Συνέντευξη / Δημήτρης Λιντζέρης, πρόεδρος ΕΟΦ

0

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα σημαίνουσες προσωπικότητες από όλους τους φορείς υγείας, έθεσαν τη βάση για έναν ουσιαστικό διάλογο με την Πολιτεία. Σκοπός του GTTG είναι να προσφέρει στην Πολιτεία και το Ελληνικό Κοινοβούλιο προτάσεις έτοιμες προς ψήφιση και άμεση εφαρμογή από το εθνικό σύστημα υγείας. Πως αξιολογείτε την πρωτοβουλία να δημιουργηθεί το 1st Galien Think Tank Greece forum στην χώρα μας. Πιστεύετε, ότι μια τέτοιου είδους κίνηση μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά;

Η πρωτοβουλία σας να δημιουργηθεί στη χώρα μας το πρώτο 1st GALLIEN THINK TANK FORUM είναι σημαντική και αξιέπαινη. Έρχεται να επισημάνει – φωτίσει από πολλές τις πλευρές και να προτείνει λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το μείζων αγαθό της υγείας. Η Ελλάδα μετά την κρίση πρέπει να στηρίζεται στη εθνική συνεννόηση σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. To να συμμετέχουν σε ένα ανοιχτό διάλογο όλοι οι φορείς της υγείας καθώς και σύλλογοι ασθενών οι οποίοι αναδεικνύουν προβλήματα και επεξεργάζονται προτάσεις που θα αναβαθμίσουν το εθνικό σύστημα υγείας, δεν είναι μόνο επιθυμητό αλλά απαραίτητο και επιδιωκτέο.

Σε πρόσφατες δηλώσεις σας αναφέρατε ότι, «το κράτος οφείλει να διασφαλίσει παντού συνθήκες ισονομίας, υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, σταθερή ανάπτυξη, κλίμα επενδύσεων και ισορροπίες, γιατί οι προνομιακές σχέσεις οδηγούν με βεβαιότητα στα αίτια, που μας έφεραν ως εδώ». Αισθάνεστε ότι, ως πρόεδρος του ΕΟΦ, φέρετε το ίδιο φορτίο ευθύνης με την πολιτεία στη λήψη των αποφάσεων σας;

Πράγματι, η δήλωση αυτή στην οποία αναφέρεστε αποτελεί, κατά την εκτίμησή μου, υποχρέωση του κράτους και των κρατικών λειτουργών στις μέρες μας και ιδιαίτερα στη μεταμνημονιακή εποχή. Για να μπορέσουμε να βαδίσουμε στην Ελλάδα της «νέας εποχής» πρέπει πρωτίστως να συνειδητοποιήσουμε βαθιά τους λόγους που μας οδήγησαν στην κρίση. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να εκλείψουν από το δημόσιο βίο. Αυτό πρέπει να απασχολεί ιδιαίτερα τους πολιτικούς ταγούς και από τους κρατικούς λειτουργούς που άλλωστε αποτελούν πρότυπο για την κοινωνία. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι το πρόβλημα της χώρας μας δεν είναι η έλλειψη νόμων αλλά η μη εφαρμογή τους. Το σωστό το γνωρίζουμε όλοι, το ζητούμενο είναι να το πράττουμε. Ο ΕΟΦ όπως γνωρίζεται δεν νομοθετεί. Καλείται να εφαρμόσει τους νόμους και επί των ημερών μου η προσπάθειά μας έγκειται στην ορθή και ισότιμη εφαρμογή τους με διαφανή και εύκολα ελέγξιμο τρόπο. Αυτό πράγματι, αποτελεί εθνικό καθήκον. Αν όλοι οι εμπλεκόμενοι – εν προκειμένω ΕΟΦ, Φαρμακοβιομηχανία και λοιποί φορείς αρμοδιότητάς του – προσδιορίσουμε με σαφήνεια και ειλικρίνεια ρόλους και επιδιώξεις ενός εκάστου, μπορούμε να πετύχουμε αρμονική και γόνιμη συνεργασία για την επίτευξη του κοινού καλού.

Τα τελευταία χρόνια ο ΕΟΦ βρίσκεται στο στόχαστρο πολλών εμπλεκόμενων φορέων, εξαιτίας της αλλαγής στην τιμολόγηση των φαρμάκων. Πως διαμορφώνεται η εικόνα αυτή τη στιγμή, ως προς την τιμολόγηση νέων φαρμάκων. Ποιοι είναι οι παράγοντες, που καθυστερούσαν τη διαδικασία μέχρι τώρα. Ποιες ενέργειες, που έγιναν, βοήθησαν ουσιαστικά την διαδικασία;

Η τιμολόγηση των φαρμάκων είναι μια αρμοδιότητα που προστέθηκε τα τελευταία χρόνια στις αρμοδιότητες του ΕΟΦ. Επί των ημερών μου και επιστρέψτε μου να είμαι υπερήφανος γι’ αυτό, πραγματοποιείται με απόλυτη επιστημονική επάρκεια και κυρίως με διαφανείς διαδικασίες, οι οποίες καθ’ όλη τη διάρκεια της τιμολόγησης βρίσκονται σε κοινή θέα μέσω της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ. Πιστεύω ότι όλοι οι σοβαροί επιχειρηματίες της χώρας μας έχουν ανάγκη από σταθερούς κανόνες λειτουργίας, ισότιμα εφαρμοζόμενους και εύκολα ελέγξιμους. Τα πιο πάνω επιδιώκουμε να εφαρμόσουμε με απόλυτη σαφήνεια. Σε ανοιχτή και άμεση επικοινωνία του επιστημονικού προσωπικού του ΕΟΦ με τις φαρμακοβιομηχανίες και σε ανοιχτό διάλογο, όπου οι μεν κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας επιχειρηματολογούν υπέρ των απόψεών τους, ο δε ΕΟΦ εξηγεί και τεκμηριώνει την άποψή του, εν τέλει αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ η τελική του πρόταση προς το Υπουργείο Υγείας. Η ανάρτηση αυτή περιλαμβάνει τη νομική βάση ενός εκάστου φαρμάκου, συγκεκριμένη αναφορά του άρθρου του νόμου στο οποίο υπάγεται η τιμολόγηση καθενός φαρμάκου και η τελική του τιμή. Αυτό γίνεται για το καθένα από πάνω από τα 9.000 και πλέον φάρμακα που κυκλοφορούν στη χώρα μας. Αντιλαμβάνεσθε ότι η εργασία που απαιτείται γι’ αυτό το αποτέλεσμα είναι μεγάλη και επίπονη και οφείλω να ευχαριστήσω τους λίγους σε αριθμό αλλά ικανότατους και επιστημονικά επαρκείς υπαλλήλους που φέρουν σε πέρας αυτό το έργο. Η όλη διαδικασία μειώνει κατά πολύ την πιθανότητα λάθους και πάντως αποκλείει την ύπαρξη «λάθους». Στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας οφείλω με εξίσου μεγάλη ικανοποίηση, να σας αναφέρω ότι σήμερα δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στις τιμολογήσεις των φαρμάκων που αιτούνται προς τούτο και πληρούν τις από το νόμο προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα τιμολόγησης πρωτοτύπων ή γενοσήμων φαρμάκων που έχουν αιτηθεί προς τούτο μέχρι τις 15-10-2014. Οι παράγοντες λοιπόν που καθυστερούσαν τη διαδικασία, ανήκουν στο παρελθόν οι δε ενέργειες που έγιναν – σύμφωνα με την ερώτησή σας – πιστώνονται στη Διοίκηση.

«Κλειδί» για την ανάπτυξη της οικονομίας στην Ελλάδα αποτελούν αναμφισβήτητα και οι κλινικές μελέτες. Ποια είναι η άποψη σας σχετικά με τις μελέτες βιοισοδυναμίας. Η χώρα μας διαθέτει τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ούτως ώστε να προσελκύσει περισσότερες μελέτες. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει από την μεριά του ΕΟΦ προς την κατεύθυνση αυτή; Μπορεί η ανάπτυξη κλινικών μελετών να λύσει το πρόβλημα χρηματοδότησης του συστήματος υγείας, στη χώρα μας;
Οι κλινικές μελέτες, είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Η ανάπτυξη τους θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στη χώρα μας. Θα μπορούσα να συνοψίσω τα οφέλη σε τρεις κατηγορίες: α) Σε θεραπευτικά οφέλη για τους συμμετέχοντες ασθενείς αφού αυτοί αποκτούν τη δυνατότητα πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες. β) Σε οφέλη για τη δημόσια υγεία από την συμμετοχή των ιατρών και των εν γένει ερευνητών, οι οποίοι αποκτούν πολύτιμη εμπειρία και γνώση. γ) Σε οφέλη για την οικονομία αφού μέσω των κλινικών δοκιμών γίνονται επενδύσεις στη χώρα μας και προσφέρονται θέσεις εργασίας σε ειδικευμένους επιστήμονες. Τα οικονομικά αυτά οφέλη επεκτείνονται και στα νοσηλευτικά ιδρύματα που διενεργούνται οι κλινικές μελέτες. Θα μπορούσε η ανάπτυξη των κλινικών μελετών να συμβάλει αποφασιστικά στη χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Σήμερα στη χώρα μας παρατηρούνται πολλές καθυστερήσεις και αντιστάσεις στην ανάπτυξη των κλινικών μελετών. Κατά τη γνώμη μου απαιτείται κεντρική αντιμετώπιση του όλου ζητήματος με τον έλεγχο όλων των δράσεων στο Υπουργείο Υγείας, που σήμερα δεν υπάρχει. Οι παρεμβάσεις που απαιτούνται αφορούν την προσέλκυση, την έγκριση, την υλοποίηση, και τον έλεγχο επιστημονικής επάρκειας των κλινικών μελετών. Στην αρμοδιότητα του ΕΟΦ, βρίσκεται η έγκριση των κλινικών μελετών, η υποβοήθηση του έργου της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας, και ο επιστημονικός έλεγχος της αξιοπιστίας τους. Σήμερα, δεν υπάρχει καμία εγκριτική εκκρεμότητα κλινικών μελετών ούτε από τον ΕΟΦ ούτε από την Εθνική
Επιτροπή Δεοντολογίας. Η ελεγκτική αρμοδιότητα δυστυχώς, ως μη όφειλε, αφαιρέθηκε από τον ΕΟΦ. Η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να επιστρέψει σ’ αυτόν, κάτι που άλλωστε προβλέπετε και στο νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για την κλινική έρευνα.
Η πολιτική, που εφαρμόζει ο ΕΟΦ τον τελευταίο καιρό, εκτιμάτε, ότι διασφαλίζει ένα καλό αναπτυξιακό περιβάλλον για τις εταιρείες φαρμάκου στην χώρα μας;

Αυτή είναι η στρατηγική μας επιδίωξη με στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας στον ελληνικό λαό. Αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση, ότι η σύγχρονη Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα στοχεύει στη ανάπτυξη και στην ευημερία και θα στηρίζεται στην αειφορία. Οφείλουν όλες οι οικονομικές, επιστημονικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες θα συντείνουν σ’ αυτό. Ο ΕΟΦ, ως επιστημονική υποδομή, έχει σημαντικές δυνατότητες να συμβάλει στη διαμόρφωση αυτής της νέας αναπτυξιακής και οικονομικής στρατηγικής. Η ανάπτυξη της χώρας μας δεν μπορεί παρά να στηριχτεί στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, πολλά των οποίων άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τη λειτουργία του ΕΟΦ. Ως συγκριτικά πλεονεκτήματα εννοώ το εκλεκτό ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό, την πλούσια βιοποικιλότητα, τα αμέτρητα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, την ιστορία της στην γέννηση της επιστημονικής αντίληψης της ιατρικής και βέβαια την ελληνική φαρμακοβιομηχανία η οποία έχει αναπτύξει σημαντικές υποδομές και τεχνογνωσία. Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες για να αναδείξουμε τις αναπτυξιακές δυνατότητες και επενδυτικές ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν την αξιοποίηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της ελληνικής χλωρίδας. Επίσης, έχουμε αναπτύξει σημαντικές δράσεις για την προσέλκυση ιατρικών επιστημονικών συνεδρίων στη χώρα μας. Πιστεύω βαθιά, στην ανάγκη υλοποίησης μιας νέας οικονομικής στρατηγικής που στο επίκεντρό της θα έχει τις νέες επενδύσεις. Με τις επενδύσεις μπορούμε να κάνουμε πράξη την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την καινοτομία, με τις επενδύσεις μπορούμε να κερδίσουμε το μέλλον.

Share.

About Author

Αρχισυντάκτρια

Comments are closed.