Μονάδα Μαστού ΕΑΝΠ, Νοσοκομείο «Μεταξά»

0

Η μονάδα μαστού του ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» ιδρύθηκε και λειτούργησε από το 2008. Εντάχθηκε στο χειρουργικό τομέα του οργανισμού του νοσοκομείου με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Εσωτερικών – Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 601/8-4-2008, Αριθ. 4α 69329/07, Αρθρ. 1 παρ 1).

Η μονάδα μαστού έχει σκοπό την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενών με παθήσεις του μαστού, παρέχοντας σύγχρονη φροντίδα και περίθαλψη, στηρίζεται δε στη συνεργασία όλων των συναφών εμπλεκόμενων ειδικοτήτων του νοσοκομείου μας και λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, που προκύπτουν από αντίστοιχες μονάδες αντικαρκινικών νοσοκομείων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Στο πλαίσιο της πολυπαραγοντικότητας της νόσου (multidishiplinary) λειτουργεί η ομάδα εργασίας (team work) ιατρών των εμπλεκομένων ειδικοτήτων δηλ. ακτινολόγων, παθολογοανατόμων, κυτταρολόγων, παθολόγων ογκολόγων, ακτινοθεραπευτών ογκολόγων, πυρηνικών ιατρών, πλαστικών χειρουργών και ψυχιάτρων.

PB190513

Είναι γνωστό ότι, ο καρκίνος μαστού αποτελεί τον πιο συχνό γυναικείο καρκίνο, αφού περίπου 1 στις 8-10 γυναίκες θα αναπτύξουν νεόπλασμα, σε κάποια φάση στη διάρκεια της ζωής τους. Επίσης, η ανίχνευση του καρκίνου του μαστού στα πρώιμα στάδια της νόσου προσφέρει σχεδόν πλήρη ίαση, ενώ ελαχιστοποιεί το κόστος της επικουρικής θεραπείας, σε σχέση με τη μεταστατική νόσο, όπως άλλωστε είναι φυσικό, σύμφωνα με τα τελευταία παγκόσμια οικονομοτεχνικά στοιχεία υγείας. Παράλληλα, στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων για την υγεία στην Ευρώπη του 2020, επιβάλλεται η ενημέρωση και ο προληπτικός έλεγχος όλων των γυναικών, με στόχο την εξέταση και την πρώιμη διάγνωσή της.

Με βάση, λοιπόν, αυτά τα στοιχεία, λειτουργεί καθημερινά το εξωτερικό ιατρείο της μονάδας μαστού στο νοσοκομείο μας, που συγχρόνως είναι και συνδετικός κρίκος με τον αντίστοιχο ευρύ γυναικείο πληθυσμό, που καλύπτουμε.

Εξετάζονται ασθενείς με κακοήθεις, αλλά και καλοήθεις παθήσεις μαστού και γυναίκες στο πλαίσιο της τακτικής παρακολούθησης τους. Ειδικά για τις καρκινοπαθείς ασθενείς, υπάρχουν έντυπα της μονάδας, που αναφέρονται στις περιοδικές εργαστηριακές εξετάσεις, που τους συνιστώνται.

Βασικός προσανατολισμός της, μονάδας μας είναι η ανάπτυξη του προληπτικού πληθυσμιακού ελέγχου (screening test). Δημιουργούμε, λοιπόν, ειδικά προγράμματα προληπτικής εξέτασης σε διάφορες ομάδες γυναικών, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, καταγράφοντας τα αποτελέσματα και προχωρώντας παράλληλα στην θεραπευτική αντιμετώπιση των περιστατικών, που προκύπτουν από τους συγκεκριμένους ελέγχους.

PB190518

Διαγνωστικά και σε συνεργασία με το ακτινολογικό και κυτταρολογικό τμήμα του νοσοκομείου μας, προσφέρουμε όλη τη γκάμα των εξετάσεων, που χαρακτηρίζουν και πιστοποιούν προεγχειρητικά, μία βλάβη στο μαστό.

Η διοίκηση του νοσοκομείου μας, με συντονισμένες ενέργειες και με τη δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», εξασφάλισε την προμήθεια του πιο σύγχρονου συστήματος αναίμακτης, στερεοτακτικής, βιοψίας αψηλάφητων βλαβών του μαστού (BLES). Τα εγκαίνια του BLES πραγματοποιήθηκαν στο νοσοκομείο μας, με τη παρουσία του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Γεωργιάδη και εκπροσώπων όλων των φορέων της πόλης μας. Στη μονάδα μαστού του ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» πραγματοποιείται, πλέον, η νέα μέθοδος με όλα τα πλεονεκτήματα για τις ασθενείς, σε σχέση με την κλασική, ανοιχτή χειρουργική μέθοδο, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με διευθύντρια την ακτινολόγο κ. Μαριάνθη Μουνδρέα, υπό το συντονισμό του διευθυντή της μονάδας, χειρουργού κ. Κυριάκου Καλογεράκου.

Σχετικά με τη χειρουργική θεραπεία, σε συνεργασία με το τμήμα της πυρηνικής ιατρικής του νοσοκομείου μας, προσφέρουμε στις ασθενείς μας τη διαγνωστική προσέγγιση του φρουρού λεμφαδένα στη μασχάλη, με ραδιοισοτοπική σήμανση, σε συνδυασμό με τη χορήγηση του Blue di pantene με πρωτόκολλα της μίας, ή και δύο, ημερών. Έχουμε βέβαια και τη δυνατότητα της ταχείας βιοψίας του φρουρού λεμφαδένα με ακριβέστατη ιστολογική εκτίμηση, που οφείλεται στους παθολογοανατόμους μας.

Είμαστε προσηλωμένοι στο χειρουργικό δόγμα της ήσσονος χειρουργικής εκτομής με το μέγιστο ογκολογικό αποτέλεσμα, που υλοποιείται μέσα από τις αρχές της ογκοπλαστικής και τη συνεργασία με τα ακτινοθεραπευτικά μας τμήματα, που βέβαια επιλαμβάνονται όλων των περιστατικών, που υπάρχει η σχετική ένδειξη, όπως επίσης και τα παθολογικά – ογκολογικά τμήματα.
Η πλαστική επανορθωτική χειρουργική αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της χειρουργικής του μαστού. Έτσι λοιπόν, προσφέρεται στις ασθενείς μας αποκατάσταση μετά μαστεκτομή, με όλες τις έγκριτες διεθνώς μεθόδους και με άριστα αποτελέσματα.

PB190498

Η μονάδα μαστού έχει συνεχή παρουσία σε ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις, που αφορούν στις παθήσεις του μαστού, παρουσιάζοντας το έργο της και έχει συμμετοχή σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή σχετικά πρωτόκολλα.

Αναίμακτη στερεοτακτική βιοψία αψηλάφητων βλαβών μαστού (BLES)

Η συγκεκριμένη μέθοδος βιοψίας του μαστού έχει ένδειξη, όταν, κατά τον μαστογραφικό έλεγχο, διαπιστώνεται η ύπαρξη μιας ύποπτης αλλοίωσης του μαστού, η οποία χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και δεν είναι εφικτό να εντοπιστεί η περιοχή αυτή με την ψηλάφηση. Τέτοιες αλλοιώσεις μπορεί να είναι απεικονιστικές περιοχές του μαστού με διαταραχή της αρχιτεκτονικής του μαζικού παρεγχύματος, συμπαγείς μη ψηλαφητές μάζες, ή μικροαποτιτανώσεις. Στη μονάδα μαστού του ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» πραγματοποιείται η νέα μέθοδος βιοψίας τέτοιων αλλοιώσεων του μαστού με τη χρήση του συστήματος BLES από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, υπό το συντονισμό του διευθυντή της μονάδας μαστού χειρουργού κ. Κυριάκου Καλογεράκου.

PB190505

Τι είναι στερεοτακτική βιοψία του μαστού με το σύστημα BLES;

Πρόκειται για νέα μέθοδο βιοψίας του μαστού, κατά την οποία εξαιρείται η βλάβη για να πραγματοποιηθεί παθολογοανατομική εξέταση της μαστογραφικής αλλοίωσης. Μετά την απάντηση αποφασίζεται, αν πρέπει να ακολουθήσει χειρουργική επέμβαση, ή να παρακολουθείται η ασθενής κάθε εξάμηνο στα εξωτερικά ιατρεία της μονάδας μαστού.

Είναι σημαντικό να κατανοηθεί, πως η βιοψία με το σύστημα αυτό, όπως και κάθε άλλη βιοψία, δεν είναι θεραπευτική μέθοδος και, αν τα αποτελέσματα της παθολογοανατομικής εκτίμησης αναδείξουν μια βλάβη με κακοήθη στοιχεία, τότε είναι απαραίτητη η διενέργεια περαιτέρω συμπληρωματικής χειρουργικής θεραπείας.

Share.

About Author

Χειρουργός, διευθυντής της μονάδας μαστού ΕΑΝΠ Νοσοκομείο «Μεταξά»

Leave A Reply

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.