2ο Clinical Research Conference: 15-16 Ιανουαρίου 2014, Αθήνα

0

Μοναδική κινητήριος δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη οι κλινικές μελέτες στην Ελλάδα

Οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η κλινική έρευνα μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη της Ελλάδας αναδείχτηκαν στο 2ο clinical research conference με τίτλο «Κλινική Έρευνα: ∆υναμικός μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα».

Η παρεχόμενη ιατρική φροντίδα, η παροχή πρόσβασης στους ασθενείς σε καινοτόμες θεραπείες, η οποία θα σώσει χιλιάδες ζωές και θα συμβάλει στη δημιουργία άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας, αποτελούν τους τομείς που θα αναβαθμιστούν με την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα, τόνισαν οι Έλληνες και ξένοι διακεκριμένοι ομιλητές, που συμμετείχαν στο συνέδριο. Σύμφωνα μάλιστα με σχετικές έρευνες για κάθε μία νέα θέση εργασίας στην κλινική έρευνα δημιουργούνται επιπλέον άλλες πέντε στην αλυσίδα αξίας του κλάδου.

Στα πλαίσια του συνεδρίου αναφέρθηκε επίσης ότι, η κλινική έρευνα αποτελεί έναν από τους πρώτους τρεις πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης, που μπορεί να φθάσει ακόμη και τα 500 εκατ. ευρώ, προσφέροντας ένα σημαντικό έσοδο στη χώρα. Αναφέρθηκε ότι, η χώρα μας διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, με σημαντικότερα το κόστος διεξαγωγής των μελετών, που είναι κατά 50% μειωμένο, συγκριτικά με άλλες χώρες και το αξιόπιστο ανθρώπινο δυναμικό.

Επίσης, διαθέτει άριστης ποιότητας επιστημονικές υποδομές, αλλά προς το παρόν οι συνολικές επενδύσεις για κλινικές έρευνες στην Ελλάδα υπολείπονται σημαντικά άλλων ευρωπαϊκών χωρών με παρόμοια χαρακτηριστικά, παρότι ο αριθμός των μελετών στην Ευρώπη την περίοδο 2007-2011 μειώθηκε κατά 25%.

Πιο συγκεκριμένα σημειώθηκε ότι, ετησίως εγκρίνονται περίπου 150 έως 250 κλινικές μελέτες, αριθμός που μπορεί να αυξηθεί, εάν εφαρμοστεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που ορίζει ότι οι εγκρίσεις θα πραγματοποιούνται εντός 60 ημερών και εάν αρθούν οι καθυστερήσεις, λόγω της πολυπλοκότητας των διοικητικών δομών. Την περίοδο 2006-2013 εγκρίθηκαν και έχουν διεξαχθεί, ή διεξάγονται, περίπου 920 παρεμβατικές μελέτες, ενώ επιστημονικό και αναπτυξιακό ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τομέας των γενόσημων και των βιο-ομοειδών φαρμάκων και η αντίστοιχη κλινική έρευνα που συνδέεται με αυτά.

Επισημάνθηκε ότι, η τάση στη σύγχρονη κλινική έρευνα απομακρύνεται από τη διεξαγωγή μελετών για το γενικό πληθυσμό και πλέον κατευθύνεται προς την εξατομικευμένη θεραπεία. Σχετικά με τα κέντρα που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ερευνών σημειώθηκε ότι, ακόμα και τα μικρά νοσοκομεία μπορούν να αναλάβουν κλινικές μελέτες από τη στιγμή που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Όσον αφορά δε την καθυστέρηση της εισόδου καινοτόμων φαρμάκων στην ελληνική αγορά αναφέρθηκε ότι, αυτή οφείλεται στην κρίση, ωστόσο η κατάσταση αρχίζει να εξομαλύνεται.

Τέλος, αναλύθηκαν οι τάσεις, οι στρατηγικές και οι πρακτικές στην κλινική έρευνα για την επόμενη δεκαετία και συγκεκριμένα υπογραμμίστηκε η ανάγκη αύξησης της καινοτομίας μέσω της έρευνας, καθώς οι κυβερνήσεις έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρές στον καθορισμό του τι είναι καινοτομία, αλλά και η ανάγκη εξειδίκευσης της έρευνας, ώστε αυτή να γίνει ακόμα πιο παραγωγική.

Share.

About Author

Ιατρικός Συντάκτης

Comments are closed.