1ο συνέδριο φαρμακευτικών επιστημών: 27-30 Απριλίου, Αθήνα

0

 Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 1ο συνέδριο φαρμακευτικών επιστημών, με πρωτοβουλία των τριών φαρμακευτικών τμημάτων των πανεπιστημίων της χώρας.

Στο συνέδριο έγινε αναφορά στις εξελίξεις της ελληνικής φαρμοκοβιομηχανίας, με την επισήμανση ότι αφορά έναν σημαντικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας αντιπροσωπεύοντας το 2,5% του ΑΕΠ και ότι συμμετέχει στο 5% των συνολικών εξαγωγών με 750 εκατ. ευρώ. Στο συνέδριο τονίσθηκε ότι οι προοπτικές της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας είναι ευοίωνες, μιας και διαθέτει την υποδομή και τεχνογνωσία να συνεχίσει να προσφέρει ουσιωδώς όμοια φάρμακα σε προσιτές τιμές. Οι ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να συνεισφέρουν στην οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας στον χώρο της υγείας και ειδικότερα του φαρμάκου. Όσον αφορά τα γενόσημα, αναφέρθηκε ότι πρόκειται για μια ευκαιρία και ότι αποτελεί μοχλό ανάπτυξης στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού.
Επίσης, αναπτύχθηκε το θέμα των στρατηγικών ανάπτυξης βιοτεχνολογικών φαρμάκων και βιο-ομοειδών στην Ελλάδα και έγινε επισκόπηση νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη φαρμακοεπαγρύπνηση που τίθεται σε εφαρμογή τον Ν. 7/2012 και αποσκοπεί στην προαγωγή και προάσπιση της δημόσιας υγείας μέσω συγκεκριμενοποίησης των αρμοδιοτήτων, ορθολογικού καταμερισμού εργασίας, ισχυροποίηση και επίσπευση λήψης αποφάσεων, βελτίωσης επιστημονικής μεθοδολογίας (αξιολόγηση σχέση οφέλους-κινδύνου), αύξησης της διαφάνειας και παροχή καλύτερης πληροφόρησης για τα φάρμακα, αναβάθμισης του ρόλου των καταναλωτών και των επαγγελματιών υγείας στο σύστημα Φ.Ε. της Ε.Ε.
Στο συνέδριο έγινε αναφορά στα κυριότερα σημεία των κανονιστικών διατάξεων του ΕΜΑ και του FDA των συνθηκών της διαδικασίας αξιολόγησης των μελετών βιοϊσοδυναμίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά που αφορούν τη σχεδίαση και την ανάλυσή τους. Όσον αφορά την έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων, ιδιαίτερη μνεία έγινε για την τεχνική της φασματομετρίας μάζας (MS), με εστίαση στην εφαρμοζόμενη μεθοδολογία MS σε μελέτες μεταβολισμού και φαρμακοκινητικής πεπτιδικών φαρμάκων.
Παράλληλα αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν το νομοθετικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των καλλυντικών, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη φαρμακογονιδιωματική, η οποία εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην εξατομικευμένη ιατρική. Χρησιμοποιεί γενετικούς δείκτες για την εξακρίβωση της ανταπόκρισης ενός ασθενούς σε συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή με σκοπό την επίτευξη εξατομικευμένης θεραπείας. Συμβάλλει στην εξεύρεση εκείνων των ασθενών στους οποίους ένα φάρμακο θα είναι οριακά ή και καθόλου επωφελές ή ακόμη και επικίνδυνο αλλά και στον περιορισμό της υπερκατανάλωσης φαρμάκων.
Επίσης, η φαρμακογονιδιωματική βοηθά στην ανίχνευση της ασθένειας σε πρώϊμα στάδια, όπου μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικότερα, επιτρέπει την επιλογή της κατάλληλης, σε εξατομικευμένο επίπεδο, θεραπείας, μειώνει τις ανεπιθύμητες παρενέργειες και βελτιώνει την ανταπόκριση των ασθενών σε μια συγκεκριμένη θεραπεία. Επιπλέον, βοηθά τις φαρμακευτικές εταιρείες να βελτιώσουν την παραγωγή φαρμάκων, να μειώσουν τον χρόνο, κόστος και ποσοστό αποτυχίας των κλινικών δοκιμών και να επαναφέρουν στο εμπόριο φάρμακα τα οποία είχαν αποτύχει σε προηγούμενες κλινικές δοκιμές. Ωστόσο, θα πρέπει βαθμιαία να υπερπηδήσει ηθικά, τεχνικά και κοινωνικά εμπόδια για την καθιέρωσή της στην κλινική πράξη.

Share.

About Author

Ιατρικός Συντάκτης

Leave A Reply

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.