Νέα δεδομένα από το συνέδριο ACTRIMS-ECTRIMS με θέμα τη μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια με το φουμαρικό διμεθυλεστέρα.

0

Βασίλης Μαστοροδήμος, νευρολόγος, επιμελητής Α’, «ΠΑΓΝΗ»

Ο φουμαρικός διμεθυλεστέρας αποτελεί μια νέα, πολλά υποσχόμενη, θεραπεία για τους ασθενείς με υποτροπιάζουσα, διαλείπουσα, πολλαπλή σκλήρυνση. Πρόκειται για μια πρώτης γραμμής, από του στόματος θεραπεία, η οποία, στις πιλοτικές μελέτες, έχει αποδείξει, αφενός ότι μειώνει σημαντικά τον αριθμό των υποτροπών και των νέων εστιών του εγκεφάλου, αφετέρου, πως καθυστερεί την εξέλιξη της αναπηρίας, παρουσιάζοντας παράλληλα ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας και ανοχής.

Η θεραπεία με φουμαρικό διμεθυλεστέρα φέρνει μια νέα προσέγγιση στην αντιμετώπιση της νόσου, ενεργοποιώντας το μονοπάτι Nrf2, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται αντιφλεγμονώδης και αντιοξειδωτική δράση.
Στο πρόσφατο συνέδριο ACTRIMS-ECTRIMS, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Βοστώνη, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης ανοιχτής επέκτασης 5 ετών (ENDORSE), στην οποία συνέχισαν οι ασθενείς, που συμμετείχαν στις πιλοτικές μελέτες DEFINE και CONFIRM. Σύμφωνα με τα νέα αποτελέσματα, η θεραπεία με φουμαρικό διμεθυλεστέρα προσφέρει ισχυρή και μακροχρόνια αποτελεσματικότητα σε ένα μεγάλο εύρος ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση. Το προφίλ ασφαλείας του μετά από μακροχρόνια θεραπεία επιβεβαιώθηκε για όλους τους ασθενείς, που συμμετείχαν στη μελέτη, συμπεριλαμβανομένων ασθενών, στους οποίους χορηγήθηκε για περισσότερο από επτά χρόνια. Συγκεκριμένα, πλην των γαστρεντερικών ενοχλημάτων και της ερυθρίασης (flushing), δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ευκαιριακές, ή μη, λοιμώξεις, ο τίτλος των λευκών αιμοσφαιρίων και των λεμφοκυττάρων παρέμενε σταθερός, ενώ το ποσοστό διαταραχών της ηπατικής βιοχημείας ήταν λιγότερο του 3%. Επιπλέον, σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, που δεν είχαν λάβει άλλη αγωγή, ο φουμαρικός διμεθυλεστέρας έδειξε μια ισχυρή και σε βάθος χρόνου αποτελεσματικότητα στην συχνότητα υποτροπών, στην εξέλιξη της αναπηρίας (σχεδόν υπερδιπλάσια σε σύγκριση με αυτούς, που έλαβαν το εικονικό φάρμακο) και σε παραμέτρους της μαγνητικής τομογραφίας.
Συγκεκριμένα, στους ασθενείς, που συνέχισαν να λαμβάνουν φουμαρικό διμεθυλεστέρα για 5 χρόνια (2 χρόνια στην DEFINE, ή την CONFIRM και 3 χρόνια στην ENDORSE), διατηρήθηκε η αποτελεσματικότητα στις υποτροπές και την εξέλιξη της αναπηρίας, παρουσιάζοντας παρόμοια αποτελέσματα με αυτά, που παρουσιάστηκαν στις πιλοτικές μελέτες. Επιπλέον, το φορτίο των βλαβών διατηρήθηκε χαμηλό σύμφωνα με τα απεικονιστικά ευρήματα στην MRI.
Σε ανάλυση της ENDORSE αξιολογήθηκε και η παράμετρος NEDA (No Evidence of Disease Activity,δηλ. χωρίς απόδειξη ενεργότητας της νόσου) σε βάθος 5 ετών. Οι ασθενείς αξιολογούνταν ετησίως και πληρούσαν τα κριτήρια NEDA εφόσον δεν είχαν υποτροπές, δεν παρουσίαζαν επιβεβαιωμένη εξέλιξη της αναπηρίας για 24 εβδομάδες, δεν είχαν εστίες, που προσλαμβάνουν Gd+ και δεν παρουσίαζαν νέες, ή μεγενθυνόμενες υπέρπυκνες Τ2 εστίες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το ποσοστό ασθενών σε θεραπεία με φουμαρικό διμεθυλεστέρα, που δεν παρουσίασαν ενεργότητα της νόσου, διατηρήθηκε στα ίδια ποσοστά με τα αντίστοιχα των πιλοτικών μελετών, ενώ βελτιώθηκε στους ασθενείς, που άλλαξαν θεραπεία από εικονικό φάρμακο σε φουμαρικό διμεθυλεστέρα κατά την είσοδό τους στην ENDORSE.
Στη μελέτη φάσης ΙΙΙ DEFINE, το νέο χάπι πρώτης γραμμής χορηγήθηκε δύο φορές ημερησίως και μείωσε σημαντικά το ποσοστό των ασθενών, που υποτροπίασαν, κατά 49%, την ετησιοποιημένη συχνότητα υποτροπών κατά 53%, και τον κίνδυνο εξέλιξης της αναπηρίας, επιβεβαιωμένη στις 12 εβδομάδες, όπως μετρήθηκε με την κλίμακα αναπηρίας EDSS, κατά 38%, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, μετά από 2 χρόνια.
Στη μελέτη φάσης ΙΙΙ CONFIRM, η οποία συμπεριελάμβανε επίσης ως θεραπεία αναφοράς μια ομάδα, που λάμβανε οξική γλατιραμέρη (GA), συγκρινόμενη με εικονικό φάρμακο, ο φουμαρικός διμεθυλεστέρας, χορηγούμενος 2 φορές ημερησίως, μείωσε σημαντικά την ετησιοποιημένη συχνότητα υποτροπών (ARR) κατά 44% και το ποσοστό των ασθενών, που υποτροπίασαν, κατά 34%, συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο, μετά από 2 χρόνια.
Περισσότεροι από 100.000 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με φουμαρικό διμεθυλεστέρα μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κλινικών μελετών, αλλά και από την κυκλοφορία του σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο. Κυκλοφορεί ήδη στις ΗΠΑ, από τον Μάρτιο του 2013, αλλά και στον Καναδά, την Αυστραλία, την Ελβετία και αρκετές χώρες της Ε.Ε., ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει και στη χώρα μας το προσεχές διάστημα.

Share.

About Author

Comments are closed.