Interview – Ezat Azem

0

Interview – Ezat Azem | Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Roche Hellas

 Η πανδημία ως μια ευκαιρία για τη δημιουργία ενός καλύτερου συστήματος υγείας

Η πανδημία της νόσου COVID-19 έχει δημιουργήσει προκλήσεις για τα συστήματα υγείας, τις οικονομίες αλλά και τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Την ίδια στιγμή, όμως, έχει κινητοποιήσει τις καινοτόμες δυνάμεις της φαρμακοβιομηχανίας να προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στην ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις στα συστήματα υγείας, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές κρίσεις και να εξασφαλιστεί καλύτερη περίθαλψη για όλους τους ασθενείς.

Συνέντευξη: Κοσμάς Ζακυνθινός

Η νόσος COVID-19 κατέδειξε τη συσχέτιση μεταξύ της καινοτομίας στην Υγεία και του αποτελέσματος που αυτή έχει στην κοινωνία και την οικονομία. Είναι ξεκάθαρο –τώρα περισσότερο από ποτέ– ότι οι δαπάνες για την ανάπτυξη του συστήματος υγείας αποτελούν επένδυση. Μία επένδυση, που όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν, προκειμένου να εξασφαλίσουν οικονομικές ροές στο μέλλον. Στην Ελλάδα, αυτή η προσπάθεια πρέπει να περιλαμβάνει την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ώστε να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο σύστημα υγείας, που θα φέρει προστιθέμενη αξία στους ασθενείς, στην οικονομία και στην κοινωνία.

Η χώρα κάνει πολλές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και περισσότερες επενδύσεις. Προσπάθεια για την επιβράβευση και προσέλκυση της καινοτομίας, αλλά και την πρόσβαση σε αυτή, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το κατάλληλο φάρμακο είναι διαθέσιμο στους κατάλληλους ασθενείς, τόσο σύντομα όσο και στις άλλες αναπτυγμένες χώρες.

Η καινοτομία στην Υγεία αποτελεί έναν ισχυρό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, που θα συνεχίσει να διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στη μετά COVID εποχή, μέσω της αυξημένης εγχώριας παραγωγής, των νέων επενδύσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στον τομέα της βιοφαρμακευτικής και κλινικής έρευνας. Υπό αυτή την έννοια, είναι σημαντικότερο από ποτέ να αναπτυχθούν διαδικασίες λήψης αποφάσεων, με γνώμονα την τεκμηρίωση που φέρουν και την αξία που προσδίδουν, καθώς και ορθολογικοί προϋπολογισμοί δαπανών υγείας, που θα βασίζονται όχι μόνο στις τρέχουσες ανάγκες αλλά και στη διερεύνηση μελλοντικών τάσεων όσον αφορά στην καινοτομία και στις επιστημονικές εξελίξεις. Αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να ανήκει εξίσου σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής βιομηχανίας, των παρόχων υγειονομικών υπηρεσιών, των ασφαλιστικών φορέων και της Πολιτείας. Σήμερα, ο καινοτόμος υγειονομικός κλάδος επωμίζεται περισσότερα βάρη απ’ όσα μπορεί να αντέξει, καθιστώντας κρίσιμη μια άμεση συνεργασία.

Επί του παρόντος, τα πραγματικά κλινικά δεδομένα (real world evidence data), ο προσδιορισμός αλληλουχίας νέας γενιάς, οι wearable συσκευές, οι πρωτοποριακές κλινικές μελέτες, και οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης προσφέρουν νέους τρόπους για να συλλέγουμε και να αναλύουμε δεδομένα υψηλής ποιότητας, επιτρέποντάς μας μια βαθύτερη κατανόηση του πώς να θεραπεύουμε ένα άτομο. Αυτή η γνώση μπορεί να «μεταφραστεί» σε εξατομικευμένη περίθαλψη, ένα νέο πρότυπο που προσφέρει αποτελεσματική πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία, καλύτερα ιατρικά αποτελέσματα, και βελτιωμένη φροντίδα για κάθε άνθρωπο. Μπορεί ακόμη να προσφέρει αποδοτικότητα, που θα διατηρήσει την αειφορία των συστημάτων υγείας εν όψει αυξανόμενων δαπανών και μελλοντικών προκλήσεων. Για να υλοποιηθεί η υπόσχεση της εξατομικευμένης περίθαλψης στην Ελλάδα, θα πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα και να επικεντρωθούμε, μεταξύ άλλων, σε βασικές κανονιστικές μεταρρυθμίσεις, στην εισαγωγή ψηφιακών ιατρικών αρχείων, στην αποζημίωση των κατάλληλων διαγνωστικών εργαλείων και στην εισαγωγή και αξιοποίηση πραγματικών κλινικών δεδομένων (real world evidence data). Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την Ελλάδα να αναθεωρήσει τη στρατηγική της όσον αφορά στην υγειονομική περίθαλψη και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε να κάνει το σύστημα πιο αποδοτικό και βιώσιμο. Η καινοτόμος φαρμακευτική βιομηχανία, και σίγουρα η Roche, μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή την κοινή προσπάθεια, με την ανταλλαγή γνώσης και επιτυχημένων πρακτικών. Είμαστε περισσότερο έτοιμοι και πρόθυμοι από ποτέ να συνεργαστούμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να προσφέρουμε την τεχνογνωσία μας και να στηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις, που μπορούν να εξασφαλίσουν αειφορία και καλύτερη φροντίδα για όλους, τώρα και στο μέλλον.

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.