Το νεφρολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης

0

Δημήτριος Τσακίρης, συντονιστής διευθυντής νεφρολογικού τμήματος, Ph. D. (Glasgow)

Τ ο νεφρολογικό τμήμα του ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1999, με στόχο την προληπτική, διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με νεφρολογικά προβλήματα. Από τότε, σταδιακά, έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του και σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο νεφρολογικό τμήμα της Ελλάδας.

Για την υλοποίηση των στόχων αυτών, το νεφρολογικό τμήμα, έχοντας τη συνεχή υποστήριξη της διοίκησης του νοσοκομείου, επένδυσε σε πόρους και από τον Σεπτέμβριο του 2006 εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000. Το νεφρολογικό τμήμα ήταν η πρώτη κλινική στο «Παπαγεωργίου» που πήρε τη διαπίστευση ΙSO και έκτοτε με εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις συντηρεί την επαναδιαπίστευση ΙSO, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, ενώ παράλληλα δημιουργεί κίνητρα για τη βελτίωση της έρευνας και της εκπαίδευσης νέων γιατρών.

Το νεφρολογικό τμήμα αποτελείται από τα εξής τμήματα:

1. Μονάδα τεχνητού νεφρού, η οποία εξυπηρετεί 160-180 ασθενείς, που πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει ασθενείς με οξεία νεφρική ανεπάρκεια, καλύπτοντας τις εισαγωγές από το τμήμα επειγόντων και τις ανάγκες όλων των κλινικών του νοσοκομείου. Διαθέτει 35 μηχανήματα αιμοκάθαρσης, τα οποία λειτουργούν σε τρεις βάρδιες. Οι σύγχρονες τεχνικές αιμοκάθαρσης και η τεχνολογία που χρησιμοποιούνται έχουν βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των νεφροπαθών. Για την άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών, η μονάδα είναι εξοπλισμένη με αναλυτή αερίων, αναλυτή βιοχημικών εξετάσεων, μικροσκόπιο, ωσμώμετρο και όλα τα απαραίτητα όργανα. Κατά τη διάρκεια του 2011 πραγματοποιήθηκαν 28.226 χρόνιες και οξείες αιμοκαθάρσεις.

2. Μονάδα περιτοναϊκής κάθαρσης, η οποία εξυπηρετεί 55 εξωτερικούς ασθενείς, που εφαρμόζουν τη θεραπεία τους (είτε αυτή είναι συνεχής φορητή είτε αυτοματοποιημένη νυχτερινή περιτοναϊκή κάθαρση) κατ’ οίκον και παρακολουθούνται από το κέντρο μας σε μηνιαία βάση. Η μονάδα διαθέτει δύο ειδικά διαμορφωμένους μονόκλινους θαλάμους, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπαίδευση των ασθενών και των συνοδών τους.

3. Μονάδα θεραπευτικής πλασμαφαίρεσης, η οποία διαθέτει μηχανήματα για τη διενέργεια εξειδικευμένων μορφών θεραπείας (πλασμαφαίρεση, ανοσοπροσρόφηση και LDL-αφαίρεση) κυρίως για συστηματικά νοσήματα πολλών ειδικοτήτων. Εξυπηρετεί όλες τις κλινικές του νοσοκομείου, καθώς και περιστατικά άλλων νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας που δεν διαθέτουν μονάδα πλασμαφαίρεσης. Συγκαταλέγεται στις αρτιότερες και καλύτερες ευρωπαϊκές μονάδες από άποψη τόσο μεθοδολογίας όσο και τεχνολογίας και κλινικής πράξης. Κατά τηνδιάρκεια του 2011 πραγματοποιήθηκαν 176 πλασμαφαιρέσεις.

4. Νεφρολογική κλινική, η οποία διαθέτει 13 αυτοτελείς κλίνες για τη νοσηλεία ασθενών με νεφρολογικά νοσήματα, καθώς επίσης και ασθενών που είναι υποψήφιοι ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού. Οι κλίνες αυτές κατανέμονται σε άριστης υποδομής θαλάμους (ένα μονόκλινο, δύο δίκλινους και δύο τετράκλινους), που διαθέτουν τηλεόραση, τουαλέτα και λουτρό. Η παραμονή συνοδών, εκτός του ωραρίου επισκέψεων, απαγορεύεται δεδομένης της επαρκούς κάλυψης των αναγκών από το νοσηλευτικό προσωπικό. Η κλινική είναι συνδεδεμένη με τη μονάδα βραχείας (one day) νοσηλείας, όπου ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί σε πλήρη κλινικό-εργαστηριακό έλεγχο σε μια μόνο ημέρα. Υποστηρίζεται πλήρως από το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα, το τμήμα πυρηνικής ιατρικής και όλα τα άλλα τμήματα του νοσοκομείου.

Για τη συντομότερη διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών και τη διενέργεια κατευθυνόμενης νεφρικής βιοψίας, η νεφρολογική κλινική διαθέτει αυτόνομο μηχάνημα υπερηχογραφίας. Εκτός από τις βιοψίες νεφρού, σε συνεργασία με εξειδικευμένους χειρουργούς γίνονται επεμβάσεις δημιουργίας ή διόρθωσης αγγειακών προσπελάσεων για τους ασθενείς του τεχνητού νεφρού και τοποθέτησης περιτοναϊκών καθετήρων στους ασθενείς που εντάσσονται σε χρόνιο πρόγραμμα περιτοναϊκής κάθαρσης. Κατά τη διάρκεια του 2011 νοσηλεύτηκαν 2.416 περιστατικά με πληρότητα 107% και μέση διάρκεια νοσηλείας 2,1 ημέρες, στατιστικά στοιχεία ενδεικτικά της ταχείας διακίνησης των ασθενών μας.

5. Τακτικά εξωτερικά ιατρεία, τα οποία λειτουργούν καθημερινά από 9:00-13:00 και είναι επίσης εξοπλισμένα με υπερηχογράφο.

Στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων εξυπηρετούνται ασθενείς με παθήσεις γενικής νεφρολογίας, σπειραματονεφρίτιδες, συστηματικά νοσήματα, μεταμόσχευση νεφρού, μεταβολικές παθήσεις, κληρονομικά νοσήματα των νεφρών, καθώς και εξαρτημένοι ασθενείς στην περιτοναϊκή κάθαρση ή αιμοκάθαρση. Επίσης, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη λειτουργούν εξειδικευμένα εξωτερικά ιατρεία για τη διαβητική νεφροπάθεια και το τελικό στάδιο της χρόνιας νεφρικής νόσου αντίστοιχα. Εκτός από τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία λειτουργούν και έξι απογευματινά ιατρεία την εβδομάδα, από τους διευθυντές και τους επιμελητές α΄ του τμήματος σε ιδιωτική βάση, σύμφωνα με απόφαση της διοίκησης. Κατά τη διάρκεια του 2011 στα εξωτερικά ιατρεία εξυπηρετήθηκαν 2.616 ασθενείς.

Το μόνιμο ιατρικό προσωπικό του τμήματος αποτελείται από έναν συντονιστή διευθυντή, δύο διευθυντές, τρεις επιμελητές α’ και έναν επιμελητή β’. Επίσης, υπηρετούν επτά ειδικευόμενοι ιατροί, πέντε σε οργανικές θέσεις και δύο ως υπεράριθμοι, ενώ με απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου απασχολείται και ένας επιστημονικός συνεργάτης.

Το νεφρολογικό τμήμα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ7α/ΓΠ7524/18-01-2001 χορηγεί πλήρη ειδικότητα (τέσσερα έτη) νεφρολογίας. Το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελείται από μια προϊσταμένη, μία αντικαταστάτρια και 46 νοσηλευτές/τριες, ενώ ως βοηθητικό προσωπικό υπάρχουν 3-4 τραυματιοφορείς και βοηθοί θαλάμου, δύο καθαρίστριες και μια αποκλειστική γραμματέας.

Το νεφρολογικό τμήμα έχει αναπτύξει έντονη επιστημονική δραστηριότητα συμμετέχοντας σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια και σεμινάρια και παρουσιάζοντας πολλές πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες, από τις οποίες πέντε τιμήθηκαν με επαίνους-βραβεία. Επιπλέον, ανέλαβε την οργάνωση τεσσάρων πανελληνίων και διεθνών συνεδρίων και σεμιναρίων. Όσον αφορά τη συγγραφική δραστηριότητα, δημοσιεύτηκαν 12 και 24 εργασίες σε ελληνικά και έγκυρα διεθνή περιοδικά, με περισσότερες από 250 βιβλιογραφικές αναφορές (citation index) και συντελεστή εμβέλειας (impact factor) 76. Επίσης, εκπονήθηκαν δύο διδακτορικές διατριβές και βρίσκονται σε εξέλιξη άλλες τρεις (συγγραφή 1, ανάλυση αποτελεσμάτων 2).

Το νεφρολογικό τμήμα του γενικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» φιλοδοξεί να συνεχίσει να αποτελεί πρότυπη νοσηλευτική μονάδα με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους νεφροπαθείς της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας.

Πληροφορίες

Γραμματεία Νεφρολογικού Τμήματος

Καραΐσκου Γεωργία Τ: 2313-323 270 F: 2313-323 585 nephros@papageorgiou-hospital.gr

Διεύθυνση

Γ. Ν. Παπαγεωργίου, Νεφρολογικό Τμήμα Δυτική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης Νέα Ευκαρπία 56403, Θεσσαλονίκη, Τ.Θ.54629

Share.

About Author

συντονιστής διευθυντής νεφρολογικού τμήματος Γενικού Νοσοκομείου "Παπαγεωργίου" Θεσσαλονίκης, Ph. D. (Glasgow)

Leave A Reply

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.