Συνέντευξη – Σάββας Χαραλαμπίδης: Γενικός Διευθυντής της Gilead Sciences Ελλάς

0

Η φαρμακευτική καινοτομία έχει αποδεδειγμένα συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση του προσδόκιμου και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Ταυτόχρονα έχει άμεση θετική επίπτωση στον έλεγχο των υγειονομικών δαπανών, ενώ προάγει την οικονομική ευημερία των σύγχρονων κοινωνιών. Η Gilead Sciences είναι εστιασμένη σε τομείς με ακάλυπτες θεραπευτικές ανάγκες. Πιστεύουμε ότι τα καινοτόμα φάρμακα, απαραίτητα για τους ασθενείς που τα έχουν ανάγκη, είναι εφικτό να γίνονται άμεσα διαθέσιμα και συμβάλουμε ενεργά σε αυτό σε συνεργασία με τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο.

Κύριε Χαραλαμπίδη, πώς θα χαρακτηρίζατε την πρόσφατη συμφωνία με τον ΕΟΠΥΥ αναφορικά με τη διάθεση των φαρμάκων για την αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας C;
Η συμφωνία που επιτεύχθηκε με τον ΕΟΠΥΥ αποτελεί αδιαμφισβήτητη νίκη για τους ασθενείς. Πέρα από την πολύ σημαντική αύξηση του συνολικού αριθμού θεραπειών, προβλέπεται επιπλέον η ανεμπόδιστη πρόσβαση στις νέες θεραπείες για ασθενείς με σοβαρές συννοσηρότητες (όπως Μεσογειακή Αναιμία, Αιμορροφιλία, HIV λοίμωξη κ.α.). Γι αυτό και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία για την οριστική εξάλειψη της νόσου στην χώρα μας σύμφωνα με τις επιταγές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τη στρατηγική που έχει εκπονήσει για την εκρίζωσή της ως το 2030. Η Gilead Sciences υποστηρίζει τη στρατηγική αυτή και παραμένει προσηλωμένη στην αποστολή της να προσφέρει ίαση σε όλους τους ασθενείς που έχουν μολυνθεί από τον ιό της Ηπατίτιδας C. Επιπλέον, αποτελεί την απαρχή νέας εποχής για τη χώρα μας, καθώς για πρώτη φορά εφαρμόζεται η διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την εισαγωγή της φαρμακευτικής καινοτομίας.

Τι εκτιμάτε ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας με τον ΕΟΠΥΥ;
Πιστεύουμε πως η συστράτευση της χώρας μας στην στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την εξάλειψη των ιογενών Ηπατιτίδων αποτέλεσε δέσμευση όλων των εταίρων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που συμμετείχαν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Μόνο με αυτή τη συστράτευση κατέστη δυνατό να δημιουργηθεί ένα κοινό όραμα για τη θεραπεία όλων των Ελλήνων ασθενών που ζουν με Χρόνια Ηπατίτιδα C. Η προσπάθεια αυτή βρίσκεται βέβαια στην αρχή και τα αποτελέσματά της θα κριθούν από την διαρκή προσήλωση στο τελικό στόχο. Η πρόσφατη ανακοίνωση από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας του Εθνικού Σχεδίου για την αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας C ελπίζουμε πως θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη για την πορεία εξάλειψης της νόσου, η οποία θα επιτευχθεί με συνέργειες όλων των εμπλεκόμενων μερών.
Από την πλευρά μας, συμβάλαμε ως εταιρεία αποφασιστικά στο διάλογο με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ με σκοπό τη διεύρυνση της πρόσβασης των ασθενών στις νέες θεραπείες, λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας μας.

Πιστεύετε ότι με τη συμβολή των νέων αντιϊκών φαρμάκων της εταιρείας Gilead Sciences συμβάλετε καταλυτικά στην ίαση των ασθενών με ιογενή Ηπατίτιδα C. Πόσο σημαντική είναι η ανεμπόδιστη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα;
Από την πρώτη έγκριση το Δεκέμβριο 2013 ως σήμερα, υπολογίζουμε ότι περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως, περιλαμβανομένων 500.000 στον αναπτυσσόμενο κόσμο, έχουν λάβει θεραπείες βασισμένες σε σκευάσματα της Gilead Sciences. Η εταιρεία μας με ένα πολύ εκτεταμένο κλινικό πρόγραμμα ανέπτυξε τρεις διαφορετικούς συνδυασμούς ενός δισκίου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ίασης σε όλους τους ασθενείς που πάσχουν από Χρόνια Ηπατίτιδα C, ανεξάρτητα από τον υπότυπο του ιού, το στάδιο της νόσου, ή τυχόν συννοσηρότητες. Ταυτόχρονα, διασφάλισε την διάθεση των σκευασμάτων της στις αναπτυσσόμενες χώρες με υψηλό επιπολασμό της νόσου, βασισμένη στο πρότυπο που έχει αναπτύξει ήδη από το 2003 για την διάθεση των αντιρετροϊκων σκευασμάτων της για την HIV λοίμωξη.
Η φαρμακευτική καινοτομία έχει αποδεδειγμένα συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση του προσδόκιμου και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Ταυτόχρονα έχει άμεση θετική επίπτωση στον έλεγχο των υγειονομικών δαπανών, ενώ προάγει την οικονομική ευημερία των σύγχρονων κοινωνιών.
Η Gilead Sciences είναι εστιασμένη σε τομείς με ακάλυπτες θεραπευτικές ανάγκες. Πιστεύουμε ότι τα καινοτόμα φάρμακα, απαραίτητα για τους ασθενείς που τα έχουν ανάγκη, είναι εφικτό να γίνονται άμεσα διαθέσιμα, και συμβάλουμε ενεργά σε αυτό σε συνεργασία με τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο.

Share.

About Author

JP Communications

Comments are closed.