Συνέντευξη – Δημήτριος Πύρρος: Πρόεδρος της Ένωσης για τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Επείγουσας Κλήσης (ΕΕΝΑ)

0

Η Ένωση για τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης, είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που εδρεύει στις Βρυξέλλες, με αποστολή να συμβάλει στη βελτίωση της ασφάλειας των ανθρώπων. Το όραμά μας είναι κάθε πολίτης να μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες και φροντίδα κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης ή καταστροφής. Για το σκοπό αυτό, θέλουμε να είμαστε η οργάνωση που οδηγεί τις εξελίξεις σε αυτόν τον σημαντικό τομέα.

Μιλήστε μας για την ιδέα δημιουργίας του ενιαίου αριθμού κλήσης εκτάκτων αναγκών της ΕΕ. Πότε ξεκίνησε και ποιος είναι ο σκοπός του;

Η αρχική σκέψη πίσω από την δημιουργία του ενιαίου αριθμού επείγουσας κλήσης είναι η ανάγκη όταν κάποιος ταξιδεύει μέσα στην Ευρώπη να μην χρειάζεται να θυμάται τους αριθμούς επείγουσας κλήσης για Αστυνομία, Πυροσβεστική και Ασθενοφόρα της κάθε χώρας. Η ιδέα ενός αριθμού επείγουσας κλήσης για όλη την Ευρώπη είναι πιο παλιά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού την βρίσκουμε σε κείμενα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού «Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών», το 1972. Ως Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει από τις 29 Ιουλίου 1991, δηλαδή πάνω από 26 χρόνια, και λειτουργεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα το πρώτο άρθρο αναφέρει:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο αριθμός 112 εισάγεται στα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα, καθώς και στα μελλοντικά ψηφιακά δίκτυα ολοκληρωμένων υπηρεσιών και στις δημόσιες κινητές υπηρεσίες, ως ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης.

2. Ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης εισάγεται παράλληλα με κάθε άλλο υφιστάμενο εθνικό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Πως λειτουργεί πρακτικά ο αριθμός επείγουσας κλήσης 112, πως γίνεται ο εντοπισμός της επείγουσας κλήσης, και ποια είναι τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται;

Κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ξεχωριστά την ευθύνη λειτουργίας του 112 για την επικράτειά της. Κάποιες χώρες έχουν μόνο το 112 ως αριθμό επείγουσας κλήσης, ενώ άλλες λειτουργούν παράλληλα και άλλους αριθμούς για επείγουσες κλήσεις. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουργεί το 112 ως μοναδικός αριθμός για επείγουσες κλήσεις και μάλιστα αρκετές στην Ευρωπαϊκή ήπειρο (π.χ. Ελβετία, Γεωργία) αλλά και στη Νότια Αφρική.
Στην Ελλάδα, το 112 λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και συνδέει τον καλούντα, ανάλογα με το περιστατικό έκτακτης ανάγκης που αυτός αναφέρει με:
⦁ την Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, το ΕΚΑΒ, το Λιμενικό Σώμα, την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, και την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά 116000.
⦁ Στις τηλεφωνικές κλήσεις προς το 112 απαντούν αμέσως ειδικά εκπαιδευμένοι χειριστές στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά.
⦁ Η κλήση προς το 112 είναι χωρίς χρέωση, και μπορεί να γίνει από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο (ακόμη και χωρίς κάρτα SIM).
⦁ Η κλήση προς το 112 μπορεί να γίνει και από δημόσιους τηλεφωνικούς θαλάμους χωρίς τηλεκάρτα.
⦁ Ο αριθμός 112 λειτουργεί εντός της εμβέλειας οποιουδήποτε δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Αν η περιοχή του συμβάντος δεν καλύπτεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του καλούντος, η κλήση προς το 112 πραγματοποιείται μέσω άλλων δικτύων κινητής τηλεφωνίας που καλύπτουν τη συγκεκριμένη περιοχή (λειτουργία υπηρεσίας εθνικής και διεθνούς περιαγωγής).
⦁ Η κλήση στο 112 παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού της θέσης του καλούντος. Είναι πολύ συνηθισμένο, ακόμα και μέσα στην πόλη που ζούμε, να βρεθούμε σε περιοχή που δεν γνωρίζουμε καλά. Αν δούμε ένα επείγον περιστατικό, πως θα περιγράψουμε που βρισκόμαστε; Με την τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας υπάρχει τρόπος γεωγραφικού εντοπισμού (γεωεντοπισμού) του κινητού τηλεφώνου από το οποίο καλούμε το 112. Δυστυχώς, στην Ελλάδα χρειάζονται πάνω από 20 λεπτά για τον εντοπισμό, ενώ στις άλλες χώρες της Ε.Ε. είναι από 10 δευτερόλεπτα μέχρι 10 λεπτά.
⦁ Μάλιστα, για τα τηλέφωνα με λειτουργικό Android υπάρχει τρόπος να βελτιωθεί η ακρίβεια του γεωεντοπισμού του κινητού κατά 4.000%. (δηλαδή σε μόλις μερικά μέτρα). Ήδη το Ηνωμένο Βασίλειο, η Εσθονία, η Αυστρία και άλλες χώρες χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνολογία με σημαντικές επιτυχίες στη διάσωση ατόμων που δεν μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες για το που βρίσκονται.

Με ποιο τρόπο παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης και επικοινωνίας των αναγκών ατόμων με ειδικές ανάγκες;

Οι τρόποι κάλυψης της επικοινωνίας των κωφών είναι τα γραπτά μηνύματα και η επικοινωνία με τηλεδιάσκεψη. Δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες σε κάθε χώρα, και σε κάποιες χώρες πρέπει το άτομο με αναπηρία να έχει κάνει εγγραφή στην υπηρεσία για να γνωρίζουν τα στοιχεία του. Υπάρχει τεράστιο έλλειμα σε αυτόν τον τομέα ακόμη και πρέπει να γίνουν γρήγορα βήματα βελτίωσης.

Ποια είναι η δομή της ΕΕΝΑ, κάτω από ποια υπηρεσία λειτουργεί και ελέγχεται, καθώς επίσης με ποιο τρόπο χρηματοδοτείται;

Η EENA, η Ένωση για τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης, είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που εδρεύει στις Βρυξέλλες, με αποστολή να συμβάλει στη βελτίωση της ασφάλειας των ανθρώπων.
Το όραμά μας είναι κάθε πολίτης να μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες και φροντίδα κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης ή καταστροφής. Για το σκοπό αυτό, θέλουμε να είμαστε η οργάνωση που οδηγεί τις εξελίξεις σε αυτόν τον σημαντικό τομέα. Αυτό που κάνουμε, το κάνουμε για τους ανθρώπους που υπηρετούμε. Σκοπεύουμε να είμαστε ένας πολύ αποτελεσματικός και αξιόπιστος οργανισμός, στις ενέργειες, τις προθέσεις και τα αποτελέσματά μας. Θέλουμε οι άνθρωποι που εργάζονται για μας και μαζί μας να εμπνέονται, να οδηγούν την αλλαγή, και αυτό να το κάνουν αποτελεσματικά. Θέλουμε ο οποιοσδήποτε στον τομέα αυτό να γνωρίζει οτι μπορεί να βασίζεται σε εμάς. Δεν προσπαθούμε για τίποτα λιγότερο από την αριστεία σε αυτό που κάνουμε.

Το 2016, τα έσοδα της EENA ανήλθαν σε 1.108.489 ευρώ, εκ των οποίων:
⦁ 44% από συνδρομές ιδιωτικών εταιρειών.
⦁ 35% από έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.
⦁ 18% από τα συνέδρια και συναντήσεις.
⦁ 3% από άλλα έσοδα.

Η ανάλυση των εξόδων της EENA:
⦁ 63% για αμοιβές προσωπικού και συμβούλων.
⦁ 37% για εκδηλώσεις, ενοικιάσεις και προμήθειες γραφείου, ιστοσελίδα, επαγγελματικά ταξίδια.
Η EENA δεν χρηματοδοτείται διαρθρωτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ιδιωτικές εταιρείες δεν μπορούν να λάβουν αποφάσεις για την EENA, καθώς είναι μέλη συμβουλευτικού οργάνου.

Γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει ένας αριθμός έκτακτης κλήσης στην Ευρώπη;

Είναι τρεις οι βασικοί λόγοι:
1. Για να μπορεί κάθε Ευρωπαίος σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης και να βρίσκεται, να γνωρίζει τον αριθμό που θα πρέπει να καλέσει σε μία έκτακτη ανάγκη.
2. Για να μην χρειάζεται κάποιος να πρέπει να καλεί δύο ή τρία νούμερα έκτακτης ανάγκης σε κάποιο επείγον περιστατικό. (π.χ. σε τροχαίο με φωτιά και εγκλωβισμένους τραυματίες που κάποιος πρέπει να καλέσει Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και Αστυνομία). Δηλαδή, αντί ο πολίτης να πρέπει να πάρει απόφαση ποια υπηρεσία να καλέσει, καλεί το 112 και οι δημόσιες υπηρεσίες αποφασίζουν τι βοήθεια θα στείλουν.
3. Και τέλος γιατί οι τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν τον εντοπισμό του καλούντος, αλλά και πολλές άλλες εφαρμογές, έχουν ως προϋπόθεση ένα αριθμό επείγουσας κλήσης. Μια τέτοια εφαρμογή έχουμε αν κάποιος Ευρωπαίος βρεθεί στις ΗΠΑ και χρειασθεί επείγουσα βοήθεια και καλέσει το 112. Το τηλεφωνικό σύστημα θα καταλάβει ότι είναι επείγουσα κλήση και θα προωθήσει την κλήση στο 911 που είναι ο αριθμός επείγουσας κλήσης στην Αμερική.

Με ποιο τρόπο έχετε αποφασίσει την διάδοση του έκτακτου αριθμού 112 στο ευρύ κοινό. Τι ποσοστό του κόσμου γνωρίζει τον αριθμό αυτό;

Την ευθύνη της διάδοσης του έκτακτου αριθμού 112 στο ευρύ κοινό, την έχουν τα κράτη μέλη. Δική μας προτεραιότητα είναι να υπενθυμίζουμε στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους, αλλά και να πιέζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει προωθητικές ενέργειες, για να γνωρίσουν όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες το 112. Δυστυχώς, η Ελλάδα είναι ουραγός στη διάδοση του 112 με μόνο 7% του πληθυσμού, ενώ και ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι πολύ χαμηλός, γύρω στο 27%.

Ποιος είναι ο σκοπός της διοργάνωσης συνεδρίων της ΕΕΝΑ;

Κάθε χρόνο, το συνέδριο της EENA συγκεντρώνει στελέχη από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τις δημόσιες αρχές, τους ερευνητές και τους εκπροσώπους της βιομηχανίας από όλο τον κόσμο για να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. Πρόκειται για 3 διαδραστικές ημέρες μάθησης και δικτύωσης. Το επόμενο συνέδριο είναι στην Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας από 25 έως 27 Απριλίου 2018.

Οι λόγοι που πρέπει κάποιος που ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες να έρθει είναι:

⦁ Συνάντηση κορυφαίων διεθνών εμπειρογνωμόνων στον τομέα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
⦁ Πάνω από 60 κορυφαίοι εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες θα ασχοληθούν με θέματα πολιτικού και κανονιστικού χαρακτήρα υψηλού επιπέδου, καθώς και λειτουργικά και τεχνικά ζητήματα κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας και των παράλληλων εκδηλώσεων.
⦁ Δικτύωση και συνεργασίες με βασικούς πρωταγωνιστές του τομέα από όλο τον κόσμο.
⦁ Το 2018, περίπου 700 συμμετέχοντες από 55 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, και εκπρόσωποι των δημόσιων αρχών, καθώς και ερευνητές, ρυθμιστές τηλεπικοινωνιών και προμηθευτές αναμένεται να ενωθούν μαζί μας.
⦁ Ενημέρωση για τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές λύσεις.
⦁ Κατά τη διάρκεια των 3 ημερών, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον εκθεσιακό χώρο όπου οι κορυφαίες εταιρείες θα παρουσιάσουν τα νεότερα προϊόντα τους και θα συμμετάσχουν με τους συμμετέχοντες που αναζητούν καινοτόμες λύσεις σε κρίσιμους τομείς υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Εμπνευστείτε από τις καλύτερες πρακτικές που θα βραβευθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η τελετή απονομής των βραβείων του 112 πραγματοποιείται σε συνδυασμό με το συνέδριο και ανταμείβει άτομα και οργανισμούς που ασχολούνται ιδιαίτερα με τη βελτίωση και την προώθηση του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.
Να σημειωθεί ότι από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας στο περσινό συνέδριο συμμετείχαν οι Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Motorola, Huawei, DJI και άλλες.

Share.

About Author

Μαρία Χατζηδάκη

Αρχισυντάκτρια

Comments are closed.