15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας: 31 Ιανουαρίου-2 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

0

Σημαντικές και ελπιδοφόρες οι εξελίξεις, που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της εταιρείας μελέτης και έρευνας καρδιακής ανεπάρκειας

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η μετάδοση της νέας γνώσης από το επίπεδο της βασικής έρευνας, της πρόληψης, της διάγνωσης με τις σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές και της νοσηλευτικής φροντίδας μέχρι την πιο σύγχρονη θεώρηση για τις μυοκαρδίτιδες, τον αιφνίδιο θάνατο, τη διαδερμική αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών, την πνευμονική υπέρταση και το τελικό στάδιο της καρδιακής ανεπάρκειας. Οι ομιλίες των Ελλήνων και ξένων ερευνητών κάλυψαν όλο το φάσμα της σύγχρονης διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης της καρδιακής ανεπάρκειας.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε για το τεράστιο πρόβλημα των καρδιακών μεταμοσχεύσεων, λόγω έλλειψης μοσχευμάτων και την οριστική λύση, που αναμένεται να δώσει μελλοντικά η πλήρως εμφυτεύσιμη τεχνητή καρδιά, που πρόσφατα δοκιμάσθηκε με επιτυχία στην Γαλλία. ∆ιευκρινίστηκε ότι η ετήσια επιβίωση ασθενών, που φέρουν συσκευές μηχανικής υποστήριξης σαν γέφυρα για μεταμόσχευση, πλησιάζει το 90% και ουσιαστικά δεν διαφέρει από την ετήσια επιβίωση ασθενών μετά από μεταμόσχευση. Τονίστηκε, ωστόσο, ότι η μεταμόσχευση εξακολουθεί να αποτελεί την πλέον δόκιμη θεραπεία.

Επίσης, δόθηκαν στοιχεία για τη χώρα μας, σύμφωνα με τα οποία ο αριθμός των ασθενών με βαριά καρδιακή ανεπάρκεια, στους οποίους η συμβατική αγωγή έχει καταστεί αναποτελεσματική, ανέρχεται σε 10.000-20.000 και ο αριθμός ασθενών με βαριά καρδιακή ανεπάρκεια κάτω των 75 χρόνων, που θα μπορούσαν να ωφεληθούν με μεταμόσχευση καρδιάς, ή μηχανική υποστήριξη, ανέρχεται σε τουλάχιστον 5.000.

Επισημάνθηκε έτσι ότι, η ανάγκη αντιμετώπισης αυτού του πληθυσμού, πέραν της μεταμόσχευσης, είναι πλέον άκρως επιτακτική και η χρόνια υποστήριξη με τις τεχνητές καρδιές εμφανίζεται ως η πιο πρόσφορη εφαρμόσιμη λύση.

Θετικό μήνυμα αποτέλεσε η πρόοδος της Ελλάδας, καθώς τα τελευταία 15 χρόνια δεν υπολείπεται, συγκρινόμενη με ευρωπαϊκά και αμερικανικά κέντρα, στην αντιμετώπιση του τελικού σταδίου καρδιακής ανεπάρκειας, προσφέροντας ελπίδα σε περιπτώσεις που προ 15ετίας εθεωρούντο «χαμένες». Μάλιστα στην Ελλάδα η μεταμόσχευση καρδιάς γνωρίζει νέα άνθιση, με την πραγματοποίηση 29 μεταμοσχεύσεων σε 20 μήνες.

Οι σύνεδροι δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στις οικονομικές συνέπειες της καρδιακής ανεπάρκειας τονίζοντας ότι, η αύξηση των ασθενών με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία απαιτεί συχνές νοσηλείες, έχει οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση των δαπανών, διπλασιάζοντας το κόστος την τελευταία τριακονταετία, έτσι ώστε οι εισαγωγές στο νοσοκομείο αυτών των ασθενών να απορροφούν πλέον πάνω από το 2% των συνολικών δαπανών για την υγεία.

Η δε εκπαίδευση, τόσο των ασθενών, όσο και των ατόμων, που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, αλλά και η εφαρμογή των διεθνών κατευθυντηρίων οδηγιών, θεωρήθηκε απαραίτητη για τη μείωση των νοσηλειών για ΚΑ, αναφέροντας το παράδειγμα της Ελλάδας, όπου η αύξηση της συνταγογράφησης θεραπειών, όπως οι βήτα-αναστολείς, από το 30% στο 80% την τελευταία δεκαετία συνετέλεσε στην μείωση της ενδονοσοκομειακής θνητότητας των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια από το 7% στο 4%.

Share.

About Author

Ιατρικός Συντάκτης

Comments are closed.