28ο Διεθνές Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας: 9-11 Μαΐου 2013, Αθήνα

0

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν τα νεώτερα δεδομένα για τις καρδιολογικές παθήσεις

Στις εργασίες του 28ου διεθνούς συνεδρίου κλινικής καρδιολογίας συμμετείχαν κορυφαίοι καρδιολόγοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πραγματοποιήθηκαν 11 στρογγυλά τραπέζια και συζητήθηκαν οι πλέον σύγχρονες και έγκυρες εξελίξεις στην πρόληψη και αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της στεφανιαίας νόσου και, συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν τα πλεονεκτήματα της κερκιδικής προσπέλασης κατά τη διενέργεια στεφανιογραφίας, η οποία φαίνεται να είναι το μέλλον στην επεμβατική αντιμετώπιση στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα.

Έγινε αναφορά στα κύρια σημεία της μελέτης FREEDOM, η οποία έδειξε ότι οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και πολυαγγειακή στεφανιαία νόσο, που αντιμετωπίζονται με αορτοστεφανιαία παράκαμψη, παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερη επίπτωση θανάτου από οποιοδήποτε αίτιο μη θανατηφόρου εμφράγματος, ή εγκεφαλικού, σε σύγκριση με τους διαβητικούς, που υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική.

Τονίστηκε, ότι η είσοδος των νέων αντιπηκτικών στα οξέα στεφανιαία επεισόδια, πιθανά, θα περιορίσει τη χρήση της ασπιρίνης στο μέλλον, αφού ο αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας με την χρήση των νέων αυτών φαρμάκων, φαίνεται, να οφείλεται κυρίως στην ταυτόχρονη χρήση της ασπιρίνης.

Έγινε αναφορά στις πρόσφατες οδηγίες της ευρωπαϊκής καρδιολογικής εταιρείας, που τονίζουν την ανάγκη για έλεγχο του σφυγμού των ατόμων άνω των 65 ετών.

Συζητήθηκαν εξελίξεις, όπως οι νέοι καθετήρες με αισθητήρες πίεσης για την ασφαλή αντιμετώπιση των αρρυθμιών, τα νέα συστήματα ρομποτικής κατάλυσης των αρρυθμιογόνων εστιών, οι νέες πηγές ενέργειας για τη θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής με ablation, αλλά και τα νέα ακριβή συστήματα ακτινοσκοπικής απεικόνισης της καρδιάς.

Επισημάνθηκε, ότι οι διαρκώς μειούμενες δαπάνες για τη υγεία και η μεγάλη συμμετοχή των ασθενών, περιορίζουν την περαιτέρω εξάπλωση των νεώτερων και πιο αποτελεσματικών θεραπειών για την αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής. Επίσης, υπάρχουν νέα φάρμακα για την κολπική μαρμαρυγή, όπως η δρονεδαρόνη, η ριβαροξαμπάνη και η απιξαμπάνη, που, όμως, ακόμα δεν είναι διαθέσιμα για τους Έλληνες ασθενείς.

Συζητήθηκε το θέμα της καρδιαγγειακής πρόληψης, που αποτελεί ένα από τα σημαντικά θέματα για την καρδιαγγειακή προστασία, με την καθημερινή άσκηση, τη διακοπή του καπνίσματος και την ισορροπημένη καθημερινή διατροφή να αποτελούν βασικούς παράγοντες στην καρδιαγγειακή πρόληψη.

Τονίστηκαν οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της υπέρτασης και επισημάνθηκε, ότι οι υπερτασικοί χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου τείνουν να έχουν σχεδόν διπλάσια επίπεδα αυξημένου καθημερινού στρες και μεγαλύτερο επιπολασμό υπέρτασης.

Αναφέρθηκε, ότι, εάν κάποιος ασκείται τακτικά έχει αντιυπερτασικό όφελος αντίστοιχο ενός φαρμάκου. Παρουσιάστηκε, επίσης, η πολλά υποσχόμενη μέθοδος της αργής αναπνοής με χρήση ειδικής συσκευής, που, μέσω ποικίλλων αντανακλαστικών μηχανισμών, προκάλεσε σε μελέτη μετά την πάροδο μίας-δύο εβδομάδων μείωση της πίεσης κατά 13 mmHg σε υπερτασικούς ασθενείς.

Τέλος, έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα της ανάλυσης από τη μελέτη HARVEST, σύμφωνα με τα οποία ασθενείς με υπέρταση σταδίου μπορούν χωρίς φάρμακα να γίνουν νορμοτασικοί εντός λίγων μηνών με αλλαγή του τρόπου ζωής και απλά υγιεινοδιαιτητικά μέσα.

Share.

About Author

Ιατρικός Συντάκτης

Leave A Reply

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.