Interview – Κωνσταντίνος Ευριπίδης

0

Interview – Κωνσταντίνος Ευριπίδης | Διευθύνων Σύμβουλος GENESIS Pharma

Ο κορωνοϊός ανέδειξε τη σπουδαιότητα της έρευνας, την έφερε πιο κοντά σε κάθε πολίτη

«Είμαστε μια εταιρεία που δημιουργήθηκε για να υπηρετήσει τη φαρμακευτική καινοτομία, αξιοποιώντας αρχικά τις προοπτικές της βιοτεχνολογίας που, στα μέσα του ’90, μόλις είχε αρχίσει να αναπτύσσεται ραγδαία» όπως τονίζει ο κ. Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της GENESIS Pharma, υπογραμμίζοντας πως «Πάνω από δύο δεκαετίες τώρα, αναπτυσσόμαστε με την ίδια προσήλωση στην καινοτομία, εστιάζοντας κάθε μας προσπάθεια στο να διασφαλίσουμε την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε προηγμένα φάρμακα που καλύπτουν θεραπευτικά κενά».

Συνέντευξη: Κοσμάς Ζακυνθινός

Κύριε Ευριπίδη, έχουν περάσει σχεδόν πενήντα χρόνια από την έναρξη απονομής των βραβείων Prix Galien στη Γαλλία, από τον φαρμακοποιό Roland Mehl. Ποια η αξία της φαρμακευτικής έρευνας για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και πώς αναμένεται να αλλάξουν οι προτεραιότητες σε θεσμικό και επιχειρησιακό επίπεδο εξαιτίας της πανδημίας;

Η φαρμακευτική έρευνα και η καινοτομία που έχει γεννηθεί μέσα από αυτή έχουν αλλάξει ριζικά το θεραπευτικό τοπίο σε πολλές σοβαρές, χρόνιες και σπάνιες ασθένειες που κάποτε χαρακτηρίζονταν ανίατες. Ιδιαίτερα την τελευταία εικοσαετία, έχει συντελεστεί μια πραγματική επιστημονική επανάσταση στο φάρμακο, που έχει καταρρίψει μακροχρόνια αδιέξοδα της επιστήμης και έχει προσφέρει μοναδικά θεραπευτικά όπλα στους ιατρούς και τα συστήματα υγείας, δίνοντας πάνω από όλα πραγματική ελπίδα στους ασθενείς. Θεραπείες πιο αποτελεσματικές, με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και πιο εύκολες στη χορήγηση έχουν προσφέρει περισσότερα ποιοτικά και παραγωγικά χρόνια και, σε πολλές περιπτώσεις, έχουν μειώσει τις ανάγκες νοσηλείας και τη χρήση των υποδομών υγείας.

Ο κορωνοϊός ανέδειξε τη σπουδαιότητα της έρευνας, αλλά το σημαντικότερο την έφερε πιο κοντά σε κάθε πολίτη. Η ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκε και ακόμη εξελίσσεται η έρευνα για εκατοντάδες εμβόλια, φάρμακα και διαγνωστικά εργαλεία είναι πραγματικά εντυπωσιακή και καταδεικνύει τόσο τη ραγδαία επιστημονική πρόοδο, όσο και τη μεγάλη σημασία των συνεργασιών μεταξύ εταιρειών, πανεπιστημίων και φορέων, που για πρώτη φορά βλέπουμε σε τόσο μεγάλη έκταση. Θεωρώ πως η συνθήκη που έχει διαμορφωθεί με αφορμή τον κορωνοϊό θα αλλάξει προς το καλύτερο τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα διεξάγεται η έρευνα στο μέλλον.

Η φετινή 5η τελετή απονομής στην Ελλάδα αναδεικνύει την ανάγκη προόδου και υιοθέτησης υψηλότερων ταχυτήτων στο πεδίο της έρευνας. Ποιες οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες που έχετε αναπτύξει και τι αναμένεται στο εγγύς μέλλον;

Σε στενή συνεργασία με τους διεθνείς μας συνεργάτες, επιδιώκουμε την ένταξη ελληνικών κέντρων σε σημαντικές κλινικές μελέτες φάσης ΙΙ και ΙΙΙ, ώστε να στηρίξουμε το εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό που διαθέτουμε ως χώρα και να διασφαλίσουμε την πρόσβαση των ασθενών σε νέα καινοτόμα προϊόντα. Παράλληλα, υλοποιούμε και τοπικό πρόγραμμα μετεγκριτικών μελετών. Συνολικά, τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη 12 μελέτες διαφορετικών φάσεων σε θεραπευτικά πεδία όπως η νευρολογία, η δερματολογία, η ρευματολογία, η αιματολογία/ογκολογία, αλλά και σπάνια νοσήματα όπως η νωτιαία μυϊκή ατροφία και η κληρονομούμενη ATTR αμυλοείδωση.

Υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη μεγαλύτερου πεδίου έρευνας στη χώρα μας; Ποιες θεωρείται πως είναι οι πρωτοβουλίες και τα μέτρα που πρέπει να αναλάβει η πολιτεία προκειμένου να στηρίξει περαιτέρω την ιατρική έρευνα;

Το πεδίο της έρευνας έχει αναγνωριστεί πλέον ως ένας στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης με μεγάλα οφέλη ως προς την προσέλκυση επενδύσεων, την αύξηση των δημοσίων εσόδων αλλά και την εξοικονόμηση πόρων από το Εθνικό Σύστημα υγείας, την αύξηση της απασχόλησης του εξαιρετικού επιστημονικού προσωπικού που διαθέτουμε, την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και βέβαια την πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες. Επομένως, και πρέπει και μπορούμε να ενισχύσουμε το πεδίο αυτό στην Ελλάδα, καθώς διαθέτουμε άριστους επιστήμονες και υπάρχει διάθεση συνεργασίας.

Απαραίτητο πρώτο βήμα είναι η διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου και σαφέστερου θεσμικού πλαισίου από αυτό που υπάρχει σήμερα, αλλά και η ενίσχυση των υποδομών των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των δομών υγείας που μπορούν να διεξάγουν κλινική έρευνα. Σημαντικά είναι και τα κίνητρα που μπορούν να λειτουργήσουν αναπτυξιακά, όπως το πρόσφατο μέτρο του συμψηφισμού των δαπανών έρευνας-ανάπτυξης-επενδύσεων με το clawback που είναι στη σωστή κατεύθυνση και άλλες κινήσεις της Κυβέρνησης όπως η συνεργασία και στήριξη από διακεκριμένους Έλληνες της διασποράς που διακρίνονται στον βιοφαρμακευτικό κλάδο για ενίσχυση των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία. Είμαι αισιόδοξος πως θα υπάρξει στο μέλλον ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα οφέλη από την κλινική έρευνα.

Τα βραβεία Prix Galien, θεωρούνται από την φαρμακευτική βιομηχανία ισότιμα με τα βραβεία Νόμπελ και αποτελούν την υψηλότερη διάκριση στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. Τι σημαίνει για τη φιλοσοφία της επιχείρησης σας η υποστήριξη και ενίσχυση του θεσμού που επιβραβεύει την καινοτομία;

Είμαστε μια εταιρεία που δημιουργήθηκε για να υπηρετήσει τη φαρμακευτική καινοτομία, αξιοποιώντας αρχικά τις προοπτικές της βιοτεχνολογίας που, στα μέσα του ’90, μόλις είχε αρχίσει να αναπτύσσεται ραγδαία. Πάνω από δύο δεκαετίες τώρα, αναπτυσσόμαστε με την ίδια προσήλωση στην καινοτομία, εστιάζοντας κάθε μας προσπάθεια στο να διασφαλίσουμε την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε προηγμένα φάρμακα που καλύπτουν θεραπευτικά κενά. Η καινοτομία διαπνέει τη στρατηγική μας, αλλά και όλη τη φιλοσοφία μας ως οργανισμού, γι’ αυτό και στηρίζουμε συστηματικά πρωτοβουλίες που επιβραβεύουν ή προωθούν την καινοτομία.

Κύριε Ευριπίδη, έχουν περάσει σχεδόν πενήντα χρόνια από την έναρξη απονομής των βραβείων Prix Galien στη Γαλλία, από τον φαρμακοποιό Roland Mehl. Ποια η αξία της φαρμακευτικής έρευνας για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και πώς αναμένεται να αλλάξουν οι προτεραιότητες σε θεσμικό και επιχειρησιακό επίπεδο εξαιτίας της πανδημίας;

Η φαρμακευτική έρευνα και η καινοτομία που έχει γεννηθεί μέσα από αυτή έχουν αλλάξει ριζικά το θεραπευτικό τοπίο σε πολλές σοβαρές, χρόνιες και σπάνιες ασθένειες που κάποτε χαρακτηρίζονταν ανίατες. Ιδιαίτερα την τελευταία εικοσαετία, έχει συντελεστεί μια πραγματική επιστημονική επανάσταση στο φάρμακο, που έχει καταρρίψει μακροχρόνια αδιέξοδα της επιστήμης και έχει προσφέρει μοναδικά θεραπευτικά όπλα στους ιατρούς και τα συστήματα υγείας, δίνοντας πάνω από όλα πραγματική ελπίδα στους ασθενείς. Θεραπείες πιο αποτελεσματικές, με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και πιο εύκολες στη χορήγηση έχουν προσφέρει περισσότερα ποιοτικά και παραγωγικά χρόνια και, σε πολλές περιπτώσεις, έχουν μειώσει τις ανάγκες νοσηλείας και τη χρήση των υποδομών υγείας.

Ο κορωνοϊός ανέδειξε τη σπουδαιότητα της έρευνας, αλλά το σημαντικότερο την έφερε πιο κοντά σε κάθε πολίτη. Η ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκε και ακόμη εξελίσσεται η έρευνα για εκατοντάδες εμβόλια, φάρμακα και διαγνωστικά εργαλεία είναι πραγματικά εντυπωσιακή και καταδεικνύει τόσο τη ραγδαία επιστημονική πρόοδο, όσο και τη μεγάλη σημασία των συνεργασιών μεταξύ εταιρειών, πανεπιστημίων και φορέων, που για πρώτη φορά βλέπουμε σε τόσο μεγάλη έκταση. Θεωρώ πως η συνθήκη που έχει διαμορφωθεί με αφορμή τον κορωνοϊό θα αλλάξει προς το καλύτερο τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα διεξάγεται η έρευνα στο μέλλον.

Η φετινή 5η τελετή απονομής στην Ελλάδα αναδεικνύει την ανάγκη προόδου και υιοθέτησης υψηλότερων ταχυτήτων στο πεδίο της έρευνας. Ποιες οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες που έχετε αναπτύξει και τι αναμένεται στο εγγύς μέλλον;

Σε στενή συνεργασία με τους διεθνείς μας συνεργάτες, επιδιώκουμε την ένταξη ελληνικών κέντρων σε σημαντικές κλινικές μελέτες φάσης ΙΙ και ΙΙΙ, ώστε να στηρίξουμε το εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό που διαθέτουμε ως χώρα και να διασφαλίσουμε την πρόσβαση των ασθενών σε νέα καινοτόμα προϊόντα. Παράλληλα, υλοποιούμε και τοπικό πρόγραμμα μετεγκριτικών μελετών. Συνολικά, τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη 12 μελέτες διαφορετικών φάσεων σε θεραπευτικά πεδία όπως η νευρολογία, η δερματολογία, η ρευματολογία, η αιματολογία/ογκολογία, αλλά και σπάνια νοσήματα όπως η νωτιαία μυϊκή ατροφία και η κληρονομούμενη ATTR αμυλοείδωση.

Υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη μεγαλύτερου πεδίου έρευνας στη χώρα μας; Ποιες θεωρείται πως είναι οι πρωτοβουλίες και τα μέτρα που πρέπει να αναλάβει η πολιτεία προκειμένου να στηρίξει περαιτέρω την ιατρική έρευνα;

Το πεδίο της έρευνας έχει αναγνωριστεί πλέον ως ένας στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης με μεγάλα οφέλη ως προς την προσέλκυση επενδύσεων, την αύξηση των δημοσίων εσόδων αλλά και την εξοικονόμηση πόρων από το Εθνικό Σύστημα υγείας, την αύξηση της απασχόλησης του εξαιρετικού επιστημονικού προσωπικού που διαθέτουμε, την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και βέβαια την πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες. Επομένως, και πρέπει και μπορούμε να ενισχύσουμε το πεδίο αυτό στην Ελλάδα, καθώς διαθέτουμε άριστους επιστήμονες και υπάρχει διάθεση συνεργασίας.

Απαραίτητο πρώτο βήμα είναι η διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου και σαφέστερου θεσμικού πλαισίου από αυτό που υπάρχει σήμερα, αλλά και η ενίσχυση των υποδομών των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των δομών υγείας που μπορούν να διεξάγουν κλινική έρευνα. Σημαντικά είναι και τα κίνητρα που μπορούν να λειτουργήσουν αναπτυξιακά, όπως το πρόσφατο μέτρο του συμψηφισμού των δαπανών έρευνας-ανάπτυξης-επενδύσεων με το clawback που είναι στη σωστή κατεύθυνση και άλλες κινήσεις της Κυβέρνησης όπως η συνεργασία και στήριξη από διακεκριμένους Έλληνες της διασποράς που διακρίνονται στον βιοφαρμακευτικό κλάδο για ενίσχυση των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία. Είμαι αισιόδοξος πως θα υπάρξει στο μέλλον ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα οφέλη από την κλινική έρευνα.

Τα βραβεία Prix Galien, θεωρούνται από την φαρμακευτική βιομηχανία ισότιμα με τα βραβεία Νόμπελ και αποτελούν την υψηλότερη διάκριση στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. Τι σημαίνει για τη φιλοσοφία της επιχείρησης σας η υποστήριξη και ενίσχυση του θεσμού που επιβραβεύει την καινοτομία;

Είμαστε μια εταιρεία που δημιουργήθηκε για να υπηρετήσει τη φαρμακευτική καινοτομία, αξιοποιώντας αρχικά τις προοπτικές της βιοτεχνολογίας που, στα μέσα του ’90, μόλις είχε αρχίσει να αναπτύσσεται ραγδαία. Πάνω από δύο δεκαετίες τώρα, αναπτυσσόμαστε με την ίδια προσήλωση στην καινοτομία, εστιάζοντας κάθε μας προσπάθεια στο να διασφαλίσουμε την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε προηγμένα φάρμακα που καλύπτουν θεραπευτικά κενά. Η καινοτομία διαπνέει τη στρατηγική μας, αλλά και όλη τη φιλοσοφία μας ως οργανισμού, γι’ αυτό και στηρίζουμε συστηματικά πρωτοβουλίες που επιβραβεύουν ή προωθούν την καινοτομία.

 

 

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.