Interview – Κωνσταντίνος Κουλούσιος

0

Interview – Κωνσταντίνος Κουλούσιος | PhD, MD, MSc, Ιατρός – Νεφρολόγος, Medical Advisor Rare Disease Sanofi Genzyme Greece & Cyprus

Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα: Μια σπάνια αλλά σοβαρή παθολογική οντότητα

H θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (thrombotic thrombocytopenic purpura – TTP) περιλαμβάνεται στην ευρύτερη κατηγορία των διαταραχών της αιμόστασης και συγκεκριμένα των αιμοπεταλίων και του αγγειακού τοιχώματος.

Οι ασθενείς με TTP εμφανίζουν θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια, μια σπάνια αλλά σοβαρή παθολογική οντότητα που περιλαμβάνει το σχηματισμό θρόμβων σε συνδυασμό με ενδοθηλιακή βλάβη μικρών αγγείων. Το αποτέλεσμα είναι η πρόκληση μικροαγγειοπαθητικής αιμολυτικής αναιμίας, θρομβοπενίας εκ κατανάλωσης και επακόλουθα ισχαιμικής βλάβης ζωτικών οργάνων, κυρίως των νεφρών, της καρδιάς και του εγκεφάλου. Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια προκαλούν επιπρόσθετα το ουραιμικό-αιμολυτικό σύνδρομο, καθώς και δευτεροπαθή αίτια (βακτηριακές και ιογενείς λοιμώξεις, νεοπλάσματα, φάρμακα, κ.α.) από τα οποία θα πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί η TTP.

Σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία του νοσήματος διαδραματίζει η πρωτεάση ADAMTS13. Πρόκειται για ένα ένζυμο που διασπά τα μεγάλα πολυμερή του παράγοντα von Willebrand, μιας γλυκοπρωτεΐνης του αίματος που συμβάλλει στην ισορροπία μεταξύ αιμόστασης και θρόμβωσης. Η πλήρης έλλειψη ή η μειωμένη ενεργότητα του ενζύμου οδηγεί σε πρόκληση TTP, η οποία μπορεί να είναι είτε επίκτητη ή διαφορετικά ανοσοεξαρτώμενη (acquired –aTTP or immune mediated– iTTP) λόγω της παρουσίας anti-ADAMTS13 ανασταλτικών αυτοαντισωμάτων, είτε κληρονομική λόγω μετάλλαξης του γονιδίου που κωδικοποιεί την παραγωγή του ενζύμου. Η κλινική εικόνα της TTP χαρακτηρίζεται από αιμολυτική αναιμία, θρομβοπενία, επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, δερματικές εκχυμώσεις, αιματουρία, σύγχυση και καταβολή, ενώ τυπικά εργαστηριακά ευρήματα είναι οι αυξημένες LDH και έμμεση χολερυθρίνη, η χαμηλή απτοσφαιρίνη ορού, η αρνητική εξέταση άμεσης Coombs και η παρουσία σχιστοκυττάρων στο περιφερικό αίμα. Ο ασθενής επιβαρύνεται προοδευτικά και τις περισσότερες φορές εισάγεται στο νοσοκομείο συχνά σε βαριά κλινική κατάσταση, ακόμη και με εικόνα πολυοργανικής βλάβης που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.

Η aTTP είναι μια σπάνια όμως επείγουσα παθολογική οντότητα που απαιτεί άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση, καθώς είναι απειλητική για τη ζωή του ασθενούς. Η κλασική θεραπευτική προσέγγιση περιλαμβάνει το συνδυασμό πλασμαφαίρεσης ταυτόχρονα με κάποιο σχήμα ανοσοκατασταλτικής αγωγής. Σε βαριές περιπτώσεις ο ασθενής είναι πιθανό να χρήζει νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έως ότου βελτιωθεί ο αριθμός των αιμοπεταλίων και σταθεροποιηθεί η κλινική και εργαστηριακή του εικόνα. Νεότερες θεραπείες έρχονται να προστεθούν στη θεραπευτική αντιμετώπιση, δρώντας εκλεκτικά στη σύνδεση μεταξύ του παράγοντα von Willebrand και των αιμοπεταλίων και δημιουργώντας προσδοκίες για ταχύτερη ύφεση του οξέος επεισοδίου, μείωση του χρόνου νοσηλείας και ελάττωση των υποτροπών του νοσήματος.

Η Sanofi συνεχίζει την πολυετή και συνεπή της παρουσία στο χώρο των σπανίων νοσημάτων και των ορφανών φαρμάκων, με έμφαση στα γενετικά λυσοσωμικά νοσήματα όπως οι νόσοι Gaucher, Fabry, Pompe και MPS I. Παράλληλα επενδύει σημαντικά στην επιστημονική έρευνα και εξέλιξη νέων θεραπευτικών σκευασμάτων στον τομέα των σπάνιων αιματολογικών διαταραχών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η aTTP, μια δυνητικά αναστρέψιμη νόσος με υψηλά ποσοστά επιβίωσης εφόσον εφαρμοστεί έγκαιρα η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, με στόχο τη μείωση των άμεσων και μακροπρόθεσμων επιπλοκών, τη βελτίωση της πρόγνωσης της νόσου και την αναβάθμιση συνολικά της ποιότητας ζωής των ασθενών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Zheng XL, et al. ISTH guidelines for treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura. J Thromb Haemost. 15 July 2020; doi:10.1111/JTH.15010

Zheng XL, et al. ISTH guidelines for the diagnosis of thrombotic thrombocytopenic purpura. J Thromb Haemost. 17 July 2020; doi:10.1111/JTH.15006.

Zheng XL, et al. Good practice statements (GPS) for the clinical care of patients with Thrombotic thrombocytopenic purpura. J Thromb Haemost. 4 August 2020; doi:10.1111/JTH.15009

 

 

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.