7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακολογίας: 18-20 Μαΐου, Θεσσαλονίκη

0

 Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε τον Μάιο το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακολογίας, με διακριτικό τίτλο «Προσβασιμότητα, ποιότητα και τιμή του φαρμάκου», ενώ στο πλαίσιο του συνεδρίου λειτούργησε και σχολείο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για την ιατρική διατροφολογία της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Διατροφής, με μεγάλη συμμετοχή.

Η απόφαση για ένα τέτοιο συνέδριο με άνοιγμα, για πρώτη φορά σε άτομα και εκτός των φαρμακολόγων της χώρας μας, φυσικά ήταν αποτέλεσμα της κατάστασης της υγείας στην Ελλάδα, αφού η πολιτική φαρμάκου στη χώρα μας είναι ανύπαρκτη.
Η στάση του κράτους στο φάρμακο χαρακτηρίζεται από ασυνέπεια και ασυνέχεια με αποτέλεσμα τη δημιουργία τεράστιων προβλημάτων, που δεν σχετίζονται μόνο με το άμεσο κόστος που βαρύνει τα ταμεία.
Παράλληλος στόχος του συνεδρίου ήταν η συμμετοχή εκτός των φαρμακολόγων της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκλεκτών συναδέλφων από τη βιομηχανία, του ρυθμιστικούς οργανισμούς, αλλά και του συστήματος υγείας, με στόχο τη συναντίληψη της αξίας του φαρμάκου.

Στο συνέδριο υπήρξαν, εκτός από τις ερευνητικές ανακοινώσεις με μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον, ομιλίες επίλεκτων προσκεκλημένων, είτε ως ανεξάρτητες διαλέξεις είτε ως οργανωμένες συζητήσεις σε στρογγύλες τράπεζες.
Η πρώτη στρογγύλη τράπεζα είχε ως θέμα την έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων, τη νομοθεσία έγκρισης των γενόσημων, καθώς και τον επιστημονικό τρόπο ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου που επιβάλλεται για την έγκριση κυκλοφορίας οποιουδήποτε φαρμάκου.

Στη συνέχεια ακολούθησαν τράπεζες με θέμα τα οικονομικά της υγείας, του φαρμάκου αλλά και των ασφαλιστικών ταμείων, τη συμβολή της μοριακής βιολογίας στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων και θεραπευτικών προσεγγίσεων, αλλά κυρίως δύο προσκεκλημένες ομιλίες του καθηγητή Γ. Παναγιωτίδη, αναπληρωτή καθηγητή και διευθυντή του εργαστηρίου κλινικής φαρμακολογίας στο πανεπιστήμιο Karolinska της Σουηδίας και του καθηγητή S. Jankovic, διευθυντή του τμήματος κλινικής φαρμακολογίας του πανεπιστημίου Kragujevac της Σερβίας. Οι δύο αυτές ομιλίες με ίδιο θέμα, τη συμβολή της κλινικής φαρμακολογίας στο σύστημα υγείας της χώρας τους, συνέβαλαν στο να γίνει κατανοητό, ότι ασχέτως με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση μιας χώρας, η πιστή εφαρμογή των αρχών της φαρμακολογίας στην κλινική πράξη, με στόχο τη μεγιστοποίηση της ποιότητας, βελτιώνει σημαντικότατα την υγεία του πληθυσμού και ταυτοχρόνως μειώνει εντυπωσιακά το συνολικό κόστος για την υγεία.

Ελπίζουμε οι στόχοι του συνεδρίου πέτυχαν κρίνοντας όχι μόνο από τις εγγραφές, αλλά κυρίως από τη αδιάλειπτη παρουσία και συμμετοχή του κοινού στις εργασίες.

Share.

About Author

Ιατρικός Συντάκτης

Leave A Reply

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.