Η επένδυση στην ΠΦΥ θα εξοικονομήσει χρήματα

0

Γιώργος Πατούλης

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ)

 

Συνέντευξη: Κοσμάς Ζακυνθινός

« Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί βασικό πυλώνα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Η ανάγκη δημιουργίας ενός αξιόπιστου και βιώσιμου συστήματος ΠΦΥ, αναδείχθηκε επιτακτικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν αποδείχθηκε πόσο απαραίτητο είναι για την υγειονομική θωράκιση της χώρας. Το σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση του ασθενή στον γιατρό που έχει ανάγκη και να αξιοποιεί το υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό της χώρας ».

Κύριε Πατούλη, τα τελευταία χρόνια γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη αναβάθμισης του τομέα Υγείας στη χώρα μας. Υπό τη νέα πολιτική ηγεσία πλέον, ποιες οι στρατηγικές προτεραιότητες που θέτει ο ΙΣΑ για τη στήριξη της δημόσιας Υγείας;

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε στην νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τις προτάσεις του, για την ανασυγκρότηση του τομέα της υγείας και τη διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών, για όλους τους Έλληνες πολίτες. Γίνεται μια σημαντική προσπάθεια, για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ και ο ΙΣΑ θα είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια.

Οι προτάσεις που καταθέσαμε αφορούν τη συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την ανάγκη να καταργηθεί το clawback, που απειλεί τη βιωσιμότητα των ιδιωτικών φορέων τις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας, τη Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τον ΕΟΠΥΥ και τον προσωπικό γιατρό, τη λειτουργία των Ιατρικών Συλλόγων, τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και τον ιατρικό εθελοντισμό. Τονίσαμε ότι το επιστημονικό μας δυναμικό αποτελεί το δυνατό χαρτί της χώρας μας που πρέπει να υποστηριχθεί και να αξιοποιηθεί σωστά.

Στρατηγική προτεραιότητα πρέπει να είναι η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και αμοιβών για τον ιατρικό κόσμο, προκειμένου να παραμείνει στη χώρα μας και να προσφέρει τις υπηρεσίες του, στους Έλληνες πολίτες.

Πάγιο αίτημά σας είναι η ενίσχυση του νέου Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Με ποια κίνητρα θα μπορούσαν οι γιατροί να συμμετάσχουν στο σύστημα, προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής αριθμός προσωπικών ιατρών;

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί βασικό πυλώνα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Η ανάγκη δημιουργίας ενός αξιόπιστου και βιώσιμου συστήματος ΠΦΥ, αναδείχθηκε επιτακτικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν αποδείχθηκε πόσο απαραίτητο είναι για την υγειονομική θωράκιση της χώρας. Το σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση του ασθενή στον γιατρό που έχει ανάγκη και να αξιοποιεί το υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό της χώρας.

Είναι δεδομένο ότι ο προσωπικός ιατρός συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της υγείας των πολιτών, με την παρακολούθηση του ατομικού φακέλου υγείας και τις παρεμβάσεις σε επίπεδο πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου, για αυτό και οι πολίτες πρέπει να αγκαλιάσουν το νέο θεσμό.

Η επένδυση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας θα εξοικονομήσει χρήματα σε βάθος χρόνου, καθώς θα οδηγήσει σε καλύτερη διαχείριση της νοσηρότητας του πληθυσμού.

Είναι σημαντική παράμετρος η ελεύθερη επιλογή γιατρού, με τη συμμετοχή και μη συμβεβλημένων μέσω της πιστοποίησης και την αξιοποίηση του υψηλά εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

Η εισαγωγή του θεσμού του προσωπικού ιατρού αποτέλεσε μία καλή βάση. Το επόμενο βήμα είναι να διασφαλιστεί ότι πέραν των παθολόγων και γενικών ιατρών, να μπορούν να καθίστανται προσωπικοί ιατροί και ιατροί άλλων ειδικοτήτων (παιδίατροι, πνευμονολόγοι, καρδιολόγοι κ.α.). Επίσης είναι σημαντικό να αξιολογηθεί εκ νέου, η αποτίμηση της ιατρικής συνδρομής του προσωπικού ιατρού, αλλά και να αναγνωριστεί το δικαίωμα των ασθενών να δηλώνουν ως προσωπικό τους ιατρό, μη συμβασιούχο ιατρό.

Ο αριθμός των προσλήψεων που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση θα έχει και την ανάλογη ανταπόκριση από το υγειονομικό προσωπικό για την ένταξη του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας; Ποια τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν;

Είναι σημαντικό να γίνει προσπάθεια να διασφαλιστούν καλές αμοιβές και συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους του ΕΣΥ. Επίσης, να θεσπιστεί εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των νοσοκομείων και τμημάτων/κλινικών για τον καθορισμό των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των ιατρών κάθε βαθμίδας και του λοιπού προσωπικού, κάτι που θα οδηγήσει στην ενδυνάμωση των υγειών σχέσεων μέσα σε κάθε τμήμα, τομέα και υπηρεσία.

Έμφαση πρέπει να δοθεί στην πλήρωση των κενών θέσεων και την παροχή κινήτρων, για τη στελέχωση των απομακρυσμένων περιοχών. Ακόμη, ενόψει της έξαρσης φαινομένων βίας θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας των λειτουργών της υγείας.

Όλα αυτά θα δημιουργήσουν ένα πλαίσιο εργασίας που θα είναι ελκυστικό τόσο για τους νεότερους όσο και για τους πιο έμπειρους γιατρούς που, αυτή την ώρα, με αυταπάρνηση “κρατάνε” το σύστημα υγείας σε αντίξοες συνθήκες. Είναι σημαντικό να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να κρατήσουμε τους γιατρούς στο ΕΣΥ και να προσελκύσουμε και άλλους να το στελεχώσουν.

Ο εκσυγχρονισμός και η κτιριακή αναβάθμιση στις δημόσιες δομές υγείας αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα. Πόσο εφικτό και άμεσο θεωρείτε το σχέδιο υλοποίησης του στη χώρα μας;

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι πολλά και έχει σημασία η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων κονδυλίων, κάτι στο οποίο πρωτοστάτησε η Περιφέρεια Αττικής, η οποία εξασφάλισε σημαντικά κονδύλια, μέσω του νέου ΕΣΠΑ καθώς και 250 εκατ. ευρώ από το ταμείο ανάκαμψης και θα συνδράμει στη χρηματοδότηση των σχετικών έργων και στην υλοποίησή τους.

Στα κονδύλια που διασφαλίστηκαν δόθηκε έμφαση, στην ενίσχυση των δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας με εξοπλισμό, νέα κτίρια, κλινικές και τμήματα, τη δημιουργία νέων κέντρων Υγείας, αστικού τύπου την ενίσχυση των δομών πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου, αλλά και την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ηλικιωμένους ή και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

Με τον ίδιο τρόπο υπάρχουν κονδύλια που μπορούν να αξιοποιηθούν για τον κτιριακό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστούν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Πολλές φορές έχετε αναφερθεί στο μέτρο του Clawback που έχει οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία τους φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ποια η κατάσταση αλλά και τα αιτήματα σας προς την πολιτική ηγεσία;

Ο ΙΣΑ στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των κλινικοεργαστηριακών ιατρών, πολυιατρείων και διαγνωστικών κέντρων και συμπαρίσταται στον αγώνα που δίνουν για την κατάργηση clawback, που απειλεί την βιωσιμότητα των Φορέων. Είναι σημαντικό να στηρίξουμε το γιατρό της γειτονιάς που έβαλε πλάτη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η κατάργηση του clawback και η δίκαιη αποζημίωση των ιατρικών και εργαστηριακών πράξεων είναι αναγκαίες παράμετροι, για να επιβιώσει το ιατρείο της γειτονιάς που προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στον ασθενή.

Πιστεύετε ότι μπορούν εν τέλει να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς επαγγελματικές συνθήκες και οικονομικές απολαβές στους Έλληνες γιατρούς, προκειμένου να σταματήσει η μετανάστευση;

Η μετανάστευση του υψηλά εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού της χώρας αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα, για τον κλάδο και τη χώρα μας.

Tα τελευταία δέκα χρόνια έχουν μεταναστεύσει πάνω 20.000 γιατροί που αναζήτησαν καλύτερες επαγγελματικές συνθήκες, σε άλλες χώρες. Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες γιατροί, διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο και τις ικανότητές τους και γίνονται ανάρπαστοι στις άλλες χώρες του κόσμου που τους αξιοποιούν, για να στηρίζουν τα συστήματα υγείας τους.

Είναι θλιβερό, νέοι επιστήμονες να εγκαταλείπουν της χώρα και τις οικογένειές τους και να αναζητούν καλύτερες προοπτικές, μακριά από την πατρίδα μας.

Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα το σύστημα υγείας στη χώρα μας, αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις, τόσο σε ειδικευόμενους, όσο και σε βασικές ειδικότητες, για τις οποίες πλέον δεν υπάρχουν ιατροί να καλύψουν τις θέσεις. Ενώ δεν μπορεί να γίνει η μεταλαμπάδευση της γνώσης, από τη γενιά των γιατρών που φεύγει και πρέπει να αφήσει διάδοχη κατάσταση.

Η μετανάστευση του υψηλά εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού της χώρας εκτός από την υγειονομική αποδυνάμωση που συνεπάγεται έχει και μία σημαντική οικονομική παράμετρο. Η χώρα μας έχει επενδύσει πάνω από 7 δισ. ευρώ, τα τελευταία χρόνια, για το επιστημονικό δυναμικό, το οποίο αυτήν την ώρα, αξιοποιείται από τα συστήματα υγείας, των άλλων χωρών. Ουσιαστικά δηλαδή, εκποίησε ένα σημαντικό κεφάλαιο, στο οποίο θα μπορούσε να είχε επενδύσει και να παράγει προστιθέμενη αξία.

Αποτελεί λοιπόν πρωταρχικής σημασίας, η ανάπτυξη μιας στρατηγικής που θα ανακόψει τη μετανάστευση του υψηλά εξειδικευμένου προσωπικού της χώρας.

Θα πρέπει λοιπόν να έχει ο ιατρικός κόσμος αξιοπρεπείς αμοιβές και καλές επαγγελματικές συνθήκες, για να παραμείνει στη χώρα μας.

Γιατί είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ο Τουρισμός Υγείας; Ποιο το όφελος για τον ιατρικό κόσμο και τη χώρα; Τι θέση κατέχει ο ιατρικός τουρισμός γονιμότητας σε αυτή την προσπάθεια;

Μέσω της ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού, η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να γίνει η χώρα, της υγείας και της ευεξίας, για τον παγκόσμιο ασθενή. Έτσι, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, για τον υγειονομικό κλάδο και θα σταματήσει η μετανάστευση του υψηλά εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

Ένας τομέας που πρωτοστατεί σε αυτή την προσπάθεια είναι ο ιατρικός τουρισμός γονιμότητας.

Την Ελλάδα επισκέπτονται ζευγάρια από δεκάδες χώρες του κόσμου για να πραγματοποιήσουν το όνειρο της τεκνοποίησης. Έτσι, η χώρα μας αποτελεί σήμερα Κέντρο αναφοράς και παγκοσμίως γνωστό προορισμό Ιατρικού Τουρισμού, για την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή.

Η ελληνική επιστημονική αριστεία είναι το διαβατήριο του Ελληνικού Τουρισμού Υγείας, η σφραγίδα και η εγγύηση, για τους ταξιδιώτες του κόσμου, σε όλους τους τομείς, ανάπτυξης του Ιατρικού Τουρισμού, όπως και στον Ιαματικό Τουρισμό και στον Τουρισμό Ευεξίας. Εδώ και κάποια χρόνια, ξεκινήσαμε το ταξίδι της ανάπτυξης του Ελληνικού Τουρισμού Υγείας με στοχευμένες δράσεις σε όλο τον κόσμο με τη συμβολή και της ελληνικής ομογένειας. Συστρατεύσαμε τις δυνάμεις της επιστήμης και της αυτοδιοίκησης και εργαζόμαστε μεθοδικά για να κερδίσει η Ελλάδα, τη θέση που της αξίζει στονπαγκόσμιο χάρτη τουρισμού Υγείας.

 

 

 

Share.

About Author

JP Communications

Comments are closed.