A’ Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

0

Η Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική ιδρύθηκε το 1945 (με το Β.Δ./12-11-45) ως φυματιολογική κλινική. Κατόπιν μετονομάστηκε σε Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 1989 (με το ΦΕΚ 625/25-8-89). Το 2003 άλλαξε εκ νέου το όνομά της σε Α’ Πνευμονολογική Κλινική (ΦΕΚ 899/3-7-03) και από της ίδρυσής της έως σήμερα λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία».

Νίκος Γ. Κουλούρης, διευθυντής Α΄πνευμονολογικής κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Βασική νοσηλευτική μονάδα

Προϊσταμένη νοσηλεύτρια : Π. Μπετίνη

Η βασική νοσηλευτική μονάδα της Α’ Π.Π. αποτελείται από 20 θαλάμους ασθενών. Κάθε θάλαμος περιλαμβάνει δύο κλίνες, με δύο ξεχωριστές παροχές οξυγόνου για έκαστο ασθενή. Στους θαλάμους της μονάδας νοσηλεύονται ασθενείς με γενικά πνευμονολογικά νοσήματα. Εντός κάθε θαλάμου, σε κάθε ασθενή ξεχωριστά παρέχεται ειδικός χώρος αποθήκευσης των προσωπικών του αντικειμένων όπως και μετακινούμενο τραπέζι με επιπλέον χώρους αποθήκευσης. Κάθε θάλαμος έχει τη δική του τουαλέτα και μπάνιο.

Εκτός των παραπάνω, σε κάθε θάλαμο υπάρχει η δυνατότητα χρήσης τηλεοράσεως, ενώ υπάρχουν επαρκείς παροχές ρεύματος για να καλύψει τις ανάγκες τόσο των νοσηλευόμενων ασθενών όσο και των συνοδών τους.

Μονάδα εντατικής θεραπείας

Μονάδα αυξημένης φροντίδας

Υπεύθυνη: Α. Κουτσούκου, αναπληρώτρια καθηγήτρια εντατικής θεραπείας

Προϊστάμενος νοσηλευτής: Γ. Λάζος

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και Αυξημένης Φροντίδας της κλινικής άρχισε να λειτουργεί στις 27 Ιανουαρίου 2010. Έχει τη στιγμή αυτή επτά ανεπτυγμένες κλίνες εντατικής θεραπείας με δυνατότητα ανάπτυξης επιπλέον πέντε κλινών, φτάνοντας στον συνολικό αριθμό των 12 κλινών. Δέχεται τους ασθενείς μέσω του ΕΚΑΒ, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί και ασθενείς του νοσοκομείου. Νοσηλευτικά καλύπτεται από 26 νοσηλευτές, ενώ παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση εντατικής θεραπείας σε ειδικευόμενους πνευμονολογίας, παθολογίας και αναισθησιολογίας.

Μονάδα παθοφυσιολογίας της αναπνοής

Υπεύθυνος : Ν. Κουλούρης, καθηγητής

Θεωρείται σήμερα το πληρέστερο και καλύτερα εξοπλισμένο εργαστήριο λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής και εργαστήριο αναφοράς στον ελληνικό χώρο. Πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες στην κλινική πράξη πνευμονολογικές δοκιμασίες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται: Απλή σπιρομέτρηση-σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής-μέτρηση στατικών πνευμονικών όγκων με τις μεθόδους: έκπλυσης αζώτου, αραίωσης ηλίου και σωματικού πληθυσμογράφου (body box)-μέτρηση διαχυτικής ικανότητας-μελέτη αναπνευστικών μυών: εισπνευστικοί Pimax, Pemax, VC σε ύπτια θέση σώματος, εκτίμηση κινητικότητας διαφράγματος με μαγνητική διέγερση-δοκιμασία πρόκλησης με μεταχολίνη για ανίχνευση βρογχικής υπεραντιδραστικότητας στη διερεύνηση του βρογχικού άσθματος-δοκιμασία καρδιοαναπνευστικής άσκησης σε ποδήλατο-6 minute walk test.

Μονάδα ύπνου (μονάδα ελέγχου των διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο)

Υπεύθυνος: Μ. Αλχανάτης, αναπληρωτής καθηγητής / Ευαγ. Μαρκοζάνες, επιμελητής ΕΣΥ

Στη μονάδα γίνεται έλεγχος για την ανεύρεση άπνοιας-υπόπνοιας αποφρακτικού τύπου και εφόσον υπάρχουν τα επεισόδια αυτά, μαζί με κάποιες άλλες προϋποθέσεις, τα άτομα ταξινομούνται ως πάσχοντες από σύνδρομο αποφρακτικών απνοιών στον ύπνο (ΣΑΥ). Θεωρείται από τις πλέον σύγχρονες διαθέτοντας έξι μονόκλινα δωμάτια με τουαλέτα και κλιματισμό, γραμματεία και ειδικό χώρο παρακολούθησης (monitoring) των εξεταζομένων μέσω κάμερας και υπολογιστών, από τους τεχνικούς του ύπνου. Τα άτομα που θα ελεγχθούν προγραμματίζονται από το εξωτερικό ιατρείο ύπνου της Α’ Π.Π. που λειτουργεί κάθε Πέμπτη 09:00-13:00 και από το οποίο περνούν περισσότεροι από 1.100 ασθενείς ετησίως. Συγκεκριμένα, για την πλήρη και αξιόπιστη εξέταση απαιτούνται δύο συνεχόμενες βραδιές. Η πρώτη είναι η διαγνωστική και εφόσον διαγνωσθεί πρόβλημα τότε πραγματοποιείται εξέταση τιτλοποίησης κατά την οποία εφαρμόζεται η συσκευή CPAP. Το εργαστήριο έχει επίσης τη δυνατότητα ανίχνευσης κεντρικού τύπου απνοιών, απνοιών που συμβαίνουν σε ασθενείς με νευρολογικά ή καρδιολογικά νοσήματα, καθώς και άλλων διαταραχών κατά τον ύπνο, όπως το σύνδρομο ανήσυχων κάτω άκρων.

Μονάδα επεμβατικής πνευμονολογίας

Υπεύθυνος: Γ. Στρατάκος, λέκτωρας

Εκτός των συνήθων διαγνωστικών βρογχοσκοπικών εξετάσεων, εκτελούνται καθημερινά οι παρακάτω διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις: Διαβρογχική παρακέντηση δια ιστολογικής βελόνης (ΤΒΝΑ) για τη διαγνωστική προσπέλαση όγκων του μεσοθωρακίου και των πνευμονικών πυλών, ηλεκτροκαυτηρίαση για τη λήψη βιοψιών από αιμοβριθείς όγκους αλλά και για αντιμετώπιση αιμορραγικών βλαβών στο τοίχωμα των αεραγωγών, καθώς και για διάνοιξη αεραγωγών που παρουσιάζουν απόφραξη από ανάπτυξη ενδοαυλικού όγκου, κρυοθεραπεία για διάνοιξη κεντρικών αεραγωγών, θεραπεία καλοηθών και κακοηθών αλλοιώσεων του τοιχώματος των αεραγωγών, αντιμετώπιση ενδοβρογχικής αιμορραγίας με ειδικά αιμοστατικά μπαλόνια αποσπώμενης κεφαλής, αντιμετώπιση, σύγκλειση μικρών τραχειοβρογχικών συριγγίων με χρήση καθετήρων νιτρικού αργύρου, ιστικής κόλλας κ.λπ., τοποθέτηση τραχειοβρογχικών ενδοπροθέσεων (Stents) όλων των ειδών για την αποκατάσταση και διασφάλιση της βατότητας των αεραγωγών μετά τη διάνοιξη, για αντιμετώπιση στένωσης τραχείας μετά διασωλήνωση και για σύγκλειση τραχειο-οισοφαγικού συριγγίου, ελάχιστα παρεμβατική θωρακοσκόπηση (Medical Thoracoscopy) υπό τοπική μόνο αναισθησία, για τη διενέργεια βιοψίας υπεζωκότα υπό άμεση επισκόπηση σε αδιάγνωστες υπεζωκοτικές συλλογές, πλευροδεσία σε εμμένουσες κακοήθεις υπεζωκοτικές συλλογές και αντιμετώπιση υποτροπιάζοντος πρωτοπαθούς αυτόματου πνευμοθώρακα, χάρη στην υπερσύγχρονη βιντεο-τεχνολογία που έχει ενσωματώσει και την απευθείας ψηφιακή σύνδεση με το αμφιθέατρο της κλινικής, παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδρίων και -κατόπιν συνεννόησης- φιλοξενίας γιατρών από όλες τις κλινικές του νοσοκομείου παρέχοντάς τους υψηλού επιπέδου εκπαίδευση.

Μονάδα φυματίωσης

Υπεύθυνος: Γ. Διονέλλης, διευθυντής ΕΣΥ

Προϊσταμένη νοσηλεύτρια: Αικ. Αναγνώστου

Η μονάδα φυματίωσης νοσηλεύει ασθενείς με ενεργό φυματίωση, οι οποίοι χρήζουν απομόνωσης και δεν δύνανται να φιλοξενηθούν σε κοινούς θαλάμους νοσηλείας. Έχει 10 μονόκλινους θαλάμους, εκ των οποίων ο ένας με αρνητική πίεση.

Μονάδα άσθματος

Υπεύθυνος: Π. Μπακάκος, επίκουρος καθηγητής

Η μονάδα άσθματος της α’ πανεπιστημιακής πνευμονολογικής κλινικής δημιουργήθηκε για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση ασθενών με άσθμα. Λειτουργεί παράλληλα με το εξωτερικό ιατρείο άσθματος της κλινικής. Επίσης δημιουργήθηκε για να προκαλέσει ή και να στεγάσει τις ερευνητικές ανησυχίες των νεώτερων σε ηλικία γιατρών γύρω από το άσθμα.

Στη μονάδα διενεργούνται προκλητά πτύελα, μέτρηση του εκπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου, αλλά και άλλες λιγότερο κλινικά χρήσιμες, αλλά με ερευνητικό ενδιαφέρον εξετάσεις όπως το συμπύκνωμα του εκπνεόμενου αέρα, οι δερματικές δοκιμασίες νυγμού κ.α. Παράλληλα και σε συνεργασία με το εργαστήριο λειτουργικού ελέγχου διενεργούνται όλες οι εξετάσεις που αφορούν τον διαγνωστικό έλεγχο και την παρακολούθηση της νόσου.

Μονάδα αναπνευστικής αποκατάστασης

Υπεύθυνος: Γ. Βογιατζής, επίκουρος καθηγητής

Εργοσπιρομετρική αξιολόγηση λειτουργικής ικανότητας ασθενών. Η εργοσπιρομετρία παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής της λειτουργίας του αναπνευστικού και καρδιαγγειακού συστήματος και του μεταβολισμού των μυϊκών κυττάρων σε συνθήκες ελεγχόμενου βαθμού δυσκολίας κατά τη διάρκεια της σωματικής προσπάθειας. Εκτελείται στο ποδήλατο με αναπνευστικών και καρδιοκυκλοφορικών παραμέτρων με στόχο τον καθορισμό της λειτουργικής ικανότητας ασθενών.

Η μονάδα περιλαμβάνει: 10 ποδήλατα, δύο κυλιόμενους τάπητες και τέσσερα πολυμηχανήματα μυϊκής ενδυνάμωσης. Στη μονάδα δραστηριοποιούνται: πνευμονολόγοι, καρδιολόγοι, εργοφυσιολόγοι, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, διαιτολόγοι και ψυχολόγος.

Τι εμπεριέχει το πρόγραμμα αποκατάστασης:

  • Σωματικές και αναπνευστικές ασκήσεις
  • Τεχνικές εξοικονόμησης σωματικής ενέργειας και αποφυγής δύσπνοιας
  • Αναπνευστική φυσικοθεραπεία, τεχνικές χαλάρωσης και αποδοτικότερης αναπνοής
  • Διατροφική παρακολούθηση
  • Ψυχολογική στήριξη, αποφυγή της κατάθλιψης, ενθάρρυνση της αυτοεκτίμησης
  • Εκπαίδευση μακροχρόνιας αυτοφροντίδας με τη συμμετοχή των υπόλοιπων μελών της οικογένειας.

Τα οφέλη του προγράμματος:

Το βασικό όφελος είναι η βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας, καθώς αυξάνεται ο αριθμός και ο χρόνος των καθημερινών δραστηριοτήτων που εκτελεί ο ασθενής. Οι ίδιοι οι ασθενείς παραδέχονται ότι μετά το πρόγραμμα αποκατάστασης μπορούν να κάνουν πράγματα που τους ευχαριστούν και που λόγω της δύσπνοιας και της έλλειψης φυσικής κατάστασης δεν μπορούσαν να κάνουν στο παρελθόν. Οι ασθενείς του προγράμματος αυτού δηλώνουν ότι νιώθουν καλύτερα και ότι είναι πολύ πιο ικανοποιημένοι από την προσωπική τους ζωή. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς συνεχίζουν τις ασκήσεις και τις τεχνικές που διδάχθηκαν ενσωματώνοντάς τες στην καθημερινή τους ζωή. Η όλη εμπειρία και η ενασχόληση τους με τη διαδικασία της αποκατάστασης έχει αναμφίβολα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής τους. Πόσο συχνά πραγματοποιείται το πρόγραμμα αποκατάστασης: τρεις φορές την εβδομάδα για δύο ώρες συνολικά την κάθε φορά. Οι ασθενείς διδάσκονται σωματικές και αναπνευστικές ασκήσεις, ενώ συμμετέχουν και σε εκπαιδευτικές συνεδρίες, καθώς και σε συνεδρίες ψυχολογικής και διατροφικής υποστήριξης.

Μονάδα ΧΑΠ (χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια)

Υπεύθυνος: Ν. Ροβίνα, επιμελήτρια ΕΣΥ

Η μονάδα ΧΑΠ της α’ πανεπιστημιακής πνευμονολογικής κλινικής παρακολουθεί ασθενείς με τη νόσο και συντελεί στη σωστή ρύθμισή της και στον έλεγχο των παροξύνσεων. Επιπλέον στη μονάδα πραγματοποιείται μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας της κλινικής που μελετά εργαστηριακές παραμέτρους της νόσου.

Share.

About Author

διευθυντής Α΄πνευμονολογικής κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Leave A Reply

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.