Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας-EMRI, αρωγός στην προσπάθεια για ανάδειξητης κλινικής έρευνας στην Ελλάδα

0

Στην εποχή της κρίσης και των μνημονίων, κάθε πρωτοβουλία που συνεισφέρει στην εξασφάλιση δημοσιονομικής βιωσιμότητας και στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας είναι επιβεβλημένη. Εάν, επιπλέον, συνδυάζει και νέες τεχνολογίες, εκπαίδευση, παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για μια σημαντικότατη επένδυση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας επένδυσης αποτελεί η κλινική έρευνα, με σημαντικά οφέλη, καθώς εξασφαλίζει ταχεία πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες, άρα σε καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, συμβάλλει στη μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ παράλληλα ενισχύει την εθνική οικονομία με την εισροή σημαντικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, εισάγει ερευνητική τεχνογνωσία, προσφέρει νέες θέσεις εργασίας, διαρκή εκπαίδευση & αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε εξειδικευμένους τομείς.

Η κλινική έρευνα αποτελεί βασικό μοχλό επιστημονικής και κοινωνικής προόδου και είναι ιδιαίτερα σημαντική επένδυση με εξαιρετικά υψηλή προστιθέμενη αξία για την πραγματική οικονομία της χώρας. Είναι μια από τις πιο παραγωγικές επενδύσεις. Η διεξαγωγή των κλινικών μελετών αποτελεί μια διαρκή διαδικασία παγκόσμιας εμβέλειας που λαμβάνει χώρα σε ένα διεθνές και ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η επένδυση στην κλινική έρευνα, η οποία διεξάγεται από Έλληνες επιστήμονες, μπορεί κάλλιστα να φθάσει, ετησίως, στο επίπεδο των 400.000.000€, σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα των 80.000.000€. Ποσό εξαιρετικά σημαντικό, ακόμη και για τις «καλές εποχές». (slides 1,2)

sxima01_opt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 1

sxima02_opt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 2

Η κλινική έρευνα αποτελεί λοιπόν θέμα υψίστης εθνικής σημασίας και μπορεί να αποτελέσει μέγιστο αναπτυξιακό μοχλό για τη χώρα.
 
Τι εννοούμε, ωστόσο, όταν μιλάμε για κλινική έρευνα;

Η κλινική έρευνα, ως διαδικασία, προέρχεται από τον άνθρωπο και προορίζεται για τον άνθρωπο. Είναι η έρευνα που διεξάγεται υπό επιστημονικές συνθήκες και παγκοσμίως αποδεκτές διαδικασίες και αρχές. Αποτελεί δε, το απαραίτητο και βασικό εργαλείο:

  • για τη διερεύνηση και κατανόηση των διαφόρων ασθενειών,
  • το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων,
  • τη βελτίωση της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης και
  • την προαγωγή της ποιότητας ζωής του πληθυσμού.

Η κλινική έρευνα αποτελεί μια εξαιρετικά δυναμική διαδικασία. Ξεκινά από το επίπεδο της ιδέας ενός ανθρώπου και φτάνει στην αξιολόγηση της καθημερινής κλινικής πρακτικής. Αξίζει να τονιστεί ότι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να φτάσει ένας φαρμακευτικός παράγοντας από το στάδιο της ιδέας (στο εργαστήριο ή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή) μέχρι τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία φτάνει τα 12 με 15 χρόνια (δηλ. με απλά λόγια, όταν αύριο το πρωί ο καθένας από εμάς συζητήσει στο φαρμακείο της γειτονιάς του με τον φαρμακοποιό του για ένα καινούργιο σκεύασμα π.χ. για την αντιμετώπιση του διαβήτη, θα πρέπει να γνωρίζει ότι το «καινούργιο» αυτό φάρμακο ξεκίνησε να αξιολογείται ερευνητικά ήδη από την περίοδο 1998-2000).

Η φαρμακευτική βιομηχανία διαθέτει γενικά κατά μέσο όρο το 15,9% του συνολικού ετησίου τζίρου της στην έρευνα για τη δημιουργία νέων πρωτοτύπων φαρμάκων, ποσοστό εξαιρετικά υψηλό, συγκρινόμενο με τα αντίστοιχα ποσοστά που διατίθενται από τις άλλες βιομηχανίες. Είναι εντυπωσιακό το στοιχείο ότι ο αμέσως επόμενος βιομηχανικός κλάδος είναι αυτός των ηλεκτρονικών υπολογιστών με μόλις 9,9%.(slide 3)

 sxima03_opt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 3

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πορεία ενός νέου φαρμακευτικού σκευάσματος προς την κυκλοφορία αρχικά και την κερδοφορία στη συνέχεια (αν αυτή προκύψει, βεβαίως) είναι εξαιρετικά επίπονη και με μεγάλο ποσοστό ρίσκου, καθώς σχηματικά μπορεί να αναφερθεί ότι για κάθε 100.000 νέα μόρια που διερευνούνται, μόνο 10 φτάνουν τελικά στην αγορά ως φάρμακα και μόνο δύο από αυτά αποτελούν πηγή κέρδους για την εταιρεία που τα παράγει. (slide 4)

sxima04_opt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 4

Μέσα από μια αυστηρή και ελεγχόμενη καθ’ όλη τη διάρκειά της διαδικασία (η οποία ορίζεται από διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς και νόμους), κάθε νέα δραστική ουσία ερευνάται στο πλαίσιο παρεμβατικών κλινικών δοκιμών, αναφορικά με το θεραπευτικό της αποτέλεσμα (αξιολόγηση της φαρμακοδυναμικής και της φαρμακοκινητικής της δράσης), αλλά και το προφίλ ασφαλείας της (είδος, σοβαρότητα και συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών που πιθανώς προκαλούνται από τη χορήγησή της).

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι η κλινική έρευνα δεν σταματά, όταν το νέο φάρμακο τεθεί σε κυκλοφορία μετά από την έγκρισή του από τις αρμόδιες αρχές κάθε χώρας. Η έρευνα συνεχίζεται, είτε στο πλαίσιο παρεμβατικών κλινικών δοκιμών, για την αξιολόγηση της χορήγησής του και σε άλλες πιθανές ενδείξεις, είτε στο πλαίσιο μη παρεμβατικών κλινικών δοκιμών (μελετών παρατήρησης). Οι μη παρεμβατικές κλινικές δοκιμές δίνουν τη δυνατότητα στην ιατρική κοινότητα να αξιολογήσει το εγκεκριμένο φάρμακο στο πλαίσιο της καθημερινής κλινικής πρακτικής, με τη συλλογή δεδομένων υγείας των ασθενών και την επεξεργασία τους, με κύριο γνώμονα την περαιτέρω κατανόηση των συγκεκριμένων παθήσεων και της αξιολόγησης της θεραπευτικής αξίας των φαρμάκων, καθώς και της εκτίμησης ειδικών οικονομικών παραμέτρων που σχετίζονται με τη χορήγηση των συγκεκριμένων σκευασμάτων.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας (European Medical Research Institute – EMRI) δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο χώρο της ιατρικής έρευνας και είναι σταθερά προσηλωμένο στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.emri.gr

Η δραστηριοποίηση του EMRI μέσω υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, αξιοπιστία, εμπειρία, τεχνογνωσία και πνεύμα ερευνητικής κουλτούρας στοχεύει στην ανάδειξη της Ελλάδας σε περιφερειακό κέντρο αναφοράς για την κλινική έρευνα στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Το EMRI στελεχώνεται από έμπειρους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και συνδυάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποτελεσματικότητα με την υψηλή ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, ακολουθώντας ένα αυστηρό πλαίσιο πρότυπων λειτουργικών διαδικασιών.

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα παρεχομένων υπηρεσιών όπως: σχεδιασμός και διεξαγωγή κλινικών ερευνητικών προγραμμάτων, εύρεση και αξιολόγηση ερευνητικών κέντρων, προετοιμασία καταθέσεων, παρακολούθηση (monitoring) και υποστήριξη ερευνητικών κέντρων, διοργάνωση και διεξαγωγή επιστημονικών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, φαρμακοεπαγρύπνηση και ιατρική πληροφόρηση, μελέτες σκοπιμότητας, έλεγχος ποιότητας, προετοιμασία ελέγχων (audits) κ.ά., φιλοδοξεί να αποτελέσει την κορυφαία επιλογή στη διεξαγωγή της κλινικής έρευνας για φαρμακευτικές εταιρείες, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, φυσικά πρόσωπα, με την έγκαιρη και επιτυχή υλοποίηση κλινικών ερευνητικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την υγεία.

Με παρουσία στο χώρο της κλινικής έρευνας ήδη από το 1996, το EMRI έχει καταφέρει στα 16 αυτά χρόνια να υλοποιήσει επιτυχώς πάνω από 100 κλινικά ερευνητικά προγράμματα σε πάνω από 1.000 ερευνητικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δεδομένα από περισσότερους από 14.000 ασθενείς, παράγοντας ταυτόχρονα πάνω από 100 δημοσιεύσεις σε έγκυρα τοπικά και διεθνή συνέδρια και περιοδικά, ενώ 17 διεθνείς έλεγχοι (audits) πιστοποιούν το ποιοτικά άριστο αποτέλεσμα στη διάρκεια όλων αυτών των ετών.

Επιβράβευση της πολυετούς προσπάθειας αποτέλεσε η πρόσφατη διάκριση του EMRI από το έγκριτο διεθνές περιοδικό SCRIP, καθώς περιελήφθη στην τελική πεντάδα στην κατηγορία της καλύτερης ερευνητικής ομάδας παγκοσμίως για το 2011 (Clinical Research Team of the Year).

Share.

About Author

PhD Sr διευθυντής κλινικών ερευνών & εγκρίσεων, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας – EMRI

Leave A Reply

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.