Εμβολιασμοί στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

0

Βασιλική Γεωργακοπούλου

Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια Β, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Συντονίστρια Ομάδας Λοιμώξεων Αναπνευστικού Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

Οι λοιμώξεις αναπνευστικού αποτελούν συχνή αιτία παρόξυνσης της ΧΑΠ. Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2023 συστήνει τον εμβολιασμό κατά της γρίπης σε όλα τα άτομα αυξημένου κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, όπως η ΧΑΠ.


Η γρίπη προκαλεί σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα στο γενικό πληθυσμό και συμβάλλει επιπλέον σε οξείες παροξύνσεις της ΧΑΠ. Ο εμβολιασμός κατά τις γρίπης μπορεί να μειώσει τη νοσηρότητα (όπως π.χ. σοβαρή λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού που απαιτεί νοσηλεία) και τη θνητότητα από γρίπη στους ασθενείς με ΧΑΠ. Ένας μικρός αριθμός μελετών έχει δείξει σημαντική μείωση των παροξύνσεων σε ασθενείς με ΧΑΠ που έλαβαν το εμβόλιο κατά της γρίπης, σε σύγκριση με αυτούς που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Επίσης έχει αναφερθεί πως ο εμβολιασμός κατά της γρίπης μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης ισχαιμικής καρδιακής νόσου σε ηλικιωμένους ασθενείς με ΧΑΠ. Ως εκ τούτου, ο ετήσιος εμβολιασμός κατά της γρίπης συστήνεται και στις οδηγίες της Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD).

Ο εμβολιασμός έναντι του πνευμονιόκοκκου μειώνει τις παροξύνσεις και την πιθανότητα ανάπτυξης πνευμονίας της κοινότητας σε ασθενείς με ΧΑΠ. Ο κατάλληλος αντι-πνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός πρέπει να συστήνεται από τους επαγγελματίες υγείας σε όλους τους ασθενείς που πάσχουν από ΧΑΠ. Πιο συγκεκριμένα, συστήνεται η χορήγηση του 20-δύναμου συζευγμένου πολυσακχαριδικού πνευμονιοκοκκικού εμβολίου PCV (PCV20) μόνο ή το 13-δύναμο PCV (PCV13) ακολουθούμενο από το 23-δύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο PPSV (PPSV23) για όλους τους ασθενείς με ΧΑΠ. Εάν το PCV20 δεν είναι διαθέσιμο, το PCV13 ακολουθούμενο από το PPSV23 είναι μια προτεινόμενη εναλλακτική λύση. Εάν χορηγηθεί PCV13, το PPSV23 θα πρέπει να χορηγηθεί ένα χρόνο μετά το PCV13 για να παρέχει ανοσία έναντι αυξημένου αριθμού πνευμονιοκοκκικών οροτύπων. Το PPSV23 έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη συχνότητα της πνευμονίας της κοινότητας σε ασθενείς με ΧΑΠ < 65 ετών, με προβλεπόμενο FEV1 < 40% ή συννοσηρότητες (ιδιαίτερα καρδιακές συννοσηρότητες). Το PCV13 έχει αποδειχθεί ότι παρουσιάζει τουλάχιστον την ίδια ή μεγαλύτερη ανοσογονικότητα από το PPSV23 έως και δύο χρόνια μετά τον εμβολιασμό σε ασθενείς με ΧΑΠ. Επίσης, σε μεγάλη τυχαιοποιημένη μελέτη το PCV13 έδειξε σημαντική αποτελεσματικότητα για την πρόληψη της πνευμονίας της κοινότητας (45,6%) και διηθητικής πνευμονιοκοκκικής νόσου (75%) μεταξύ ενηλίκων ≥65 ετών και η αποτελεσματικότητα παρέμεινε για τουλάχιστον 4 χρόνια.

Η διάγνωση της ΧΑΠ αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες κακής κλινικής έκβασης σε ασθενείς με COVID-19. Οι ασθενείς με ΧΑΠ θα πρέπει επομένως να θεωρούνται ομάδα υψηλού κινδύνου για τη νόσο COVID-19 και συστήνεται να εμβολιάζονται κατά αυτής. Πιο συγκεκριμένα, συστήνεται η χορήγηση ενός επικαιροποιημένου εμβολίου για την COVID-19, ανεξάρτητα από το αν ο ασθενής έχει λάβει κάποιο αρχικό εμβόλιο έναντι της COVID-19. Τα επικαιροποιημένα εμβόλια προστατεύουν τόσο από τον αρχικό ιό που προκαλεί την COVID-19 όσο και από την παραλλαγή Omicron BA.4 και BA.5.

Τέλος, σύμφωνα με τις οδηγίες της Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) συστήνεται ο εμβολιασμός Tdap (dTaP/dTPa, κοκκύτης, τέτανος και διφθερίτιδα) σε ασθενείς με ΧΑΠ που δεν εμβολιάστηκαν στην εφηβεία, καθώς και τακτική χορήγηση του εμβολίου κατά του έρπητα ζωστήρα σε όλους τους ασθενείς με ΧΑΠ.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Wongsurakiat P, Maranetra KN, Wasi C, Kositanont U, Dejsomritrutai W, Charoenratanakul S. Acute respiratory illness in patients with COPD and the effectiveness of influenza vaccination: a randomized controlled study. Chest. 2004 Jun;125(6):2011-20. doi: 10.1378/chest.125.6.2011.

Poole PJ, Chacko E, Wood-Baker RW, Cates CJ. Influenza vaccine for patients with chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(4):CD002733. doi: 10.1002/14651858.CD002733. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2006;(1):CD002733.

Huang CL, Nguyen PA, Kuo PL, Iqbal U, Hsu YH, Jian WS. Influenza vaccination and reduction in risk of ischemic heart disease among chronic obstructive pulmonary elderly. Comput Methods Programs Biomed. 2013 Aug;111(2):507-11. doi: 10.1016/j.cmpb.2013.05.006.

GLOBAL STRATEGY FOR PREVENTION, DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF COPD: 2023 Report. https://goldcopd.org/2023-gold-report-2/

https://www.uptodate.com/contents/pneumococcal-vaccination-in-adults/print

Gerayeli FV, Milne S, Cheung C, Li X, Yang CWT, Tam A, Choi LH, Bae A, Sin DD. COPD and the risk of poor outcomes in COVID-19: A systematic review and meta-analysis. EClinicalMedicine. 2021 Mar;33:100789. doi: 10.1016/j.eclinm.2021.100789.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html#everyone-6-and-older

Yue H, Zhang M, Xing L, Wang K, Rao X, Liu H, Tian J, Zhou P, Deng Y, Shang J. The epidemiology and clinical characteristics of co-infection of SARS-CoV-2 and influenza viruses in patients during COVID-19 outbreak. J Med Virol. 2020 Nov;92(11):2870-2873. doi: 10.1002/jmv.26163.

Gousseff M, Penot P, Gallay L, Batisse D, Benech N, Bouiller K, Collarino R, Conrad A, Slama D, Joseph C, Lemaignen A, Lescure FX, Levy B, Mahevas M, Pozzetto B, Vignier N, Wyplosz B, Salmon D, Goehringer F, Botelho-Nevers E; in behalf of the COCOREC study group. Clinical recurrences of COVID-19 symptoms after recovery: Viral relapse, reinfection or inflammatory rebound? J Infect. 2020 Nov;81(5):816-846. doi: 10.1016/j.jinf.2020.06.073.

Mammen MJ, Sethi S. COPD and the microbiome. Respirology. 2016 May;21(4):590-9. doi: 10.1111/resp.12732.

 

Share.

About Author

JP Communications

Comments are closed.