Interview – Δημήτρης Παπαγεωργίου

0

Interview – Δημήτρης Παπαγεωργίου | Επικεφαλής Unit Rare Diseases & Plasma Derived Therapies για την Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, Takeda

Στην εποχή της πανδημίας, οι ασθενείς με σπάνιες παθήσεις φαίνεται ότι επιβαρύνονται δυσανάλογα

«Οι σπάνιες παθήσεις είναι μοναδικές. Ως σπάνιες ορίζονται οι παθήσεις ή διαταραχές που επηρεάζουν λιγότερο από 1 άτομο στα 2.000 ή περίπου 5 στα 10.000. Οι σπάνιες παθήσεις χαρακτηρίζονται από χαμηλή συχνότητα εμφάνισης και υψηλή ετερογένεια και στην πλειονότητά τους είναι γενετικής φύσης. Απειλούν τη ζωή ή επιφέρουν χρόνια αναπηρία».

Κύριε Παπαγεωργίου, τί σημαίνουν οι σπάνιες παθήσεις για την Takeda;

Η Takeda είναι μία φαρμακευτική εταιρεία με 240 χρόνια ιστορίας. Αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στην ανάπτυξη θεραπευτικών λύσεων για τις σπάνιες παθήσεις. Διαθέτει μια μακρά πορεία που υπερβαίνει τα 70 χρόνια, συστηματικής έρευνας και ανάπτυξης στη θεραπεία των σπανίων παθήσεων. Η Takeda επενδύει συστηματικά στην Έρευνα και την Ανάπτυξη, με οδηγό αποκλειστικά την προσφορά μιας καλύτερης υγείας και ενός λαμπρότερου μέλλοντος σε κάθε ασθενή. Με έμφαση στη σπάνια ανοσολογικά νοσήματα, τις σπάνιες αιματολογικές διαταραχές και στα κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα, η Takeda ενισχύει συνεχώς την εστίασή της αυτή στην ανάπτυξη νέων θεραπειών και για άλλες σπάνιες νόσους.

Πόσο διαφορετικό είναι για σας να δουλεύετε στις σπάνιες παθήσεις;

Οι σπάνιες παθήσεις είναι μοναδικές. Ως σπάνιες ορίζονται οι παθήσεις ή διαταραχές που επηρεάζουν λιγότερο από 1 άτομο στα 2.000 ή περίπου 5 στα 10.000. Οι σπάνιες παθήσεις χαρακτηρίζονται από χαμηλή συχνότητα εμφάνισης και υψηλή ετερογένεια και στην πλειονότητά τους είναι γενετικής φύσης (αυτοάνοσα νοσήματα, συγγενείς δυσπλασίες, κ.λπ.). Απειλούν τη ζωή ή επιφέρουν χρόνια αναπηρία. Το 80% είναι γενετικής αιτιολογίας, το δε 50% αυτών, εμφανίζεται στην παιδική ηλικία. Μέχρι σήμερα έχουν ταξινομηθεί από 5.000 έως 8.000 σπάνιες και υπερ-σπάνιες παθήσεις, οι οποίες επηρεάζουν μεταξύ 6 έως 8% του πληθυσμού στην Ευρώπη, δηλαδή από 27 έως 36 εκατομμύρια ανθρώπους (EU Commission). Όταν δουλεύεις, λοιπόν, σε μια τόσο ευαίσθητη θεραπευτική περιοχή, νιώθεις πραγματικά μοναδικός. Γνωρίζεις ότι συμβάλλεις στο να αλλάξει η ζωή μετρημένων στα δάχτυλα ασθενών. Και αυτό συνεπάγεται μια μεγάλη ευθύνη.

Η Πολιτεία πώς αντιμετωπίζει πιστεύετε τις σπάνιες παθήσεις;

Το ρυθμιστικό καθεστώς των σπανίων παθήσεων είναι διαφορετικό, εστιασμένο στην επιτάχυνση της κυκλοφορίας ορφανών φαρμάκων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εισαγωγή στην αγορά και η αποζημίωση της θεραπείας από το σύστημα υγείας εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του κάθε κράτους –με σημαντικές διαφοροποιήσεις. Βέβαια, οι προκλήσεις που βιώνουν οι ασθενείς δεν έχουν σχέση μόνο με την πρόσβαση στη θεραπεία. Έχουν κυρίως σχέση με την έγκαιρη αναγνώριση της νόσου, την ορθή διάγνωση και τη επιλογή της αποτελεσματικής θεραπείας.

Στην εποχή της πανδημίας, οι ασθενείς με σπάνιες παθήσεις φαίνεται ότι επιβαρύνονται δυσανάλογα από τους περιορισμούς, τόσο στην κίνηση, όσο και στη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών των συστημάτων υγείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα 84% των ασθενών της EURORDIS, που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα, αναφέρουν ότι κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας διαταράχθηκε σοβαρά η απρόσκοπτη θεραπεία τους. Τα άτομα με σπάνιες παθήσεις αξιώνουν και δικαιούνται μία ισότιμη μεταχείριση, με σεβασμό και αναγνώριση των ιδιαίτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

Θεωρείτε ότι οι λύσεις μπορούν να προέλθουν κεντρικά από την Ευρώπη;

Παραδοσιακά, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ενισχύσει την πρόσβαση των ασθενών με σπάνιες παθήσεις σε διαγνωστικά και θεραπευτικά εργαλεία, αναλαμβάνοντας να διασφαλίσει ότι οι απαιτούμενοι κρίσιμοι πόροι θα διατεθούν στην ενδυνάμωση των ασθενών και των κλινικών ιατρών για την διαχείριση των σπανίων νόσων. Είναι χαρακτηριστική η αποστροφή του Αντιπροέδρου της Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά, ότι “στην Ευρώπη, η φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη ασχολείται με το 5% των νόσων –αφήνοντας ακάλυπτο το υπόλοιπο 95% των σπανίων παθήσεων”. Ήδη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στρέψει το βλέμμα της στη χάραξη φαρμακευτικής στρατηγικής και την αξιολόγηση του κανονισμού για τα Ορφανά Φαρμακευτικά Προϊόντα (ΟΦΠ).

Η Takeda συμμετέχει ενεργά και ενισχύει μια διατομεακή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, που περιλαμβάνει εκπροσώπους από όλο το φάσμα της κοινότητας των σπάνιων νοσημάτων. Αυτή η ομάδα αποτελείται από ερευνητές, ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους ασθενών, μέλη της επενδυτικής κοινότητας, εταιρείες σπάνιων παθήσεων και εμπορικούς φορείς, με στόχο να συντάξει και να καταθέσει στον δημόσιο διάλογο καινοτόμες, μακροπρόθεσμες και λειτουργικές προτάσεις, καθώς και λύσεις για την ενθάρρυνση της καινοτομίας και τη διευκόλυνση της έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή των σπανίων παθήσεων.

Αν μπορούσατε να συνοψίσετε τις προτεραιότητες για δράση σε τρία σημεία, ποια θα ήταν αυτά;

Προσωπικά θα συνόψιζα τις δράσεις προτεραιότητας σε 3 άξονες:

Ψηφιακός μετασχηματισμός, ο οποίος θα επιτρέπει την πλήρη επιτήρηση, επιδημιολογική αλλά και την ανάλυση των υπηρεσιών υγείας, εξάγοντας κρίσιμη πληροφορία (από την κλινική πρακτική, Real World Evidence) για τις ορθές αποφάσεις πολιτικών υγείας.

Επιτάχυνση της πρόσβασης σε διαγνωστικά εργαλεία και θεραπευτικές λύσεις, όπου αυτά είναι διαθέσιμα, με επίσπευση ρυθμιστικών διαδικασιών, μέσω διαπραγμάτευσης, η οποία θα βασίζεται στη διαφάνεια και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Ενίσχυση της έρευνας, με δράσεις προσαρμοσμένες στην υποστήριξη της ερευνητικής διαδικασίας βασισμένες σε συνέργειες.

Ειδικά ο τελευταίος άξονας είναι καθοριστικός: αν και η Ευρώπη έχει δημιουργήσει ερευνητικά δίκτυα για τις σπάνιες παθήσεις, η συμμετοχή των χωρών σε αυτά είναι αποσπασματική. Είναι κρίσιμο να ενισχύσουμε την ψηφιακή ολοκλήρωση και τη διασύνδεση στα δεδομένα υγείας ώστε να επιταχύνουμε τον μετασχηματισμό των αποτελεσμάτων της έρευνας σε βιώσιμες-καινοτόμες λύσεις για τους ασθενείς με σπάνιες παθήσεις.

 

Share.

About Author

Comments are closed.