Β’ Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

0
Γ’ Κτίριο, 1ος όροφος, Π. Γ. Ν. Ιωαννίνων, Λ. Σταύρου Νιάρχου, 45500, Ιωάννινα | bcardio.gr

Κλινική πρότυπο αποτελεί η Β’ Καρδιολογική Κλινική του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, σύμφωνα με την εικόνα που παρουσιάζει, ως προς την δομή και την οργάνωσή της, αλλά ταυτόχρονα και για το ερευνητικό της έργο. Η κλινική διαθέτει νέους ανακαινισμένους χώρους, που ακολουθούν τα πρότυπα του εξωτερικού, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους ασθενείς που τις έχουν ανάγκη. Υπεύθυνος Διευθυντής της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής είναι ο καθηγητής κ. Λάμπρος Κ. Μιχάλης. Στην προσπάθειά μας να την γνωρίσουμε καλύτερα, αναζητήσαμε πληροφορίες από το αναλυτικότατο site της, που λειτουργεί προσανατολισμένο στη βοήθεια και εξυπηρέτηση του ασθενούς.

Παρουσίαση της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής
Η Β’ Καρδιολογική Κλινική ιδρύθηκε και λειτουργεί από το Νοέμβριο του 2015 υπό τον Καθηγητή κ. Λάμπρο Μιχάλη και βρίσκεται στον 1ο όροφο του Γ’ κτηρίου του ΠΓΝ Ιωαννίνων. Διαθέτει 24 κλίνες νοσηλείας και 6 κλίνες ΜΕΠΚ, από κοινού με την Α’ Καρδιολογική κλινική που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των καρδιολογικών νοσημάτων. Η Β’ Καρδιολογική Κλινική έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων του καρδιαγγειακού συστήματος.

Η Κλινική απαρτίζεται από τα εξής τμήματα:
⦁ Εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών
⦁ Καρδιακής Ανεπάρκειας
⦁ Αρρυθμιών – Συγκοπής
⦁ Επεμβατικής Θεραπείας Διαταραχών Καρδιακού Ρυθμού
⦁ Επεμβατικής Θεραπείας Στεφανιαίας Νόσου
⦁ Δομικών Παθήσεων της Καρδιάς και Περιφερικών Αγγείων
⦁ Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων
⦁ Δοκιμασίας Κόπωσης
⦁ Υπερηχοκαρδιογραφίας – Νεότερων υπερηχογραφικών τεχνικών

Αιμοδυναμικό τμήμα
Το αιμοδυναμικό εργαστήριο πραγματοποιεί τις εξής εξετάσεις:
⦁ Στεφανιογραφία
⦁ Χρόνιες ολικές αποφράξεις στεφανιαίων αγγείων, σε συνεργασία με το Columbia University (κ. Καρμπαλιώτης)
⦁ Τοποθέτηση φίλτρου κάτω κοίλης φλέβας
⦁ Δυνατότητα ενδοστεφανιαίας απεικόνισης (IVUS – OCT)
⦁ Δυνατότητα εκτίμησης αιμοδυναμικής σημαντικότητας αθηρωματικής πλάκας με καταγραφή πιέσεων (FFR)
⦁ Τοποθέτηση ενδοαυλικού ασκού
⦁ Διακαθετηριακή τοποθέτηση αορτικής βαλβίδας (TAVI) – Πιστοποιημένο επιστημονικό κέντρο
⦁ Τοποθέτηση προσωρινού και μόνιμου βηματοδότη
⦁ Τοποθέτηση απινιδωτή
⦁ Τοποθέτηση μόνιμου αμφικοιλιακού βηματοδότη/ απινιδωτή
⦁ Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη ιολογίας

bcardio01_opt

Πραγματοποιούμενες εξετάσεις στο εργαστήριο ηχοκαρδιογραφίας:
⦁ Διαθωρακικό ηχοκαρδιογράφημα
⦁ Διοισοφάγειο ηχοκαρδιογράφημα
⦁ 3d διαθωρακική απεικόνιση
⦁ Δοκιμασία φόρτισης με ηχοκαρδιογράφημα (STRESS ECHO)
⦁ Δοβουταμίνη + ατροπίνη
⦁ Διπυριδαμόλη + ατροπίνη
⦁ Μελέτη στεφανιαίας εφεδρείας ροής
⦁ Νεότερες ηχοκαρδιογραφικές τεχνικές (SPECKLE TRACKING – μελέτη παραμόρφωσης αριστερής κοιλίας – δεξιάς κοιλίας – κόλπων)
⦁ Εκτίμηση ωτίου αριστερού κόλπου
⦁ Εκτίμηση σοβαρότητας στένωσης αορτής (πρωτόκολλο TAVI)
⦁ Εκτίμηση σοβαρότητας ανεπάρκειας μιτροειδούς βαλβίδας (πρωτόκολλο MITRACLIP)
⦁ Εκτίμηση σοβαρότητας ανεπάρκειας τριγλώχινας βαλβίδας (πρωτόκολλο FORMA)
⦁ Δυνατότητα παιδοκαρδιολογικού ηχοκαρδιογραφήματος
⦁ Δυνατότητα εκτίμησης προκλινικών δεικτών αθηρωματικής νόσου (FMD, IMT)

Το ερευνητικό έργο της κλινικής
Οι ερευνητικές δραστηριότητες της Β Καρδιολογικής Κλινικής συνοψίζονται στα παρακάτω:
α) Μελέτη πρόβλεψης κλινικών συμβαμάτων σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, ή παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου
β) Δημιουργία μεθόδων απεικόνισης ευάλωτης αθηρωματικής πλάκας
γ) Δημιουργία μεθόδων αυτόματης διάγνωσης αθηρωματικής πλάκας, με βάση διάφορες απεικονιστικές μεθόδους
δ) Δημιουργία αλγορίθμων υβριδικής απεικόνισης αρτηριών
ε) Μελέτη της σημασίας της αιματικής ροής στην πρόοδο και υποστροφή της αθηρωματικής νόσου
στ) Καταγραφή και παρακολούθηση ασθενών που έχουν υποβληθεί σε διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας
ζ) Καταγραφή και παρακολούθηση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια
η) Η σημασία της λειτουργικότητας των περιφερικών αγγείων σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
θ) Μελέτη της λειτουργικότητας της καρδιάς με υπερηχογραφικούς, βιοχημικούς και κλινικούς δείκτες σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια διαφόρων βαθμών καθώς και μεταμοσχευμένων ασθενών
ι) Συμμετοχή σε διάφορες πολυκεντρικές μελέτες

bcardio02_opt

Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Β’ Καρδιολογική Κλινική συνεργάζεται ερευνητικά με τις παρακάτω Επιστημονικές Εταιρείες και Πανεπιστημιακές Μονάδες:
1. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
2. Ελληνική Εταιρεία Πνευμονικής Υπέρτασης
3. Dallas VA Medical Centre, USA
4. Institute for Medical Science and Engineering, USA
5. Massachusetts Institute of Technology, USA
6. Cardiovascular Division, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, USA
7. Dept. of Radiology, University of Cambridge, UK
8. Dept. of Interventional Cardiology, Erasmus Univ. Medical Center, The Netherlands
9. Division of Processing, Dept. of Radiology, Leiden Univ. The Netherlands
10. Columbia Univ. Medical Center, USA
11. Dept. of Interventional Cardiology, Heart Inst., Univ. of Sao Paolo, Brazil
12. Dept. of Interventional Cardiology, Bern University, Switzerland
13. Dept. of Cardiovascular Sciences, UCL, UK
14. Institute of Clinical Physiology, National Research Council, Pisa, Italy
15. Dept. of Interventional Cardiology, MedStar Washington Hospital Centre, USA
16. Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής, του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
17. Χειρουργική Κλινική, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
18. Εργαστήριο Βιολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
19. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
20. Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
21. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
22. Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανθρώπινο Δυναμικό

Λάμπρος Κ. Μιχάλης
Καθηγητής

Χρήστος Κατσούρας
Αναπληρωτής Καθηγητής

Κατερίνα Νάκα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Δημήτριος Καραμπαλιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Columbia University, New York, USA (Προσκεκλημένος Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)

Κωνσταντίνος Παππάς
Διευθυντής ΕΣΥ

Ελένη Σούρλα
Διευθύντρια ΕΣΥ

Άρης Μπεχλιούλης
Επικουρικός Επιμελητής ΕΣΥ

Άννα Κότσια
Επικουρική Επιμελητήτρια ΕΣΥ, υποψήφια Διδάκτορας

Λάμπρος Λάκκας
Πανεπιστημιακός υπότροφος, υποψήφιος Διδάκτορας

Μιχάλης Περούλης
Πανεπιστημιακός υπότροφος

Share.

About Author

Αρχισυντάκτρια

Comments are closed.