Interview – Γιώργος – Φαίδωνας Καλομοίρης

0

Interview – Γιώργος – Φαίδωνας Καλομοίρης | Γενικός Διευθυντής της Takeda Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας

Ώριμη πλέον η συζήτηση για ενίσχυση της φαρμακευτικής έρευνας στην Ελλάδα

Η υγεία ισούται με πλούτο, είναι ο θεμελιώδης λίθος της οικονομίας. Αν δεν υπάρχει υγεία, δεν υπάρχει και οικονομία. Συνεπώς, η φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη οδηγεί, θα λέγαμε, και διασφαλίζει τη συνεχιζόμενη καλή υγεία και συμβάλλει σε μια εύρωστη οικονομία», όπως σημειώνει ο κ. Γιώργος – Φαίδωνας Καλομοίρης, Γενικός Διευθυντής της Takeda Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας.

Συνέντευξη: Κοσμάς Ζακυνθινός

Έχουν περάσει σχεδόν πενήντα χρόνια από την έναρξη απονομής των βραβείων Prix Galien στη Γαλλία, από τον φαρμακοποιό Roland Mehl. Ποια η αξία της φαρμακευτικής έρευνας για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και πώς αναμένεται να αλλάξουν οι προτεραιότητες σε θεσμικό και επιχειρησιακό επίπεδο εξαιτίας της πανδημίας;

Νομίζω, στην εποχή που ζούμε, δεν έχει απομείνει καμία αμφιβολία σε κανέναν για την αξία της φαρμακευτικής έρευνας και τη συμβολή της στην προάσπιση της δημόσιας υγείας. Η πανδημία υπογράμμισε με τον πιο σαφή τρόπο την ανάγκη για αποτελεσματική και καινοτόμο φαρμακευτική έρευνα, η οποία να μπορεί να ξεπεράσει τα στεγανά (πολιτικά, κρατικά, γραφειοκρατικά, ακόμη και επιστημονικά) και να εισφέρει με ταχύτητα θεραπευτικές αλλά και προληπτικές λύσεις (όπως τα εμβόλια) στις μεγάλες και, πολλές φορές, εντελώς απρόβλεπτες προκλήσεις υγείας. Αναγνωρίζεται, δε, πλέον από όλους ότι η υγεία ισούται με πλούτο (health is wealth), είναι ο θεμελιώδης λίθος της οικονομίας. Αν δεν υπάρχει υγεία, δεν υπάρχει και οικονομία. Συνεπώς, η φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη οδηγεί, θα λέγαμε, και διασφαλίζει τη συνεχιζόμενη καλή υγεία και συμβάλλει σε μια εύρωστη οικονομία.

Η φετινή 5η τελετή απονομής στην Ελλάδα αναδεικνύει την ανάγκη προόδου και υιοθέτησης υψηλότερων ταχυτήτων στο πεδίο της έρευνας. Ποιες οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες που έχετε αναπτύξει και τι αναμένεται στο εγγύς μέλλον;

Όπως ανέφερα και προηγουμένως, η εξέλιξη των προκλήσεων υγείας (λοιμωδών και μη) επιτάσσει την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων ανταπόκρισης από την πλευρά της έρευνας. Η πίεση αυτή στην έρευνα να εντοπίσει, να δοκιμάσει και να επαληθεύσει τάχιστα τις βέλτιστες απαντήσεις στις εξελισσόμενες προκλήσεις υγείας αυξάνει τόσο τον κίνδυνο όσο και την πολυπλοκότητα των ερευνητικών πρωτοβουλιών, οι οποίες ήδη διέρχονται από μια αυστηρή και χρονοβόρα διαδικασία εγκρίσεων και διασφάλισης ποιότητας μέχρι να οδηγήσουν σε παραγωγή αξιόπιστου ερευνητικού προϊόντος.

H Takeda ηγείται μεγάλων και διάφορων συνεργασιών ώστε να εκμεταλλευτεί την πρόοδο της επιστήμης μέσα από τους διάφορους κλάδους. Το πρόγραμμα συνεργασίας με το MIT (Massachusetts Institute of Technology) είναι χαρακτηριστικό και προσβλέπει στην ανάπτυξη εμβληματικών ερευνητικών έργων ετησίως στους τομείς της μηχανικής μάθησης και της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης ασθενειών, της πρόβλεψης της απόκρισης στη θεραπεία, της ανάπτυξης νέων βιοδεικτών, του ελέγχου και της βελτίωσης των διαδικασιών, της ανακάλυψης φαρμάκων και της βελτιστοποίησης κλινικών δοκιμών.

Υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη μεγαλύτερου πεδίου έρευνας στη χώρα μας; Ποιες θεωρείται πως είναι οι πρωτοβουλίες και τα μέτρα που πρέπει να αναλάβει η πολιτεία προκειμένου να στηρίξει περαιτέρω την ιατρική έρευνα;

Η συζήτηση για τη δυνατότητα να ενισχυθεί περαιτέρω η φαρμακευτική έρευνα στην Ελλάδα είναι πλέον ώριμη να προχωρήσει, μακριά από ιδεολογικά στεγανά και αγκυλώσεις, σε ουσιαστική δράση. Η απλοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έγκριση μιας κλινικής μελέτης στην Ελλάδα, π.χ. με τη μείωση του αριθμού των φορέων που είναι υπεύθυνοι να εγκρίνουν ένα ερευνητικό πρωτόκολλο, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ανάδειξη της Ελλάδας ως προορισμού για τη διενέργεια διεθνών κλινικών μελετών. Στην ίδια κατεύθυνση, η θέσπιση του επενδυτικού κινήτρου, με τη μορφή της μείωσης των οφειλόμενων υποχρεωτικών επιστροφών αν πραγματοποιηθούν ερευνητικές επενδύσεις στη χώρα, συνιστά μια σαφή ένδειξη της πρόθεσης της πολιτείας να προσελκύσει και άλλες επενδύσεις και μπορεί να ωθήσει περισσότερες πολυεθνικές εταιρίες να αξιολογήσουν την προοπτική της Ελλάδας ως μιας χώρας υποδοχής κλινικής έρευνας. Είναι, εξάλλου, τέτοια η ποιότητα και το επίπεδο τεχνογνωσίας του ιατρικού δυναμικού της χώρας –το οποίο σημειωτέον αναγνωρίζεται διεθνώς, τουλάχιστον από την Takeda– που μπορεί να στηρίξει άνετα μια τέτοια προοπτική ανάπτυξης της έρευνας στη χώρα.

Τα βραβεία Prix Galien, θεωρούνται από την φαρμακευτική βιομηχανία ισότιμα με τα βραβεία Νόμπελ και αποτελούν την υψηλότερη διάκριση στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. Τι σημαίνει για τη φιλοσοφία της επιχείρησης σας η υποστήριξη και ενίσχυση του θεσμού που επιβραβεύει την καινοτομία;

Για εμάς στην Takeda η υποστήριξη και ενίσχυση του θεσμού που επιβραβεύει την καινοτομία συνιστά βασική προτεραιότητα. Βρίσκεται, δε, σε απόλυτη ταύτιση τόσο με το αξιακό μας πλαίσιο, το οποίο καθοδηγείται από μια συνεχή προσπάθεια να βελτιώσουμε τη ζωή των ασθενών μας, όσο και από την επιχειρηματική μας λογική, η οποία προτάσσει την έρευνα και την ανάπτυξη σε περιοχές ιδιαίτερα “αντι-εμπορικές” και με μεγάλο επιχειρηματικό κίνδυνο, όπως οι σπάνιες παθήσεις. Ως τέτοια εταιρεία, η Takeda υπερήφανα στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που υπογραμμίζει την αξία της καινοτομίας και αναδεικνύει τη σημασία της στη βελτίωση της ζωής των ασθενών και στη δημιουργία ενός λαμπρότερου μέλλοντος για όλους μας.

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.