Η πνευμονολογική κλινική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

0

Η πνευμονολογική κλινική του Δημοκρίτειου πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87). Από το Δεκέμβριο του 2002 μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του νέου πανεπιστημιακού νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Τον Οκτώβριο του 2002 τη διεύθυνση της κλινικής ανέλαβε ο εκλεγείς καθηγητής Δημοσθένης Μπούρος. Σήμερα στελεχώνεται από 4 μέλη ΔΕΠ, 2 επιμελητές και 7 ειδικευόμενους. Η κλινική παρέχει πλήρη ειδικότητα στην πνευμονολογία. Έχει ανεπτυγμένα όλα τα γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητας με όλα τα εργαστήρια και ειδικά ιατρεία.

Η  κλινική είναι πρωτοποριακό κέντρο διάγνωσης και θεραπείας παθήσεων του υπεζωκότα. Αρκετοί ασθενείς διακομίζονται από άλλα διαμερίσματα της χώρας για το σκοπό αυτό. Ιδιαίτερα αναπτυγμένη είναι η επεμβατική πνευμονολογία με καθιερωμένη εκπαιδευτική αναγνώριση στην πλευροσκόπηση (Medical Thoracoscopy). Στα πλαίσια αυτά έχουν εκπαιδευθεί αρκετοί αλλοδαποί πνευμονολόγοι από το εξωτερικό, όπως την Αγγλία, την Β. Αμερική, την Ινδία, την Κίνα, την Αίγυπτο κλπ. Κάθε χρόνο διενεργεί πρακτικά εκπαιδευτικά (hands on) σεμινάρια σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία (European Respiratory Society) στα οποία συμμετέχουν κυρίως πνευμονολόγοι από το εξωτερικό. Ο διευθυντής της κλινικής είναι εκδότης (editor) του βιβλίου Pleural Disease (New York, 2nd edition).

Η κλινική εφημερεύει καθημερινά, καλύπτει τη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, και πολλοί ασθενείς προσέρχονται από τα λοιπά διαμερίσματα της χώρας και του εξωτερικού. Η κλινική είναι κέντρο αναφοράς για διάμεσα νοσήματα του πνεύμονος, με κέντρο αριστείας Πνευμονικής Ίνωσης. Το κέντρο, που εδράζεται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες με συναφή εμπειρία στο χειρισμό των ασθενών αυτών, όπως ακτινολόγους, θωρακοχειρουργούς, παθολογοανατόμους, βιολόγους, πυρηνικούς ιατρούς και φαρμακολόγους.

Η κλινική συμμετέχει στην προπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής στην Πνευμονολογία, καθώς και των μεταπτυχιακών φοιτητών στο μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική», διευθυντής του οποίου είναι ο διευθυντής της κλινικής. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (master) έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από 100 μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Τα μέλη ΔΕΠ της κλινικής επιβλέπουν ένα αριθμό από διδακτορικές διατριβές, και έχουν αναπτύξει σημαντικές διεθνείς συνεργασίες. Το ερευνητικό έργο της κλινικής είναι ιδιαίτερα αξιόλογο, δημοσιευόμενο σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την τελευταία πενταετία έχουν δημοσιευθεί περισσότερες από 100 διεθνείς δημοσιεύσεις σε περιοδικά υψηλού κύρους και έχουν λάβει περίπου 3.000 ετεροαναφορές (citations), έχουν δε εκπονηθεί ή εκπονούνται περίπου 20 διδακτορικές διατριβές.

shutterstock_107810891Η έρευνα που διεξάγεται είναι πρωτοποριακή, τόσο βασική όσο και κλινική, η οποία υποστηρίζεται από  τρία συνεργατικά προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ, από συλλόγους και από ιδιώτες μέσω του ειδικού λογαριασμού του ΔΠΘ. Ειδικότερα, η κλινική έχει αναπτύξει και διεξάγει πρόγραμμα μελέτης και θεραπείας της πνευμονικής ίνωσης με βλαστικά κύτταρα (stem cells) που έχει τύχει διεθνούς ενδιαφέροντος. Τα βλαστοκύτταρα απομονώνονται από τον λιπώδη ιστό με λιποαναρρόφηση και εγχέονται ενδοβρογχικά (Stem cell therapy for idiopathic pulmonary fibrosis: a protocol proposal. J Transl Med. 2011 Oct 21;9:182).Τα αποτελέσματα έχουν ανακοινωθεί στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (Amsterdam 2011). Η κλινική συμμετέχει στο πρόγραμμα της δωρεάν χορήγησης του εγκριθέντος φαρμάκου για την θεραπεία της πνευμονικής ίνωσης pirfenidone (Bouros D. Pirfenidone for idiopathic pulmonary fibrosis (editorial). Lancet 2011;377:1727-9).

Ενδιαφέρουσα είναι η συμμετοχή του διευθυντού της κλινικής στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των νέων διεθνών οδηγιών για την διάγνωση και θεραπεία της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης (Am J Respir Crit Care Med. 2011;183:788-824. An official ATS/ERS/JRS/ALAT statement: idiopathic pulmonary fibrosis: evidence-based guidelines for diagnosis and management), της λεμφαγγειολειομυωμάτωσης (Eur Respir J. 2010 Jan;35(1):14-26. European Respiratory Society guidelines for the diagnosis and management of lymphangioleiomyomatosis), αλλά και της νέας ταξινόμησης των ιδιοπαθών διαμέσων πνευμονιών (υπό δημοσίευση).

Τα μέλη της κλινικής, ειδικοί και ειδικευόμενοι, στην πλειονότητά τους έχουν μετεκπαιδευθεί σε γνωστά κέντρα του εξωτερικού, με τα οποία η κλινική έχει αναπτύξει τρέχουσα συνεργασία. Επί πλέον οι υπό αναμονή για ειδίκευση στην πνευμονολογία, από τους οποίους αναμένεται να έχουν ενδιαφέρον σοβαρής ενασχόλησης, έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης προγράμματος master, εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό, εφόσον τύχουν υποτροφίας από την Ευρωπαϊκή πνευμονολογική Εταιρεία, σε συνεργαζόμενα πνευμονολογικά κέντρα.

Share.

About Author

καθηγητής διευθυντής, πνευμομολογική κλινική Δημοκριτείου πανεπιστημίου Θράκης και πανεπιστημιακού νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Leave A Reply

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.