Interview – Σταύρος Γ. Θεοδωράκης

0

Interview – Σταύρος Γ. Θεοδωράκης | Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Chiesi Hellas

Η Chiesi είναι ο μεγαλύτερος φαρμακευτικός όμιλος που έχει λάβει την Πιστοποίηση B Corp

Στην Chiesi αποφασίσαμε να επανασχεδιάσουμε το πλαίσιο της παραδοσιακής μορφής που είχαν μέχρι σήμερα οι φαρμακευτικές εταιρείες, ακολουθώντας έναν νέο τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επανεξετάζουμε και επαναπροσδιορίζουμε τον τρόπο εργασίας μας σε όλες τις δραστηριότητές μας με γνώμονα τη δημιουργία αμοιβαίου οφέλους.

Συνέντευξη: Κοσμάς Ζακυνθινός

Ο πυρήνας της επιχειρηματικής φιλοσοφίας του Ομίλου Chiesi ανέκαθεν ήταν η βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής, κατά τρόπο υπεύθυνο προς την κοινωνία και το περιβάλλον. Στην Chiesi αντιλαμβανόμαστε ότι αποτελούμε μέρος επισφαλών οικολογικών και κοινωνικών συστημάτων και ότι η επιτυχία μας είναι συνυφασμένη με την επιτυχία του ίδιου του συνολικού συστήματος. Η κοινωνία, η κοινότητα, οι ασθενείς, οι άνθρωποί μας και ολόκληρος ο πλανήτης αποτελούν τα έμβια μέρη της εταιρείας που οφείλουμε να προστατεύουμε και να εξελίσσουμε.

Η Πιστοποίηση B Corp του Ομίλου Chiesi ήρθε ως επιστέγασμα και απόδειξη της λειτουργίας μας σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα πιστοποιημένης κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδοσης, δημόσιας διαφάνειας και ευθύνης για την εξισορρόπηση κέρδους και οφέλους όλων των εμπλεκόμενων μερών. Στην Chiesi είμαστε υπερήφανοι για την ένταξή μας σε αυτήν την Κοινότητα Ηγετών, μια διαρκώς διευρυνόμενη ομάδα εταιρειών από διαφορετικούς κλάδους, που ενώθηκαν για να υπηρετήσουν ένα κοινό στόχο: να λειτουργούμε με ισορροπία μεταξύ των ανθρώπων, του πλανήτη και του κέρδους. Έχουμε δεσμευτεί σε κάθε απόφαση που λαμβάνουμε να έχουμε αναλύσει την επίδραση που έχουν οι αποφάσεις μας στους εργαζόμενους, στους πελάτες, στους προμηθευτές, στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Η Πιστοποίηση B Corp

Η Πιστοποίηση B Corp βασίζεται στην μέτρηση της απόδοσης 5 βασικών πυλώνων μιας εταιρείας: την Διακυβέρνηση, τους Εργαζόμενους, τους Πελάτες, την Κοινότητα και το Περιβάλλον, μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού B Lab Inc. Μπορεί να υποβληθεί σε αξιολόγηση οποιαδήποτε επιχείρηση ανά τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή περίπου 100.000 επιχειρήσεις παγκοσμίως χρησιμοποιούν την αξιολόγηση του B Lab Inc. για την Πιστοποίηση B Corp, ως μέτρο αποτύπωσης των αποτελεσμάτων τους σε σχέση με αυτούς τους βασικούς πυλώνες. Μόλις το 3% αυτών έχουν καταφέρει να λάβουν την Πιστοποίηση B Corp. Η Chiesi ανήκει σε αυτήν την ομάδα των λίγων και τολμηρών εταιρειών που με δική τους επιλογή αποφασίζουν να λειτουργούν με διττό σκοπό, την επίτευξη κέρδους αλλά και οφέλους ως προς όλους τους εμπλεκόμενους. Ανήκουμε σε αυτό το παγκόσμιο κίνημα ανθρώπων που χρησιμοποιούν τις επιχειρήσεις ως δύναμη για το κοινό καλό. Όπου η οικονομική τους δραστηριότητα, πέραν της δημιουργίας κέρδους, αποφέρει επίσης ένα μετρήσιμο και πιστοποιημένο θετικό αντίκτυπο στους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον. Ο συνδυασμός της αξιολόγησης μέσω τρίτου φορέα, της διαφάνειας και της ευθύνης βοηθά τις Πιστοποιημένες B Corp εταιρείες να χτίζουν εμπιστοσύνη και αξία. Η Chiesi είναι ο μεγαλύτερος φαρμακευτικός όμιλος που έχει λάβει την Πιστοποίηση B Corp!

Η απόφαση της Chiesi

Σε αυτό το πλαίσιο, το 2018 η Chiesi –μια ιστορική φαρμακευτική εταιρεία με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής, αποφάσισε να υιοθετήσει τη νομική μορφή Benefit Corporation στην Ιταλία και τις ΗΠΑ. Τον Ιούνιο του 2019, η Chiesi κέρδισε την Πιστοποίηση B Corp, μια επίσημη διάκριση υψηλών προτύπων κοινωνικής και περιβαλλοντικής απόδοσης, διαφάνειας και υπευθυνότητας και έτσι προσχώρησε με υπερηφάνεια σε μία όλο και αυξανόμενη ομάδα εταιρειών από πολύ διαφορετικούς τομείς, που έχουν ως κοινό στόχο την εγκαθίδρυση ενός νέου μοντέλου επιχειρηματικότητας που εξισορροπεί το συμφέρον της κοινωνίας και του πλανήτη με το κέρδος της επιχείρησης.

Chiesi: Πιστοποίηση B Corp

Το ίδιο το καταστατικό της Chiesi πλέον ενσωματώνει τους στόχους της δημιουργίας θετικών επιπτώσεων σε ασθενείς, εργαζόμενους, προμηθευτές, κοινότητες και περιβάλλον. Σκοπός μας είναι να συνδυάζεται η επίτευξη αποτελεσμάτων με ακεραιότητα, δρώντας κατά έναν κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

Για την Chiesi η πιστοποίηση B Corp είναι κάτι παραπάνω από μία διάκριση. Είναι μία δέσμευση να έχει συνεχή θετική παρουσία η οποία και ανταποκρίνεται με πράξεις.

Μερικές από αυτές:

⦢ Επενδύει στην Έρευνα και Ανάπτυξη, για την προώθηση της καινοτομίας σε τέσσερις θεραπευτικές κατηγορίες (13η φαρμακευτική εταιρεία στην Ευρώπη το 2019 σε επενδύσεις στο R&D με 378,3 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

⦢ Το 2019 μείωσε κατά 60% τη χρήση πλαστικού στα γραφεία της σε σχέση με το 2018

⦢ Έχει δεσμευτεί για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αυξάνοντας την κατά 4.5 φορές το 2019 σε σχέση με το 2018

⦢ Ο Όμιλος Chiesi έχει δεσμευθεί προς την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών άνθρακα έως το 2035 μέσω πενταετούς πλάνου επενδύσεων αξίας 350 εκατομμυρίων ευρώ, βελτιώνοντας το αποτύπωμα των σκευασμάτων μας σε 7 σημεία του κύκλου ζωής τους και ενθαρρύνοντας 15.000 προμηθευτές και συνεργάτες μας να ακολουθήσουν τον κώδικα αλληλεξάρτησης της Chiesi

⦢ Υποστηρίζει έμπρακτα την μάχη κατά της COVID-19, με συνολικές δωρεές πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ παγκοσμίως.

Όπως ανέφερε ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Chiesi Hellas. «Το να είσαι B Corp είναι μία ουσιαστική δέσμευση ως προς τη συμμόρφωση και διασφάλιση υψηλών προτύπων διαφάνειας, υπευθυνότητας, κοινωνικής και οικονομικής αειφορίας, που υποστηρίζουν την έννοια της «Αμοιβαίας Αξίας». Της σύνδεσης δηλαδή της επιχειρηματικής επιτυχίας με την κοινωνική πρόοδο. Στην Chiesi, λειτουργώντας με κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, στεκόμαστε πάντα αρωγοί και συμπαραστάτες στις ανάγκες της κοινωνίας μας. Ως o μεγαλύτερος φαρμακευτικός όμιλος σε αυτήν την κοινότητα, φιλοδοξούμε να επανασχεδιάσουμε τον τρόπο του παραδοσιακού επιχειρείν και ήδη έχουμε προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση».

Αποτιμώντας την συμβολή της Chiesi Hellas στη χώρα μας για τη διετία 2019 / 2020 ήταν η προσφορά στην επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία δωρεών 260.000€, με σχεδόν 85.000€ εξ αυτών σε εξοπλισμό για την αντιμετώπιση της “πανδημίας Covid-19”, ενώ ιδιαίτερη σημαντική είναι η υποστήριξη από το 2011 μέχρι και σήμερα των νέων Ελλήνων επιστημόνων στα εργαστήρια έρευνας της Φαρμακευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ προσεγγίζει τις 100.000€.

 

Share.

About Author

JP Communications

Comments are closed.