ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΕΒΑΣΙΖΟΥΜΑΜΠΗ

0

Θετικές είναι οι νεότερες επιστημονικές εξελίξεις για την αντιμετώπιση του γλοιοβλαστώματος, της πιο κοινής και επιθετικής μορφής καρκίνου του εγκεφάλου. Σύμφωνα με τη μελέτη AVAglio η μπεβασιζουμάμπη, όταν προστίθεται στη χημειοθεραπεία και ακτινοβολία ασθενών με νεοδιαγνωσθέν γλοιοβλάστωμα, τους βοηθά να ζήσουν μεγαλύτερο διάστημα χωρίς να εμφανίζουν εξέλιξη της νόσου τους.

Η μελέτη AVAglio, που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο 17ο Ετήσιο Συνέδριο της Εταιρείας Νευρο-Ογκολογίας στις Η.Π.Α., είναι η πρώτη μελέτη φάσης III σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν γλοιοβλάστωμα από το 2005, με θετικά αποτελέσματα σε ένα από τα κύρια καταληκτικά σημεία της, δηλαδή την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα της μελέτης καταδεικνύουν ότι η μπεβασιζουμάμπη σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία με τεμοζολομίδη μείωσε κατά 36% τον κίνδυνο εξέλιξης του καρκίνου ή θανάτου σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν γλοιοβλάστωμα, σε σύγκριση με την ακτινοθεραπεία με τεμοζολομίδη και εικονικό φάρμακο.

Η μείωση αυτή ισοδυναμεί με αύξηση της διάμεσης επιβίωσης των ασθενών χωρίς εξέλιξη της νόσου τους κατά 4,4 μήνες. Για το χρονικό διάστημα χωρίς εξέλιξη της νόσου, οι ασθενείς είχαν καταφέρει να διατηρήσουν τόσο τη λειτουργική τους ανεξαρτησία, όσο και έναν αριθμό σημαντικών παραμέτρων της ποιότητας ζωής τους. Ένα επιπρόσθετο όφελος ήταν ότι οι ασθενείς στο σκέλος που έλαβε μπεβασιζουμάμπη χρειάστηκαν μικρότερη δόση κορτικοστεροειδών.

Μια αξιολόγηση της συνολικής επιβίωσης των ασθενών από ανεξάρτητη επιτροπή αναθεώρησης έδειξε επίσης 39% μείωση στον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου ή θανάτου. Το ποσοστό επιβίωσης στον ένα χρόνο ήταν 72% για το σκέλος της μπεβασιζουμάμπης, έναντι 66% για το σκέλος του εικονικού φαρμάκου, ενώ τελικά δεδομένα για τη συνολική επιβίωση των ασθενών αναμένονται εντός του έτους.

Share.

About Author

Σοφία Νέττα

Ιατρικός Συντάκτης

Leave A Reply

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.