7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας: 3-5 Μαΐου, Θεσσαλονίκη

0

 Στη Θεσσαλονίκη συναντήθηκαν αιματολόγοι, βιοπαθολόγοι, χειρουργοί, αναισθησιολόγοι, βιολόγοι και τεχνολόγοι, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό των νοσοκομείων και των κέντρων αιμοδοσίας της χώρας μας, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στη μετάγγιση και τη χρήση εναλλακτικών παρεμβάσεων για την αποφυγή της.

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Μάιο, στο ξενοδοχείο «Τhe Μet», στη Θεσσαλονίκη, αποτελούνταν από ελεύθερες και αναρτημένες ανακοινώσεις, διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια και δορυφορικά συμπόσια, με θέματα που αγγίζουν όλες τις ειδικότητες της ιατρικής.
Έλληνες και ξένοι επιστήμονες ανέλυσαν θέματα που αφορούν τη μετάγγιση ειδικών ομάδων ασθενών (εγκύων, νεογνών και υπερηλίκων) και στην αντιμετώπιση αιμορραγικών επιπλοκών και αναστροφή της δράσης των αντιθρομβωτικών παραγόντων, με κεντρικά σημεία την αντιμετώπιση της αιμορραγίας και αναστροφή της δράσης των κλασικών αντιπηκτικών παραγόντων, τον κίνδυνο αιμορραγίας και αναστροφή της δράσης των νέων αντιπηκτικών παραγόντων, καθώς και στον περιεγχειρητικό χειρισμό των ασθενών και την αντιμετώπιση της αιμορραγίας από αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα.
Επισημάνθηκαν τα νεώτερα δεδομένα στη μετάγγιση αιμοπεταλίων και ειδικότερα στη συμμετοχή του αιμοπεταλίου στη φλεγονώδη αντίδραση και ανοσιακή απόκριση, στην ανθεκτικότητα στη μετάγγιση αιμοπεταλίων και στη βέλτιστη χρήση των αιμοπεταλίων. Σε στρογγυλή τράπεζα αναλύθηκε το θέμα των παθοφυσιολογικών μηχανισμών, καθώς και οι ανοσορυθμιστικές και οι αγγειακές συνέπειες της αποθηκευτικής βλάβης των ερυθρών.
Στον τομέα της περιεγχειρητικής μετάγγισης αναλύθηκε το θέμα της διαχείρισης περιεγχειρητικής μετάγγισης στην καρδιοχειρουργική, στην παιδοχειρουργική και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα που συζητήθηκε, ήταν η διαχείριση της αιμοσφαιρίνης στον ορθοπαιδικό ασθενή, που επικεντρώθηκε στην αναισθησιολογική μέθοδο περιορισμού μεταγγίσεων, στην αυτόλογη προκατάθεση, στη διεγχειρητική και μετεγχειρητική διάσωση αίματος και στην ερυθροποιητίνη και στον ενδοφλέβιο σίδηρο.
Μεταξύ των συνέδρων ήταν και ο Prof Mike Murphy (University of Oxford, NHS Blood and Transplant and Oxford University Hospitals, UK), ο οποίος με την ομιλία του που είχε ως θέμα τα λάθη στη μετάγγιση και τους νεότερους τρόπους αντιμετώπισής τους, εμπλούτισε το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου.
Στο συνέδριο τονίστηκε ότι οι δυνατότητες αντιμετώπισης αλλά και πρόληψης της αναιμίας και της απώλειας αίματος είναι σημαντικές: εκτός από την ομόλογη μετάγγιση εφαρμόζεται η αυτόλογη μετάγγιση, είτε με προκατάθεση και είτε με διεγχειρητική διάσωση αίματος. Εν τούτοις δεδομένης της περιορισμένης προσφοράς αίματος αλλά και των κινδύνων της μετάγγισης, σημαντική έμφαση δίνεται σήμερα σε εναλλακτικές προσεγγίσεις όπως η χορήγηση σιδήρου ενδοφλεβίως.
Στο πρόγραμμα του συνεδρίου εντάχθηκε και η παρουσίαση των ερευνητικών προγραμμάτων «Η επίδραση της μετάγγισης αίματος στα Τ ρυθμιστικά κύτταρα», «Διερεύνηση μηχανισμών ανάπτυξης μικροχιμαιρισμού μετά από μετάγγιση», «Κυτταροβιολογική μελέτη μικροκυστιδίων από ασκούς φρέσκου-κατεψυγμένου πλάσματος που προορίζονται για μετάγγιση», τα οποία έχει χρηματοδοτήσει η Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας.
Επίσης, παρουσιάστηκε το on line σύστημα διαχείρισης αιμοδοτών με σπάνια ερυθροκυτταρικά αντιγόνα και τα πρώτα δείγματα λειτουργίας του, το οποίο επίσης χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία για την αρχειοθέτηση σπανίων αιμοδοτών, προκειμένου να διευκολυνθεί η εξεύρεση μονάδων αίματος για ευαισθητοποιημένους ασθενείς όπως και για τα άτομα με μεσογειακή αναιμία.

Share.

About Author

Ιατρικός Συντάκτης

Leave A Reply

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.