεις από την κοινωνία των πολιτών.
Checkpoints: To “Ath Checkpoint” στην Αθήνα και το “Thess Checkpoint” στη Θεσσαλονίκη αποτελούν πρωτοπόρα και φιλικά προς τον άνθρωπο κέντρα πρόληψης και εξέτασης για HIV και ηπατίτιδας B και C. Απευθύνονται στον σεξουαλικά ενεργό πληθυσμό και παρέχουν υπεύθυνη πληροφόρηση για ασφαλέστερο σεξ, καθώς και ανώνυμο, γρήγορο και δωρεάν τεστ, παρέχοντας την ανάλογη ψυχολογική υποστήριξη.
Η κύρια αποστολή των δομών αφορά στην προώθηση και ανάπτυξη στρατηγικών ελαχιστοποίησης του κινδύνου μετάδοσης του HIV με σεξουαλικές πρακτικές, μέσα από μια αξιόπιστη, εμπιστευτική, ενημερωμένη, μη επικριτική και αμφίδρομης επικοινωνίας συμβουλευτική υπηρεσία.
shutterstock_216669016
Οι κύριοι στόχοι των Checkpoints είναι:
⦁ Η διευκόλυνση της έγκαιρης διάγνωσης και πρόσβασης στη θεραπεία, και παράλληλα η παροχή υποστήριξης σε άτομα που διαγνώστηκαν οροθετικά στον HIV.
⦁ Η προώθηση της εξέτασης για τον ιό HIV και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) ως συνήθεια ρουτίνας για σεξουαλικώς ενεργά άτομα, μέσω των μη-ιατρικών και μη αγχογόνων εγκαταστάσεών του, σε ένα φιλικό και φιλόξενο περιβάλλον.
⦁ Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του στίγματος και των μύθων γύρω από τον ιό του HIV, και η πρόκληση της ευαισθητοποίησης προς την ευεργετική επίδραση της πρώιμης έναρξης θεραπείας, ενθαρρύνοντας έτσι την έγκαιρη διάγνωση.

Μεταξύ άλλων, μέσω της μη επικριτικής και φιλικής ενημέρωσης που παρέχει, σκοπεύει κυρίως:
⦁ Να ενδυναμώσει την απόφαση όλων μας για τακτικό έλεγχο του ιού HIV.
⦁ Να βοηθήσει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας σχετικά με τον ιό HIV.
⦁ Να συζητήσουμε για θέματα σωστής, ή εσφαλμένης, εμπιστοσύνης σε ερωτικούς συντρόφους.
⦁ Να βελτιωθεί ο τρόπος που ανακοινώνεται συνήθως το αποτέλεσμα της εξέτασης.

Η «Θετική Φωνή» είναι μέλος του “Civil Society Forum” του “AIDS Action Europe”, του δικτύου “HIV – Europe”, της “IPPF”, του δικτύου “NeLP”, της ΕΣΑΜΕΑ, του φόρουμ ασθενών, του δικτύου καταγραφής ρατσιστικής βίας κ.α. Ακόμα, μέλη του συλλόγου συνεργάζονται με το “European AIDS Treatment Group’’ (EATG). Στα πλαίσια διάφορων εκδηλώσεων ο σύλλογος συνεργάζεται με δήμους και φορείς της τοπική αυτοδιοίκησης (Δήμος Αθηναίων, Δήμος Θεσσαλονίκης κ.α.).

Ταυτόχρονα με το πολυεπίπεδο έργο που η «Θετική Φωνή» παρέχει προς τα ίδια τα άτομα που ζουν με HIV/AIDS, το οποίο περιλαμβάνει από συναντήσεις ενδυνάμωσης και ενημέρωσης, μέχρι τις συνέργειες με άλλες οργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και από τις δράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης προς το γενικό πληθυσμό με την προώθηση της πρόληψης και της εξέτασης, μέχρι τις ενέργειες διεκδίκησης των δικαιωμάτων έναντι της Πολιτείας, ο σύλλογός μας έχει διαμορφώσει ένα ευρύ πλέγμα πρωτοβουλιών και δράσεων. Το δίκτυο των 450 εθελοντών και ενεργών μελών που έχουμε αναπτύξει σε όλη την Ελλάδα αποτελεί επιβράβευση αυτών των προσπαθειών και μας γεμίζει αισιοδοξία για τις μελλοντικές μας δράσεις.

ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αγίων Αναργύρων 13, 105 54, Αθήνα
T: 210 86 27 572 / F: 211 800 10 51
positivevoice.gr / info@positivevoice.gr

Share.

About Author

Comments are closed.