Προτάσεις για την βελτίωση της φαρμακευτικής περίθαλψης και την αποδοτικότητα του Συστήματος Υγείας

0

Agata Jakoncic

President PiF, Managing Director MSD Greece, Cyprus & Malta

 

«Οι προτάσεις μας για το Σύστημα Υγείας του μέλλοντος περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός απλού και διαφανούς συστήματος τιμολόγησης, την αποδοτική διαδικασία αξιολόγησης νέων τεχνολογιών, την ενδυνάμωση της κλινικής και βιοιατρικής έρευνας, προβλέψιμη χρηματοδότηση της φαρμακευτικής φροντίδας και έλεγχο της συνταγογράφησης με παράλληλη δημιουργία θεραπευτικών πρωτοκόλλων και μητρώων ασθενών».

Κυρία Jakoncic, η πρόσφατη ανακοίνωση του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», εμπεριέχει τις σωστές δεσμεύσεις από την πλευρά του Κράτους για τη μείωση της υπέρβασης;

Η χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (TAA) είναι μία σημαντική στιγμή για τη χώρα. Το σχέδιο «Ελλάδα 2.0», εναρμονισμένο με τους στόχους της Ε.Ε. αποσκοπεί στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μετά από μία εκτεταμένη περίοδο κρίσης και σκληρών δημοσιονομικών μέτρων. Οι πρωτοβουλίες στον τομέα της υγείας αποτελούν ισχυρή βάση για την χάραξη της πολιτικής υγείας στην Ελλάδα έως το 2025 με επενδύσεις που αγγίζουν περίπου το 1,5 δισ. ευρώ.υρία Jakoncic, η πρόσφατη ανακοίνωση του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», εμπεριέχει τις σωστές δεσμεύσεις από την πλευρά του Κράτους για τη μείωση της υπέρβασης;

Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων της υγείας προβλέπεται ξεχωριστός πυλώνας για τη διαχείριση της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης. Το πλάνο θέτει ως στόχο τη σταδιακή μείωση του clawback κατά 50 εκ. ευρώ το 2022, 150 εκ. ευρώ το 2023, 300 εκ. ευρώ το 2024 και 400 εκ. ευρώ το 2025 σε σχέση με τα επίπεδα του 2020 και τον συμψηφισμό του clawback με ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες κατά 250 εκ. ευρώ (100 εκ. το 2022, 75 εκ. το 2023 και 75 εκ. το 2024).

Αυτό αποτελεί μία σημαντική και θετική κίνηση από την πλευρά της πολιτείας αναγνωρίζοντας το δημοσιονομικό κίνδυνο του clawback, όπως αυτό αποτυπώθηκε και στην Έκθεση Eνισχυμένης Eποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2021. Το PhRMA Innovation Forum (PIF) στην Ελλάδα είχε ήδη επισημάνει το δημοσιονομικό ζήτημα των υπερβάσεων και προχώρησε με συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές προτάσεις στο δημόσιο διάλογο για βιώσιμη και αποδοτική φαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα. Είμαστε στη διάθεση της κυβέρνησης να συνεργαστούμε ώστε να συν-διαμορφωθεί ένα σύστημα υγείας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών σε ένα πλαίσιο επίτευξης αποδοτικότητας, βιωσιμότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και συνυπευθυνότητας.

Ποιες είναι οι προτάσεις σας για την ενίσχυση δομικών μεταρρυθμίσεων με ταυτόχρονη ενίσχυση του προϋπολογισμού της φαρμακευτικής περίθαλψης και πώς θα βελτιώσει την αποδοτικότητα του συστήματος υγείας;

Το PhRMA Innovation Forum (PIF) στην Ελλάδα ενεργεί ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος και έχει παρουσιάσει ένα τριετές Σύμφωνο Συνεργασίας, μεταξύ της Κυβέρνησης και της φαρμακευτικής βιομηχανίας, που περιλαμβάνει τις προτάσεις μας για ένα σύγχρονο σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας του μέλλοντος θα δίνει προτεραιότητα στην πρόσβαση όλων των πολιτών στις νέες θεραπείες, θα είναι βιώσιμο και φιλικό προς την καινοτομία χωρίς ανισότητες και εμπόδια πρόσβασης για τους ασθενείς. Παράλληλα, θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία της χώρας.

Οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός απλού και διαφανούς συστήματος τιμολόγησης, την αποδοτική διαδικασία αξιολόγησης νέων τεχνολογιών, την ενδυνάμωση της κλινικής και βιοϊατρικής έρευνας, προβλέψιμη χρηματοδότηση της φαρμακευτικής φροντίδας και έλεγχο της συνταγογράφησης με παράλληλη δημιουργία θεραπευτικών πρωτοκόλλων και μητρώων ασθενών.

Παρά τις εξαγγελίες της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας για τη μείωση αυτόματων επιστροφών των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, που περιλαμβάνει και το rebate όγκου, εξακολουθεί να αυξάνεται δραματικά. Τι σημαίνει αυτό για τις φαρμακευτικές, τους ασθενείς και τους πολίτες αυτής της χώρας;

Οι μηχανισμοί αυτόματων επιστροφών είναι μηχανισμοί που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης για να ελέγξουν τα επίπεδα της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης.

Όμως η στρέβλωση της εφαρμογής τους και η έλλειψη μέτρων διαχείρισης της συνολικής δαπάνης οδήγησαν στην μετακύλιση του κόστους προς τους ασθενείς και τη βιομηχανία. Πρόσφατα στοιχεία της μελέτης του Ινστιτούτου Πολιτικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών (ΙΠΟΚΕ) ΙΠΟΚΕ έδειξαν ότι κατά τη διάρκεια των μνημονιακών μέτρων οι Έλληνες έχασαν 3,4 έτη υγιούς επιβίωσης, ενώ αμβλύνθηκαν οι κοινωνικές ανισότητες με τους φτωχούς να γίνονται φτωχότεροι, ως αποτέλεσμα της αυξημένης συμμετοχής των ασθενών στην υγειονομική περίθαλψη.

Η Ελλάδα ήδη αποτελεί τη χώρα με το υψηλότερο clawback πανευρωπαϊκά – 27.3% έναντι του μέσου ευρωπαϊκού όρου 8.6% – υιοθετώντας μη αποδοτικές πολιτικές χρηματοδότησης της φαρμακευτικής περίθαλψης. H συμμετοχή της βιομηχανίας πενταπλασιάστηκε, αγγίζοντας πλέον μη βιώσιμα επίπεδα και διακινδυνεύοντας την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες που σώζουν ζωές.

Επιπρόσθετα, τα επίπεδα των υπερβάσεων για τη φαρμακευτική βιομηχανία δεν ευνοούν την ανάπτυξη δραστηριοτήτων γύρω από την κλινική έρευνα, τη βελτίωση του ταξιδιού του ασθενούς στο σύστημα υγείας και την αύξηση της απασχόλησης.

Η φαρμακευτική καινοτομία βρέθηκε στο προσκήνιο στη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, αλλάζοντας στο έπακρο τα έως τώρα δεδομένα, ενώ στήριξε παράλληλα και τα συστήματα Υγείας παγκοσμίως. Ποια είναι η «γνώση» που αφήνει αυτή η κρίση αλλά και τι αλλάζει στο μέλλον με την έλευση της καινοτομία και των συνεργασιών στην φαρμακευτική αγορά;

Η ανταπόκριση της βιομηχανίας κατά την πανδημία COVID-19 υπήρξε συλλογική με τη σύναψη πολλαπλών συνεργασιών και ταχεία, ώστε να διασφαλίσει την υγεία του πληθυσμού με την ανάπτυξη χιλιάδων μελετών τόσο σε εμβόλια όσο και σε θεραπείες.

Αυτό αποδεικνύει τη σημασία της εύρυθμης λειτουργίας του μοντέλου της καινοτομίας και την ανάγκη διατήρησης ενός αποδοτικού περιβάλλοντος ανάπτυξης νέων φαρμάκων με κίνητρα για τη συμμετοχή της φαρμακευτικής βιομηχανίας, ώστε να αντισταθμίζονται οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Η καινοτομία θα πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσεται στο παγκόσμιο περιβάλλον σε ένα οικοσύστημα έρευνας και ανάπτυξης.

Σήμερα, τα συστήματα υγείας έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στο μέσο Ευρωπαίο 10 παραπάνω έτη υγιούς ζωής μέχρι το 2040, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της συμβουλευτικής εταιρείας McKinsey.

Η καινοτομία στην πανδημία «φόρεσε» και το πρόσωπο της ψηφιοποίησης μετασχηματίζοντας την επαφή του ασθενούς με το σύστημα υγείας και την παρεχόμενη φροντίδα. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στο ταξίδι του ασθενούς και η ανάλυση των μεγάλων δεδομένων πραγματικού χρόνου (Big Data and Real Word Evidence) δίνει τη δυνατότητα εξατομικευμένων προσεγγίσεων στη φροντίδα του ασθενούς και προσφέρει τη γνώση για την διαμόρφωση τεκμηριωμένων πολιτικών υγείας. Αυτό είναι ένα στοίχημα που οφείλουν τα συστήματα υγείας να μη χάσουν, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα που μπορεί να αποτελέσει πρότυπο στην εφαρμογή του ψηφιακού μετασχηματισμού στην υγεία.

 

Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό για την MSD, την φαρμακευτική επιχείρηση που ηγείστε στην Ελλάδα, τόσο σε εγχώριο, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο;

Το 2020 με την έλευση της πανδημίας η εταιρεία ανέπτυξε νέο ερευνητικό πρόγραμμα για την COVID – 19 και οι προσπάθειες της εταιρείας στοχεύουν εκεί που δύνανται να έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο. Επί του παρόντος η MSD εστιάζει στην ανάπτυξη ενός αντιικού υποψήφιου φαρμάκου σε συνεργασία με την Ridgeback Biotherapeutics και την παραγωγή του εμβολίου COVID- 19 της Johnson & Johnson. Με αυτή την κίνηση, παραμένουμε σταθεροί στη δέσμευσή μας να συμβάλλουμε στην παγκόσμια προσπάθεια απόκρισης στην πανδημία, στο πλαίσιο των εξαιρετικών προσπαθειών που καταβάλλει το σύνολο της ιατρικής και επιστημονικής κοινότητας.

H MSD έχει σημαντική παρουσία στον τομέα της ογκολογίας και ανοσο-ογκολογίας. Ποιες είναι οι βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα;

Η MSD αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της ογκολογίας και όραμα της είναι να δώσει στους ασθενείς περισσότερες επιλογές αντιμετώπισης, καλύτερη ποιότητα ζωής και περισσότερα υγιή χρόνια. Οι καινοτόμες θεραπείες της εταιρείας στην ανοσο-ογκολογία φαίνεται ότι έχουν επαναπροσδιορίσει τις προσδοκίες των ασθενών προσφέροντας συνολική επιβίωση σε διάφορους τύπους καρκίνων συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου του πνεύμονα. Παράλληλα, υπάρχουν νέες θεραπείες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης της ογκολογίας που αναμένεται να καλύψουν ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες των ασθενών. Πρόσφατα εγκρίθηκε από τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων η μοναδική συστηματική θεραπεία για συγκεκριμένους ασθενείς που πάσχουν από μία σπάνια πάθηση και αναπτύσσουν ορισμένους τύπους όγκων.

Πέρα από την υψηλή κλινική αξία των θεραπειών που προσφέρουμε στους ασθενείς και την στήριξη της κλινικής έρευνας με 21 μελέτες στην Ελλάδα, υποστηρίζουμε δράσεις που αποσκοπούν στη συνολική διαχείριση της νόσου μέσα από συγκεκριμένες στρατηγικές και άξονες.

Η MSD στηρίζει τη δημιουργία ενός πετυχημένου Σχεδίου Δράσης για τον καρκίνο του πνεύμονα, όπως παρουσιάστηκε στην ψηφιακή εκδήλωση του «Τhe Economist Events» υπό την αιγίδα της ΕΟΠΕ, στις 2 Μαρτίου με την παρουσία της Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στέλλας Κυριακίδη, επιστημονικών φορέων, ενώσεων ασθενών και εκπροσώπων της πολιτείας. Λαμβάνοντας υπόψη την καθοριστική σημασία της πρόληψης στον καρκίνο του πνεύμονα, η MSD σε συνεργασία με την ΕΟΠΕ και το Quality Net ανέπτυξε μια νέα αντικαπνιστική πρωτοβουλία με τίτλο «Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ, Η ΖΩΗ ΜΟΥ». Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου όλης της Ελλάδος. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σκοπεύει να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και τις οικογένειές τους στην πρόληψη του καπνίσματος και κατά συνέπεια τη διατήρηση της καλής υγείας, προλαμβάνοντας τις αρνητικές συνέπειες του καπνού στην υγεία. Η εκπαιδευτική πρωτοβουλία αναπτύσσεται σε μια ψηφιακή πλατφόρμα https://ygeiamouzoimou.gr και πέραν των θεμάτων που σχετίζονται με την πρόληψη του καπνίσματος, τα παιδιά εκπαιδεύονται σε θέματα όπως η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα, η αυτοεκτίμηση, η φιλία και η κοινωνική συναναστροφή. Επιπλέον, εκτιμάται ότι η πρωτοβουλία θα έχει απήχηση μέχρι το τέλος του χρόνου σε 140.000 ανθρώπους!

Share.

About Author

Comments are closed.