Συνέντευξη / Δημήτρης Κοντός, πρόεδρος ΕΟΠΥΥ

0

Ποια είναι τα οφέλη από την δημιουργία της νέας κάρτας ασφαλισμένου, α) για τον ασθενή και β) για τους επιστήμονες. Μπορεί η εφαρμογή της νέας αυτής κάρτας να εξασφαλίσει στον ΕΟΠΥΥ ότι θα έχει την πλήρη εικόνα των κινήσεων του ασθενή. Πότε εκτιμάτε ότι θα αρχίσει να λειτουργεί η κάρτα του ασφαλισμένου;
Με τη νέα εφαρμογή του «φακέλου ασφάλισης υγείας», η οποία αναπτύχθηκε με μηδενικό κόστος για τον ΕΟΠΥΥ και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την ΗΔΙΚΑ, διαμορφώνεται ένα νέο ασθενοκεντρικό σύστημα, το οποίο χαρτογραφεί, διασυνδέει και αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά της ασφαλισμένης περίθαλψης. Ως εκ τούτου, οι συναλλαγές κάθε ασφαλισμένου του ΕΟΠΥΥ με παρόχους, τις οποίες αποζημιώνει ο Οργανισμός, αποτυπώνονται ως πληροφορία, σε πραγματικό χρόνο, στην ενιαία εφαρμογή και καταγράφονται στο σύνολό τους.

shutterstock_113775370
Με επίκεντρο τον ασφαλισμένο, η κάρτα ασφάλισης υγείας, αποτελεί την ηλεκτρονική αποτύπωση του βιβλιαρίου υγείας και παρέχει στον ασφαλισμένο πρόσβαση σε κάθε πληροφορία η οποία αφορά τις παροχές και τις υπηρεσίες τις οποίες λαμβάνει και αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ παράλληλα, ο Οργανισμός είναι σε θέση να παρακολουθεί την «κίνηση» των δαπανών ανά ασφαλισμένο. Παράλληλα, οι ιατροί δεν θα μπορούν να συνταγογραφήσουν εξετάσεις και φαρμακευτικά σκευάσματα χωρίς τη χρήση της κάρτας αυτής, ενώ ο αριθμός της κάρτας δεν είναι ορατός και προσβάσιμος σε κανέναν από τους εμπλεκόμενους, με στόχο την αποφυγή φαινομένων απάτης.
Τα οφέλη είναι πολλαπλά καθώς δίνεται η δυνατότητα διασταυρούμενων ελέγχων, ιδιαιτέρως σε «ζώνες» που παρουσιάζουν υψηλότερη παραβατικότητα, λόγω των κενών του συστήματος, ενώ αδιαμφισβήτητα, πρόκειται για μία εφαρμογή η οποία εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες και θέτει νέους όρους εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας κατά τη διάρκεια των συναλλαγών των ασφαλισμένων με τους παρόχους και τον ΕΟΠΥΥ. Η βάση των ιστορικών ιατρικών δεδομένων θα αποτελέσει μοναδικό εργαλείο μελέτης και έρευνας της επιστημονικής κοινότητας, το οποίο θα ενισχύσει την ανάπτυξη συνεργασιών και προγραμμάτων, καθώς περιέχει συγκεντρωμένα, για πρώτη φορά στην ιστορία, αναλυτικά, ταξινομημένα και συγκριτικά πρωτογενή δεδομένα, ανά ασφαλισμένο και για το σύνολο του ασφαλιστικού πληθυσμού και την κατανομή τους ανά γεωγραφική περιοχή. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, αναμένεται να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός αναφορικά με τη διαδικασία προμήθειας των καρτών.

Μπορεί το υπάρχον μηχανογραφικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ να καλύψει τις ανάγκες, που προκύπτουν από την κάρτα του ασφαλισμένου. Τι πρόκειται να γίνει με τις εκκαθαρίσεις του 2011 – 2012, όσον αφορά το πρόβλημα που έχει προκύψει με το μηχανογραφικό σύστημα που δεν είναι συμβατό;
Το μηχανογραφικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ, στο οποίο συνδέονται αυτή τη στιγμή το σύνολο των παρόχων υγείας του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και υποβάλλουν τις αντίστοιχες πληροφορίες ανά ασφαλισμένο, ομαδοποιεί και ταξινομεί τις υφιστάμενες πληροφορίες, με τρόπο ώστε να είναι διαθέσιμες σε κάθε ασφαλισμένο που θα θελήσει να έχει πρόσβαση σε αυτές. Επίσης, ο ασφαλισμένος θα έχει το δικαίωμα να δώσει άδεια πληροφόρησης των προσωπικών του δεδομένων σε κάθε περίπτωση που ο ίδιος θα κρίνει αναγκαίο και απαραίτητο. Το 2011 δεν περιλαμβάνεται στα διαθέσιμα στοιχεία, καθώς προηγείται της δημιουργίας του ΕΟΠΥΥ, ενώ για το 2012 υπάρχει σημαντικό ποσοστό δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή.

Πιστεύετε ότι υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες και προστατευτικά συστήματα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται στο έπακρον το αδιάβλητο του φακέλου του ασθενούς;
Πρόκειται για ένα πληροφοριακό σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής, το οποίο διασυνδέεται με τρίτα συνεργαζόμενα συστήματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, λειτουργεί σε ασφαλές περιβάλλον, αντίστοιχο με εκείνο του Taxis, και στο οποίο η πρόσβαση είναι δυνατή αποκλειστικά με τη χρήση κωδικών πρόσβασης.
Τα δεδομένα προστατεύονται απολύτως με τα πλέον σύγχρονα συστήματα. Ο ασφαλισμένος θα πιστοποιηθεί μοναδικά και θα έχει ασφαλή πρόσβαση. Ο ίδιος θα είναι αποκλειστικός διαχειριστής των δικαιωμάτων προσπέλασης κάθε πιθανού επισκέπτη, εφόσον θα του έχει διαθέσει, με συγκεκριμένη κωδικοποιημένη άδεια, την δυνατότητα να ενημερωθεί για τα δεδομένα του φακέλου του. Οι πιθανοί επισκέπτες θα είναι αποκλειστικά από τον χώρο των πιστοποιημένων παρόχων υγείας και κάθε κίνηση θα καταγράφεται ιστορικά, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα άμεσης ανίχνευσης, αναζήτησης και ελέγχου σε οποιοδήποτε βήμα της διαδικασίας.

Κύριε Κοντέ, εκτιμάτε ότι υπάρχει στις μέρες μας τμήμα του πληθυσμού της χώρας το οποίο δεν έχει πρόσβαση στο ασφαλιστικό σύστημα. Που οφείλεται αυτό και τι προτίθεστε να κάνετε, προκειμένου να εξαλείψετε το φαινόμενο αυτό;
Πράγματι, η χώρα διανύει μία δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία, η οποία επέδρασε σημαντικά και στον υγειονομικό τομέα. Ωστόσο, με τη συνδρομή τόσο του Υπουργείου Υγείας, όσο και των παρόχων, ο ΕΟΠΥΥ παρείχε και παρέχει ένα εξαιρετικά μεγάλο όγκο υπηρεσιών υγείας.
Μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις είναι η θεσμική κατοχύρωση της πρόσβασης των ανασφαλίστων σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια περίθαλψη, δευτεροβάθμια περίθαλψη, φαρμακευτική περίθαλψη). Μολονότι η πολιτεία προνοεί, μικρή μερίδα των πολιτών γνωρίζουν για τις δράσεις αυτές. Επιπλέον, συχνά η δημόσια διοίκηση δεν ενημερώνει κατά τρόπο συστηματικό τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, οι οποίοι συχνά αγνοούν τις αλλαγές, οι οποίες επέρχονται, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετούν τον κόσμο. Άμεση προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ είναι η προώθηση των δράσεων αυτών, ώστε η πλειοψηφία των πολιτών της χώρας να λάβει γνώση της δυνατότητας αυτής και να μην νιώθουν αποκλεισμένοι από το δικαίωμα τους για πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

shutterstock_126785471 shutterstock_151836308
Επί της θητείας σας, ως πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, έχετε κάνει σημαντικά βήματα προκειμένου να εξορθολογήσετε το σύστημα υγείας της χώρας μας. Πιστεύετε ότι χρειάζονται περισσότερα χρήματα, προκειμένου να παρέχει το κράτος ποιοτικότερη περίθαλψη στους πολίτες αυτού του τόπου, ή η καλύτερη διαχείριση θα βοηθούσε προς την κατεύθυνση αυτή;
Πράγματι, τα τελευταία χρόνια, ιδίως στον υγειονομικό τομέα, υπήρξαν σημαντικές και συχνά απότομες προσαρμογές σε οικονομικούς στόχους, οι οποίοι, ωστόσο, ήταν αναγκαίοι. Νομίζω, όμως, η καλύτερη απάντηση στην ερώτηση αυτή δίνεται από σχετικούς δείκτες ικανοποίησης των πολιτών από το σύστημα υγείας, στους οποίους, εάν ανατρέξει κανείς τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια του κατακερματισμένου νοσοκομειακού χάρτη της χώρας, του εγκαταλελειμμένου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της υψηλής φαρμακευτικής δαπάνης των 5,1δις το 2009, των υψηλών ποσοστών σε μαγνητικές και αξονικές εξετάσεις, διαπιστώνει ότι τα περισσότερα χρήματα δεν ισοδυναμούν πάντα με καλύτερους υγειονομικούς δείκτες και δείκτες χρησιμότητας.
Το ζητούμενο είναι η καλύτερη διαχείριση των πόρων, ώστε να επιτευχθεί καθολική και επαρκής κάλυψη για το σύνολο του πληθυσμού με βάση τα κριτήρια της ισότητας και της αποδοτικότητας.
Εφόσον τα κέντρα λήψης των αποφάσεων και η πολιτική ηγεσία αξιοποιήσει τα εργαλεία εκείνα που εγγυώνται την πλήρωση των κριτηρίων αυτών, οι πολιτικές που θα υιοθετούνται, θα οδηγούν στον εξορθολογισμό και τη βιωσιμότητα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης της χώρας.

Στην ομιλία σας στο Galien Think Tank Greece αναφερθήκατε στη νέα αυτή προσπάθεια, η οποία σκοπό έχει να παράγει βιώσιμες προτάσεις για τη βελτίωση του εθνικού συστήματος υγείας της χώρας. Πιστεύετε ότι το GTTG έθεσε τις βάσεις για έναν ουσιαστικό διάλογο με την Πολιτεία. Εκτιμάτε ότι θα μπορούσατε να συμβάλετε και εσείς από τη θέση, στην οποία βρίσκεστε;
Αναμφισβήτητα, τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στη διαμόρφωση του νέου περιβάλλοντος υγειονομικής περίθαλψης, δεδομένου ότι σε υψηλό επίπεδο με τη συνεισφορά όλων των εμπλεκόμενων φορέων διατυπώνονται τα κρίσιμα θέματα και αναζητούνται σύγχρονες λύσεις για τη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου αγοράς υπηρεσιών υγείας, όπου οι ασθενείς λαμβάνουν αποτελεσματικές και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ο ΕΟΠΥΥ λαμβάνει αποφάσεις με κριτήρια αποδοτικής χρήσης των πόρων και οι πάροχοι λειτουργούν και επιχειρούν με σταθερό θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο, το οποίο εγγυάται το σεβασμό στην αναπτυξιακή τους πορεία.
Ο ΕΟΠΥΥ είναι αρωγός σε κάθε πρόταση ουσιαστικού διαλόγου, η οποία ξεφεύγει από δογματικές παραδοχές του παρελθόντος, κατανοεί το καθορισμένο οικονομικό πλαίσιο και αναζητά το «consensus» για την υιοθέτηση προτάσεων πολιτικής στη βάση της επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Share.

About Author

Αρχισυντάκτρια

Comments are closed.