Charité – Universitätsmedizin Berlin

0

Το Charité, ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά νοσοκομεία στην Ευρώπη, παρέχει κορυφαίου επιπέδου θεραπεία, έρευνα και εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο. Η πλειοψηφία των Γερμανών κατόχων Νόμπελ στην ιατρική και τη φυσιολογία προέρχονται από το Charité, μεταξύ των οποίων οι Emil von Behring, Robert Koch και Paul Ehrlich. Το 2010, γιορτάστηκαν τα 300 χρόνια λειτουργίας του.

Charite_1aΗ ιστορία του ξεκινά το 1710, όταν ο βασιλιάς Φρειδερίκος ίδρυσε εγκαταστάσεις καραντίνας για τα θύματα της πανούκλας έξω την πόλη του Βερολίνου. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1727, επεκτάθηκε σε στρατιωτικό νοσοκομείο και εκπαιδευτικό κέντρο κατάρτισης, ενώ το διάστημα 1785 – 1797 έγιναν νέες κατασκευές. Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Friedrich-Wilhelms, το 1810, κατέστησε το Charité διάσημο και του προσέδωσε ευρύ κύρος ως ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Σχεδόν ένα αιώνα μετά ξεκίνησε η νέα κατασκευή του Charité, η οποία ολοκληρώνεται το 1917. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος προκάλεσε όμως εκτεταμένες ζημιές στο νέο Charité και ξεκίνησε αμέσως η ανοικοδόμησή του. Έκτοτε και μέχρι το 1989 το Charité αποτέλεσε το διασημότερο ινστιτούτο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
Από τη συγχώνευση της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Humboldt με την κλινική Virchow του Ελευθέρου Πανεπιστημίου, προέκυψε η πανεπιστημιακή κλινική Charité, της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Humboldt, η οποία, μετά από συγχώνευσή της με την πανεπιστημιακή κλινική Benjamin Franklin του Ελευθέρου Πανεπιστημίου, γέννησε την εταιρεία «Charité – Universitätsmedizin Berlin», θυγατρική των δύο πανεπιστημίων και μία από τις μεγαλύτερες κλινικές στην Ευρώπη.
Σήμερα, το νοσοκομείο χειρίζεται σε ετήσια βάση 140.000 ενδονοσοκομειακές περιπτώσεις και 640.000 περιπτώσεις στα εξωτερικά ιατρεία. Παράλληλα, κάθε χρόνο γεννιούνται στις εγκαταστάσεις του περίπου 4.600 βρέφη και πραγματοποιούνται περί τις 850 μεταμοσχεύσεις, ενώ κάθε μήνα διενεργούνται 6.300 χειρουργικές επεμβάσεις.

Το όνομα Charité συνδέεται με τη μακρά παράδοση της γερμανικής ιατρικής, η οποία αποτελεί τη βάση του ιστορικού σκοπού και της κοινωνικής δέσμευσής του να διαμορφώνει την ιατρική έρευνα, τη διδασκαλία και την περίθαλψη, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

www.wissenschaftberlin2010-de Wedding_Virchow-Klinikum_06_Herzzentrum

Η ομάδα αξιών έρευνα, διδασκαλία, θεραπεία και βοήθεια αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή για όλους τους εργαζομένους της Charité. Η εφαρμογή τους στην πράξη αποτελεί συνδυασμό ιατρικής μέριμνας, επιστημονικής ακεραιότητας και αριστείας, υπευθυνότητας, σεβασμού και ένταξης της ιδέας της επιχειρηματικότητας, με ιδιαίτερη στόχευση στην ανθρωποκεντρική παροχή αξιοπρεπών παροχών υγείας σε όλο το εύρος τους και στην καινοτόμο ιατρική εκπαίδευση και έρευνα.
Εκτείνεται σε τέσσερις πανεπιστημιουπόλεις με σχεδόν 100 κλινικές και ινστιτούτα, τα οποία υπάγονται στα 17 κέντρα Charité.
Οι εγκαταστάσεις του Charité βρίσκονται εγκατεσπαρμένες σ’ όλο το Βερολίνο. Το κεντρικό του κτίριο, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1982, αποτελείται από 21 ορόφους και θεωρείται ορόσημο της πόλης. Στην παρούσα φάση, ανακαινίζεται πλήρως και παράλληλα οικοδομούνται νέες εγκαταστάσεις, οι οποίες πρόκειται να στεγάσουν μια χειρουργική μονάδα, μια Μ.Ε.Θ. καθώς και τμήμα επειγόντων περιστατικών.
Μετά την ανακαίνισή του, το κεντρικό κτίριο θα είναι μια από τις πιο προηγμένες νοσοκομειακές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, η οποία αναμένεται να εξυπηρετήσει με ακόμα καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των ασθενών, αλλά και το προσωπικό, καθώς το περιβάλλον εργασίας θα προσαρμοστεί στις σύγχρονες και μελλοντικές απαιτήσεις. Ως μέρος του γενικότερου σχεδιασμού, το Charité ήδη ετοιμάζει την εκτεταμένη ανακαίνιση των χειρουργικών αιθουσών στην πανεπιστημιούπολη Benjamin Franklin (CBF).
Ο στόχος της ανακαίνισης είναι, επίσης, η αύξηση της ασφάλειας των ασθενών, η επέκταση της ιατρικής τεχνολογικής καινοτομίας και η τεχνολογική βελτιστοποίηση των χειρουργικών επεμβάσεων του κεντρικού χειρουργικού τμήματος. Τα μέτρα, που θα ληφθούν για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου είναι, μεταξύ άλλων, η δημιουργία νέων αιθουσών (περιλαμβανομένων και αιθουσών πολλαπλών χρήσεων), η πρόνοια για την ύπαρξη αίθουσας ανάνηψης και παρακολούθησης, καθώς και χώρων αποθηκευτικών, ο εξαερισμός και κλιματισμός των χώρων, καθώς και οι διάφορες απαιτούμενες οικοδομικές επεμβάσεις στους ήδη υπάρχοντες χώρους.

Εκπαίδευση
Το Charité συγκαταλέγεται στα κορυφαία κέντρα εκπαίδευσης διεθνώς. Εκπαιδεύει 7.000 φοιτητές, τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο, όσο και σ’ ένα από τα οκτώ εκπαιδευτικά προγράμματα νοσηλευτικής και ιατρικής, τα οποία διαθέτει.
Η μορφωτική δραστηριότητα κατανέμεται, μεταξύ άλλων και σε 4 διδακτορικά προγράμματα, 7 ερευνητικές ομάδες και 4 ομάδες κλινικής έρευνας, καθώς και σε άλλα ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα, στα οποία το νοσοκομείο συμμετέχει είτε ως μέλος, είτε ως συντονιστικό όργανο.
Το Charité, εκτός από τους νομπελίστες, φιλοξενεί ιατρικούς ερευνητές και καθηγητές, που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εξαιρετικής ιατρικής εκπαίδευσης των νέων φοιτητών. Επιπλέον, το 1999 σχεδίασε το νέο μεταρρυθμισμένο πρόγραμμα ιατρικών σπουδών της Γερμανίας.
Η λειτουργούσα υπό την αιγίδα του Charité ακαδημία υγείας (Gesundheitsakademie) αναλαμβάνει τη συνεχή εκπαίδευση, επιμόρφωση και άσκηση των εργαζομένων στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Charité, καθώς και των εργαζομένων σε άλλους συνεργαζόμενους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Η παρεχόμενη εκπαίδευση καλύπτει μεγάλο εύρος ζητημάτων και αφορά πληθώρα επαγγελμάτων στον ιατρικό τομέα, καθώς και στο γενικότερο τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας.
Το 2007 το Charité έγινε το πρώτο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο στη Γερμανία, που πιστοποιήθηκε συγχρόνως ως «Φιλική προς την Οικογένεια Επιχείρηση» και «Φιλικό προς την Οικογένεια Πανεπιστήμιο». Αυτό συνεπάγεται την υποχρέωση να διενεργεί μελέτες και να παράγει έργο περισσότερο συμβατό με τις οικογενειακές ευθύνες.

Έρευνα
Στην ιατρική σχολή του Charité περισσότεροι από 4.500 επιστήμονες απασχολούνται στην προχωρημένη βιοϊατρική έρευνα, εμπλέκονται σε πλειάδα επιστημονικών έργων, ομάδων εργασίας και συνεργασιών, με επίκεντρο τη σύγκλιση της πειραματικής μοριακής βιολογικής έρευνας με την κλινική εφαρμογή, κατά τρόπο προσανατολισμένο στον ασθενή.

Charité_Bettenhochhaus static-panoramio-com

Ήδη, το Charité περιλαμβάνει στους κόλπους του ένα σημαντικό αριθμό τομέων έρευνας, στους οποίους έχει διακριθεί μέσω εθνικών και διεθνών συλλογικών έργων, και διεπιστημονικών συνεργασιών. Ειδικότερα, επιδιώκει την κατάκτηση κορυφαίων θέσεων στις εθνικές και διεθνείς ερευνητικές κατατάξεις, ιδιαίτερα στην ανοσολογία, στην καρδιαγγειακή έρευνα και τον μεταβολισμό, στις νευροεπιστήμες, στην ογκολογία, στις αναγεννητικές θεραπείες και τη θεραπεία σπανίων ασθενειών και τη γενετική.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην επιστημονική υποστήριξη νέων ερευνητών, ενώ το Charité αναπτύσσει δικά του προγράμματα υποστήριξης και διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα, στα οποία οι νέοι επιστήμονες μπορούν να λάβουν περαιτέρω εκπαίδευση και εξειδίκευση.
Για τους σκοπούς της έρευνας το Charité λαμβάνει περίπου 150 εκ. ετησίως, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προέρχεται από το υπουργείο εκπαίδευσης και έρευνας και τη Γερμανική Εταιρεία Ερευνών.
Το γεγονός ότι το ένα τρίτο του συνόλου των ευρεσιτεχνιών, που καταχωρίζονται στο Βερολίνο, προέρχονται από το Charité δείχνει ξεκάθαρα το σημαίνοντα ρόλο του στην ανάπτυξη του Βερολίνου ως πόλης, που ειδικεύεται στην υγεία.
Με 4 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από πρωτοβουλίες αριστείας, καθώς και με την ευθύνη 9 ειδικών ερευνητικών τομέων, το νοσοκομείο είναι το πλέον επιστημονικά πρωτοπόρο πανεπιστημιακό νοσοκομείο στη Γερμανία.
Το κέντρο πειραματικών και κλινικών ερευνών (ECRC) δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του κέντρου μοριακής ιατρικής Max Delbrück και της ιατρικής σχολής του Charité, για να επεκτείνει και να ενισχύσει τις διεπιστημονικές δραστηριότητες μεταξύ βασικών και κλινικών ερευνητών και να συντομεύσει τη διαδρομή από τα αποτελέσματα των ερευνών στις κλινικές εφαρμογές τους. Οι δραστηριότητές του επικεντρώνονται στους τομείς της διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας των καρδιαγγειακών και μεταβολικών ασθενειών, του καρκίνου, και των νευρολογικών ασθενειών.
Οι λειτουργικές δυνατότητες του Κέντρου περιλαμβάνουν ειδική πτέρυγα για την κλινική έρευνα, αυξανόμενο αριθμό εξωτερικών ιατρείων, εγκατάσταση GMP για κυτταρικά εμβόλια, που χρησιμοποιούνται στην ανοσοθεραπεία, καθώς και ερευνητικά εργαστήρια εξοπλισμένα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Θυγατρικές
Στις θυγατρικές εταιρείες του Charité περιλαμβάνεται και το Ίδρυμα Charité, το οποίο ιδρύθηκε το 2006 για να εξασφαλίσει και να ενισχύσει την επιστημονική και ιατρική αριστεία του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Charité.
Έχοντας αυτόν τον στόχο, το Ίδρυμα υποστηρίζει την υλοποίηση καινοτόμων και προσανατολισμένης εφαρμογής έργων και προωθεί διακεκριμένους νέους επιστήμονες και γιατρούς. Το Ίδρυμα διευκολύνει την ανάπτυξη και υλοποίηση των ιδεών με υψηλή επιστημονική, ή ιατρική, προοπτική στον τομέα της έρευνας, της διδασκαλίας και της ιατρικής περίθαλψης.
Οι λοιπές θυγατρικές του Charité δραστηριοποιούνται σ’ ένα ευρύτατο πεδίο αντικειμένων, όπως η παροχή υπηρεσιών πρώτων βοηθειών, η γηριατρική, η φυσιοθεραπεία, η προληπτική ιατρική, ενώ σημαντικό μέρος αυτών ασχολείται με την έρευνα.
Το Charité είναι ένα μεγάλο δημόσιο ίδρυμα, που απασχολεί 13.100 εργαζομένους, εκ των οποίων οι 3.700 είναι επιστήμονες και γιατροί, οι 4.100 νοσηλευτές και φροντιστές και οι 730 διοικητικό προσωπικό, ενώ σε επίπεδο ομίλου, το Charité έχει στη διάθεσή του 16.700 υπαλλήλους, καθώς και 230 καθηγητές.
Λόγω της φύσης του αντικειμένου του και του μεγέθους των δραστηριοτήτων του, έχει ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σημειωτέον δε ότι, για το οικονομικό έτος 2013, στον τομέα των δραστηριοτήτων του νοσοκομείου το Charité πέτυχε κέρδος ύψους €1.600.000 για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, γεγονός σημαντικό, δεδομένου ότι μόνο το ένα τρίτο του συνόλου των πανεπιστημιακών νοσοκομείων στη Γερμανία πετυχαίνει θετικά ετήσια αποτελέσματα.
Εν κατακλείδι, το Charité είναι ένας ιατρικός οργανισμός με σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα και παράλληλα είναι μια από τις μεγαλύτερες εργοδότριες εταιρείες στο Βερολίνο.

Share.

About Author

Ιατρικός Συντάκτης

Comments are closed.