Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας (ΚΑΑ), Νοσοκομείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

0

Αρχές της δεκαετίας του ΄60, η Σαπφώ Μαγκριώτη οργανώνει το Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας με ικανό ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό και εδραιώνει συνεργασία με ανάλογα, έμπειρα κέντρα της Ευρώπης. Εδώ εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά στη χώρα η ενδοτραχειακή διασωλήνωση, η τραχειοστομία και μέσω αυτών ο μηχανικός αερισμός σε παιδιά και ενήλικες με αναπνευστική ανεπάρκεια κάθε αιτιολογίας. Επίσης, υπήρχε διαθέσιμη και κινητή μονάδα (αναπνευστήρας και προσωπικό) η οποία προσέφερε τις υπηρεσίες της σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, ελλείψει ειδικών τμημάτων. Συχνά η διευθύντρια ταξίδευε μεταφέροντας γνώση, εξασφαλίζοντας υποτροφίες και προσκαλώντας ειδικούς και καταξιωμένους επιστήμονες.

Η Μαγκριώτη έμελλε να μεταμορφώσει οριστικά την πνευμονολογία έχοντας σαν βάση της το Κ.Α.Α., όπου προσέφερε επί χρόνια πρότυπη φροντίδα σε βαρέως πάσχοντες και εκπαίδευση αιχμής σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Εδώ λειτούργησαν για πρώτη φορά αναλυτές αερίων στο ειδικό βιοχημικό εργαστήριο, σπιρόμετρα, όργανα και τεχνικές φυσικοθεραπείας. Οργανώθηκε το κέντρο φυσικοθεραπείας του αναπνευστικού, καθώς έγινε αισθητή η ανάγκη φυσικοθεραπευτικής φροντίδας του μηχανικά αεριζόμενου ασθενούς καθώς και των πασχόντων από χρόνια, επίμονα και δυσίατα πνευμονολογικά προβλήματα. Από εδώ μεταλαμπαδεύτηκαν γνώση, εμπειρία και ικανά στελέχη για στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, όπως ονομάστηκαν αργότερα.

Από το 1965 άρχισε να κτίζεται η κυκλική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με πρότυπο σχεδιασμό της εποχής που διαχρονικά είναι αξεπέραστος. Οι εργασίες διακόπτονται την περίοδο της δικτατορίας και ολοκληρώνονται το 1979, οπότε και εγκαινιάζεται η πρώτη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με οχτώ κλίνες, στην Ελλάδα, από τον καθηγητή Σπύρο Δοξιάδη.

Γράφει στο βιογραφικό της η Μαγκριώτη «….Από του διορισμού μου ησχολήθην με την οργάνωσιν του Κέντρου Αναπνευστικής Ανανήψεως το οποίο περιλαμβάνει τμήμα κλινικής και εργαστήρια, βιολογικόν, λειτουργικής εξετάσεως πνευμόνων, φυσικοθεραπευτήριον. Η ειδική εκπαίδευσις ιατρών, αδελφών και φυσικοθεραπευτών απετέλεσαν το κύριον μέλημά μου. Προς τούτο μετεκάλεσα ξένους ειδικούς ιατρούς, ως και φυσικοθεραπεύτριαν δια την διδασκαλίαν αναπνευστικής φυσικοθεραπείας….»

Με το πέρασμα των χρόνων, το Κ.Α.Α. εξελίχθηκε, δημιουργώντας νέα εργαστήρια και ακολουθώντας τις εξελίξεις της πνευμονολογίας. Η δημιουργία της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) με πέντε λειτουργικές κλίνες και το υπερσύγχρονο εξοπλισμό της, τα τελευταία χρόνια, επέτρεψε την εύκολη μεταφορά ασθενών από την Μ.Ε.Θ. και έδωσε την δυνατότητα  να εξυπηρετεί τόσο τις κλινικές του νοσοκομείου μας όσο και άλλων νοσοκομείων για την νοσηλεία βαρέως πασχόντων. Δυστυχώς, λόγω έλλειψης προσωπικού, δεν λειτουργούν άλλες τέσσερις έτοιμες κλίνες.

Η κλινική του Κ.Α.Α. περιλαμβάνει 27 κλίνες και η πληρότητά της τα τελευταία έτη πλησιάζει το 100%, συμμετέχοντας ενεργά στις εφημερίες του Τ.Ε.Π. του νοσοκομείου μας. Ταυτόχρονα λειτουργεί Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας όπου παρέχεται η ειδική θεραπεία και φροντίδα σε ογκολογικούς ασθενείς.

Στο Βρογχολογικό Εργαστήριο γίνονται, καθημερινά, βρογχοσκοπήσεις σε ασθενείς τόσο της κλινικής όσο και άλλων νοσοκομείων. Εδώ, διερευνούνται, με την χρήση σύγχρονου συστήματος βίντεου-βρογχοσκόπιου και βρογχοσκοπίου με ανοσοφθορισμό εύκολα και ανώδυνα νοσήματα των βρόγχων και κυψελίδων. Ειδικότερα, με την δυνατότητα λήψης βιοψιών, washing, brushing, BAL, TBNA, διαγιγνώσκονται με μεγάλη αξιοπιστία διάφορες παθήσεις του πνεύμονα. Επιπλέον, διαθέτει φορητό βρογχοσκόπιο για την εκτέλεση βρογχοσκοπήσεων επί κλίνης, ειδικά σε ασθενείς που νοσηλεύονται στην Μ.Α.Φ. και Μ.Ε.Θ.

Το Εργαστήριο Λειτουργικού Ελέγχου Αναπνοής είναι στελεχωμένο από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και εφοδιασμένο με σπιρόμετρο που εκτελεί σπιρομετρήσεις, καμπύλη ροής-όγκου και μέτρηση στατικών όγκων. Οι σπιρομετρήσεις αξιολογούνται και γνωματεύονται από τους ιατρούς της κλινικής και εξυπηρετούνται τόσο ασθενείς της κλινικής όσο και εκείνοι άλλων τμημάτων του νοσοκομείου καθώς και εξωτερικοί ασθενείς.

photo02

Για τις υποδομές του Κ.Α.Α. εδόθησαν σημαντικά ποσά από δωρητές, ως αναγνώριση της συνολικής προσφοράς του τμήματος.

Επιπλέον, οι ειδικευμένοι ιατροί του Κ.Α.Α., πνευμονολόγοι – εντατικολόγοι, με τις εξειδικευμένες γνώσεις, τους προσφέρουν την βοήθειά τους καθημερινά στην διαχείριση των βαρέων πασχόντων ασθενών του νοσοκομείου. Τα τελευταία δώδεκα χρόνια, το Κ.Α.Α. έχει επίσης την δυνατότητα να δίνει πλήρη ειδικότητα πνευμονολογίας σε νέους ειδικευόμενους ιατρούς και να προσπαθεί με το κλινικό και εκπαιδευτικό του έργο να δημιουργήσει ικανούς και λαμπρούς επιστήμονες. Προς αυτόν το σκοπό λειτουργεί και το ερευνητικό εργαστήριο όπου με τον σύγχρονο εξοπλισμό του (φυγόκεντροι, κλίβανοι, ειδικά ψυγεία ψύξης, κ.τ.λ.) δίνει την δυνατότητα διεξαγωγής κλινικών μελετών και ερευνητικών έργων. Πολλοί νέοι ιατροί έχουν ολοκληρώσει τη διατριβή τους και έχουν συμμετάσχει σε ερευνητικά πρωτόκολλα πλουτίζοντας το ερευνητικό τους έργο.

Το Κ.Α.Α. με την σημερινή του σύνθεση λειτουργεί με επιτυχία και αποτελεί ένα πλήρες ιατρικό τμήμα προσφέροντας καθημερινά την φροντίδα του στους ασθενείς. Σήμερα, το μόνιμο ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό του Κ.Α.Α. αποτελείται από τους ακόλουθους:

Δ. Βελδέκης,
συντονιστής διευθυντής ΜΕΘ-ΚΑΑ

Π. Κυθρεώτης,
διευθυντής ΜΕΘ-ΚΑΑ

Ι. Νικολόπουλος,
διευθυντής ΜΕΘ-ΚΑΑ

Ν. Λώλης,
διευθυντής ΜΕΘ-ΚΑΑ

Αικ. Τζαγκαράκη,
επιμελητής Β΄ΜΕΘ-ΚΑΑ

ΑΣ. Ραυτοπούλου,
επιμελητής Β΄ΜΕΘ-ΚΑΑ

Χ. Μόσχος,
επιμελητής Β΄ΜΕΘ-ΚΑΑ

Share.

About Author

Διευθυντής ΜΕΘ-ΚΑΑ, Αικατερίνη Τζαγκαράκη, Επιμελήτρια Β’ ΜΕΘ-ΚΑΑ

Comments are closed.